ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"พวกเราส่วนใหญ่เป็นปัญญาชน เรียนหนังสือมามาก ความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ ในโลกนี้ มีมากมาย แล้วสังเกตไหม ความคิดเห็นต่างๆ เหล่านี้เนี่ย นำความทุกข์มาให้เราด้วย บางครั้ง สมหวังกับความคิดเห็น บางครั้งไม่สมหวัง เราก็ทุกข์แล้ว ขณะที่เรายึดในความเห็น เรามีกิเลสเรียบร้อยแล้ว มันเป็นอุปทาน คือความยึด อุปทานคือตัณหาที่มีกำลังแรง มันก็คือ ตัณหาตัวนึง แต่กำลังมันแรง มันยึดแรงมากกว่าตัณหาทั่วๆ ไป พวกเราจะมีเยอะ ลองไปสังเกตดู แล้วจะได้รู้ทันกิเลสอีกตัวนึง" --คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร - คอร์สกลุ่มธรรมทาน วันที่ ๙ มี.ค. ๒๕๖๐

Direct download: orn600309.mp3
Category:Khun Mae Oranuch -- posted at: 8:00am +07