ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"เราเดินคนละทาง แต่เดินไปทิศทางเดียวกัน คือเป็นไปเพื่อความมีศีล เป็นไปเพื่อความมีสติ เป็นไปเพื่อความมีสมาธิ เป็นไปเพื่อความมีปัญญา เป็นไปเพื่อความขัดเกลากิเลสในใจตน แต่ทั้งหมดนี้ ยังไม่ใช่เป้าหมายที่แท้จริงของพระศาสนา ทั้งหมดเป็นบันได เป้าหมายสูงสุดของพระศาสนาคือ เป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์สิ้นเชิง ดังนั้น บุคคลใดที่ภาวนาเพียงเพื่อให้เป็นผู้มีศีล ยังไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติ คนไหนที่ภาวนาเพื่อให้จิตนี้มีสมาธิ ยังไม่ได้แก่นสารสาระของพระพุทธศาสนา คนไหนก็ตามที่ภาวนาเพื่อให้ได้ปัญญา ยังไม่ได้แก่นสารสาระของพระพุทธศาสนา วัตถุประสงค์ของพระศาสนามีสิ่งเดียวเท่านั้น คือนำสัตว์โลกให้ออกจากกรงขังของวัฏฏะหรือห่วงทุกข์นี้" คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ - ถ้าปฏิบัติธรรมเพื่อความมีศีล สมาธิ และปัญญา ยังไม่ได้แก่นสารสาระของการปฏิบัติ - ประเทศจีน 14 มิ.ย. 59 (psn590614)

Direct download: psn590614.mp3
Category:Prasan -- posted at: 12:04am ICT

"ธรรมะแท้ๆของพระพุทธเจ้า นานๆเกิดขึ้นช่วงเวลาหนึ่ง พอธรรมะนี้หมดไป จะเหลือแต่ธรรมะที่ "ต้องทำ"เสมอ พวกเราเวียนตายเวียนเกิดในวัฏฏะนี้มานานมาก เรียนธรรมะก็เรียนแต่ธรรมะที่ "ต้องทำ"เสมอ เป็นความคุ้นชินมากที่เราจะ "ต้องทำ" พอนึกถึงการภาวนา จะ -ต้องทำ- อะไรเสมอ อันนี้เป็นธรรมดา... เราเรียนรู้สิ่งที่ผิด ไม่พยายามทำสิ่งที่ถูก สิ่งที่ถูกเจตนาทำให้เกิดขึ้นไม่ได้ เพราะฉะนั้น ผิดแน่นอน อย่ากลัวผิด ขณะที่ถูกที่สุด คือ ขณะที่ได้มรรคผล แต่ว่าจะเข้าใกล้ความถูกต้องมากขึ้นเอง เมื่อเราเรียนรู้สิ่งที่ผิด" คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ - ถามตอบปัญหาธรรมะ ประเทศจีน (psn590613C)

Direct download: psn590613C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 11:19pm ICT

มีหลักของธรรมะข้อหนึ่งคือ เมื่อใดมีสติเมื่อนั้นกิเลสจะดับ เมื่อใดก็ตามที่ใจฟุ้งซ่าน ใจเคลื่อนไป ใจวิ่งไป มีสติรู้ทันนะเมื่อนั้น กิเลสคือความฟุ้งซ่าน ความวิ่งไปเนี่ย มันจะดับ เมื่อความฟุ้งซ่านดับ สมาธิก็เกิดขึ้นอัตโนมัติ ไม่ได้ทำให้สมาธิเกิดขึ้น เรามีสติรู้ทันจิตที่เคลื่อน เมื่อจิตที่เคลื่อนดับ สมาธิเกิดเอง - คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ บรรยายธรรมะที่ประเทศจีน 13 มิถุนายน 2559

Direct download: psn590613B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 11:50pm ICT

"เรียนธรรมะที่เป็นคู่ จนเข้าใจแจ่มแจ้งว่า มืดหรือสว่างเกิดแล้วก็ดับ เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง ตกอยู่ใต้อำนาจของไตรลักษณ์ เรียนธรรมะที่เป็นคู่ เพื่อจะเห็นความจริงว่า ปรุงสุข ปรุงทุกข์ ปรุงหยาบปรุงละเอียด ก็เกิดแล้วก็ดับ บังคับบัญชาไม่ได้ เป็นไตรลักษณ์ เรียนเพื่อให้เข้าใจว่า ธรรมะที่ใกล้ ธรรมะที่ไกล เกิดแล้วก็ดับ ไม่เที่ยง บังคับบัญชาไม่ได้ เป็นไตรลักษณ์ เมื่อเรียนธรรมคู่มากพอ จนเข้าใจแจ่มแจ้ง จนถึงที่สุดแล้ว ก็จะถึงธรรมหนึ่งคือพระนิพพาน" คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ - ธรรมเพื่อความพ้นโลก - คอร์สประเทศจีน

Direct download: psn590613A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 11:12pm ICT

"เราต้องฝึกรู้ไปเรื่อย รู้ไปอีก จนกระทั้งมันเข้ามาเห็นว่า ขันท์ห้า เป็นตัวทุกข์ เมื่อไหร่ที่มันเห็นจนกระทั้ง มันยอมทิ้งจริงๆ นั่นแหละ มันถึงจะพ้นทุกข์จริงๆ แต่ตอนนี้เราแค่ทิ้งอาการของมัน เหมือนกับรู้สึกว่าในแก้ว มีของสกปรกอยู่ เราไปเทของสกปรกทิ้ง แล้วเราก็กอดแก้วเอาไว้ แล้ววันหนึ่งไม่รู้ ใครเอาของสกปรกมาเติมอีก ก็เติมได้อีก ถูกมั้ย แต่ถ้าเราปฏิบัติ จนกระทั้งรู้ทุกข์แจ่มแจ้ง ละสมุหทัยได้จริง มันทิ้ง มันไม่ใช่แต่ทิ้งของในแก้ว มันทิ้งทั้งแก้ว ใครก็เอาอะไรมาใส่ไม่ได้แล้ว" อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา บ้านจิตสบาย 11 มิถุนายน 2559

