ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"หลวงพ่อบอกว่าให้ดูเพื่อให้เห็นจิต ลมหายใจเป็นเครื่องประกอบเหมือนคำบริกรรม เพื่อให้เห็นจิต ไม่ได้ฝึกเอาความสงบ ฝึกเอาสติ ต้องจับหลักนี้ให้ได้ ที่ท่านพูด ฝึกเอาสติ ไม่ได้ฝึกเอาสงบ อย่างนี้คนจะถามต่อว่า แล้วเมื่อไหร่จะสงบหล่ะ เอาแต่สติ ก็สติที่ถูก เดี่ยวมันก็สงบ แต่มันจะสงบแบบมีสติ ไม่สงบแบบเพ่งๆ ไปในอารมณ์" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค ๖๑ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

Direct download: nat611015B.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"เครื่องมือตัวแรก คือสติ เครื่องมือตัวที่ 2 คือ สัมมาสมาธิ หรือ จิตตั้งมั่น เมื่อไหร่ที่รู้ว่าหลง เมื่อนั่นคือตั้งมั่นขึ้นมาทันที จิตตั้งมั่นคือจิตที่ได้เรียนรู้ของกายของใจจริงๆ ว่ามันเกิดมันดับทั้งสิ้น มันไม่เที่ยง มันบังคับไม่ได้ ตรงนี้จะเกิดปัญญาขึ้นมา" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610729.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ให้จิตเห็นความจริง เครื่องมือมี 2 ตัว ตัวแรก คือ สติ ตัวที่ 2 คือ จิตตั้งมั่น หรือ สัมมาสมาธิ จะมีจิตตั้งมั่นได้ต้องมีสติมาก่อน จะมีสติได้ ก็ต้องจำได้ ต้องไม่ลืมกายลืมใจตัวเอง ต้องรู้กายรู้ใจบ่อย ๆ ตอนที่หลงไป รู้ว่าหลงไปคิด ไม่คิดเรื่องอดีตก็คิดเรื่องอนาคต ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริง ขณะนั้นกำลังหลงคิดอยู่นั่นหละ นั่นคือสภาวะธรรม ปัจจุบัน" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ บ้านสติขอนแก่น วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610826A.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ปัญหาหลายๆ อย่างมันไม่มีข้อสรุป บางทีเรากังวลแทบตาย เครียดแทบตาย พอถึงเวลามันจบ มันไม่เห็นมีอะไรเลย แล้วทุกปัญหามันก็ผ่านไป ในโลกใบนี้ ไม่มีปัญหาไม่จบ จบช้า จบเร็ว จบด้วยวิธีไหนอันนี้แล้วแต่ แต่นั้นคือปัญหาไม่ใช่ความทุกข์" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติขอนแก่น ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610826C.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"หลงแล้วรู้ว่าหลงใช้ได้ ไม่ใช่ปฏิบัติเพิ่อให้หลงน้อย ปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าหลง หน้าที่เราก็คือปฏิบัติเพื่อให้รู้ว่าเมื่อกี้นี้หลง มันจะได้สักกี่ครั้งช่างมัน อย่าไปหาวิธีให้มันหลงสั้นๆ อย่าไปหา อย่าไปดิ้นร้น เพราะดิ้นรนเมื่อไร มันเจตนาปฏิบัติขึ้นมาแล้ว มันจะได้ของปลอม" -- อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา งานสนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ ๒๘ วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๑

Direct download: swt610923.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องระลึกไว้เหมือนกันว่า ความทุกข์ไล่หลังเราตลอด และก็ไม่ใช่ ชาตินี้ ขาติเดียวที่เรามาเจอ เราเกิดตาย เกิดตาย มากี่ชาติแล้ว ถ้าวันนี้ เราไม่เริ่มเดิน ถ้าเราไม่เริ่ม ตระหนักรู้ว่า ต้องทำอะไรบางอย่าง ต้องเรียนรู้อะไรบางอย่าง เพื่อที่จะให้ไปจากวัฏสงสาร เราก็จะทุกข์ เหมือนกับสัตว์ทั่วๆไป เกิดมา แล้วก็จะอยู่กับโลกไปอย่างนี้ วันหนี่งก็ตายไป เหมือนคนอื่น" --คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สมหาวิทยาลัยหอการค้า วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