Direct download: swt590611.mp3
Category:Surawat -- posted at: 1:15am ICT

"วันที่ได้ดวงตาเห็นธรรม ความรู้ที่ใจจะสรุปคือ สิ่งใดเกิด สิ่งนั้นดับ ทุกสิ่งบังคับบัญชาไม่ได้ ร่างกายนี้ไม่ใช่เรา จิตใจนี้ไม่ใช่เรา ไม่มีเราในขันธ์ ๕ ขันธ์ ๕ไม่ใช่เรา ไม่มีเราที่ไหนอีก มีแต่ขันธ์ ๕ ทำงาน หมุนเวียน เปลี่ยนไป ตามเหตุ ตามปัจจัย" อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ บรรยายธรรมะที่ประเทศจีน - พระโสดาบันเห็นอะไร - วันที่ 9 มิถุนายน 2559

Direct download: psn590609.mp3
Category:Prasan -- posted at: 1:09am ICT

"เราต้องฉลาดที่จะเลือกว่า เราจะดำรงชีวิตแบบไหน ถ้าเรากล้าวางโทรศัพท์ เนื้อหาที่เพื่อนเราส่งมา หรือข้อความที่ส่งมา เราต้องอ่านเดี๋ยวนี้หรือ? ถ้าเราไม่อ่าน จริงๆ วันรุ่งขึ้นหรือวันถัดมา ข้อความที่ส่งก็ไม่ได้มีสาระอะไรเลย เราก็เลือกว่า อะไรมีประโยชน์ อะไรมีสาระ ไม่ได้ห้าม เพราะทุกคนก็ใช้ แต่ต้องเข้าใจเบื้องหลังของมัน สิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์จำนวนมาก ทำหน้าที่ สนองความสุขทางกาม คืออยากเห็นรูปที่ดี อยากได้ยินเสียงที่ดี อยากอ่านเรื่องที่ถูกใจ ใจจะได้มีความสุข ความสุขพวกนี้ แป๊บเดียวก็ดับไป เดี๋ยวก็ต้องดูอีก ต้องดูอันใหม่ ต้องดูเรื่องใหม่ ใจมันหิวไม่เลิก ให้ไปฝึกเอา วันละนิดๆ พอเห็นโทษ จะกล้าวางเป็นช่วงๆ ใจจะมีสมาธิมากชึ้น เพราะเราลดเหตุ ที่จะทำให้เกิดศัตรูของสมาธิ" - อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ ถามตอบธรรมะที่ประเทศจีน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (psn590608C)

Direct download: psn590608C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 12:12am ICT

หัวใจของสมาธิ คือ ใจต้องมีความสุข อารมณ์อะไรก็ตาม ที่ทำให้ใจมีความสุข ใจก็จะคลอเคลียกับอารมณ์นั้น เราต้องจำหลักให้แม่นว่า "ความสุขเป็นเหตุใกล้ให้เกิดสมาธิ" ถ้าเรารู้แบบนี่ ถ้าใจเราฟุ้งซ่าน เพราะใจวิ่งไปแสวงหาความสุข งั้นถ้าเราอยากให้ใจมีสมาธิ เราก็หาสิ่งที่ทำให้ใจมีความสุขมาป้อนให้มัน - คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ บรรยายธรรมะที่ประเทศจีน วันที่ 8 มิถุนายน 2559 (psn590608B)

Direct download: psn590608B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 12:06am ICT

"เมื่อเราจะศึกษาธรรมะ เราต้องรู้ก่อนว่า เราจะเรียนอะไร เพื่ออะไร และทำอย่างไร ไม่ใช่เริ่มต้นก็ หัดนั่งสมาธิเลย เริ่มต้นก็ดูเวทนาเลย เริ่มต้นก็เดินเลย อย่างนี้ไม่ได้ เราต้องรู้ก่อนว่า คำสอนประกอบด้วยอะไรบ้าง มันมีเรื่องจริต มันมีเรื่องวิธีการดู ถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ การภาวนาของเราทุกคนจะง่ายมาก เพราะเราไม่ต้องไปงมเข็มในมหาสมุทร" - คุณประสาน พุทธกุลสมศิริ บรรยายธรรมะที่ประเทศจีน 8 มิถุนายน 2559 (psn590608A)

Direct download: psn590608A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 12:03am ICT

ถ้าอยากจะฝึกสติ กลับมารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจตัวเองเตือนตัวเองเท่านั้น ต้องเตือนตัวเองว่าให้กลับมา รู้สึกอยู่ที่กายใจ แต่การกลับมารู้สึกอยู่ที่กายที่ใจตัวเอง มันไม่ใช่การกลับมารู้เรื่องราวของตัวเองนะ มันต่างกัน อย่างเรานั่งอยู่ตรงนี้ รู้สึกไหมว่ามีร่างกายนั่งอยู่ แค่นี้จบแล้ว รู้กายละ นั่งอยู่ตรงนี้ รู้สึกไหมว่าเบื่อแล้ว ฟังแล้วเบื่อไม่รู้พูดอะไร แค่รู้ว่าเบื่อ นี่กลับมารู้ใจตัวเองละ มันง่ายๆแค่นี้ แต่พวกเราชอบไปทำให้ยาก

Direct download: swt590605.mp3
Category:Surawat -- posted at: 12:00pm ICT