 

Direct download: nks610901.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราตั้งใจอะไรแล้วต้องทำให้ได้ทุกวัน อย่ากลัวว่าทำแล้วมันจะเพ่ง อย่ากังวลก่อน ถ้าเรากังวลไปก่อนเราจะไม่ได้ภาวนาสักที คือทำทั้งวันมีเวลาก็ทำ มีเวลาก็ทำ รู้ตรงๆ ไปเลย ไม่ได้เอาจิตที่ดีไม่ได้เอาจิตที่สงบ จะคลายก็ได้ไม่คลายก็ได้ ไม่ใช่เรื่องของเรา ทำไปเถอะ ทำผิดบ้าง ถูกบ้าง อยากให้จิตดีบ้าง อะไรบ้าง รู้ทันจิตที่อยาก ถ้ารู้ทันความอยากก็ได้ภาวนาต่อแล้ว เราไม่ได้เอาสภาวะที่ดี เราตั้งธงว่าสภาวะที่ห่างคือสภาวะที่ดี เราตั้งเป้าว่าเราทำไปไม่หวังผล ถ้าเราถนัดทำอะไรทำอันนั้นไปก่อน ทำในสิ่งที่เราทำได้ ทำอะไรก็ได้ที่ทำให้สติเกิดบ่อยๆ มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั่งมั่นและเป็นกลาง ด้วยกรรมฐานนี้ มันจะง่ายกว่า เลือกกรรมฐานอันใดอันหนึ่งไปก่อน ถ้าพุทโธก็พุทโธไปเลย ดีกว่าเราต้องจับปลาสองมือแล้วไม่ได้อะไรเลย เราต้องตั้งเป้าว่าเรามาฝึกเรียนรู้ใจ เรียนรู้กาย ถ้าเราตั้งเป้าอย่างนี้มันจะง่ายกว่า ภาวนาไปเรื่อยๆ เราจะสะสมสัมมาทิฏฐิจากการเห็นความจริงของกายของใจ ว่ากายกับใจไม่ใช่เรา" --คุณหมอม่อน คอร์สตั้งใจธรรม วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610729.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"บางคนชอบบอกว่าการปฏิบัติธรรมคือการเดินจงกรมกับนั่งสมาธิ จริงๆ แล้วไม่ใช่ เราภาวนาและปฏิบัติได้ตลอดเวลา เราจะยืนเดินนั่งนอน ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด ถ้าเรามีสติตามรู้มันไปตลอด นั่นคือเราปฏิบัติ นั่นคือเราภาวนา มันไม่ใช่การที่เรานั่งสมาธิ แล้วเราบอกว่านั่งภาวนา ถ้านั่งสมาธิแล้วจิตไม่ถูก นั่นไม่เรียกว่าภาวนา" --คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ ค่ายธรรมเข้าพรรษา วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: nks610831.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เราขาดสติ เท่ากับเราไม่ภาวนา สภาวะอะไรไม่สำคัญเลย สำคัญที่เราทันกิเลสเราหรือเปล่า รู้ทันสภาวะเราหรือเปล่า แค่นั้นแหละ หลักก็มีอยู่แค่นี้" --คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: nks610729.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"รู้ปัจจุบันขณะ ปัจจุบันขณะที่สุด รู้เท่าที่รู้ได้ รู้แล้ว ได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ไม่ต้องเสียดายมัน พอหลังจากนั้นแล้ว เลยปัจจุบันไปแล้ว มันก็กลายเป็นอดีต ไม่ต้องไปตามดูมัน เพราะตัวใหม่จะโผล่มา เราก็ดูอีก แต่ก็ไม่ใช่ไปคอยจ้องดูตลอดเวลา ถ้าจ้องดูตลอดเวลา จะเกิดจิตที่เพ่งขึ้น ถ้าเกิดแล้วทำยังไง ก็ให้รู้ว่ามันเพ่ง แต่ถ้ายังไม่เกิด เพราะว่าเข้าใจหลักการดี ก็แค่รู้สึกไป พอเลยรู้สึกก็เป็นเพ่ง ก็เห็นว่าเพ่ง ก็คือกฎเกณฑ์ หรือหลักการ มันเป็นอย่างนี้ มันผ่านไปแล้ว ไม่ชัด ช่างหัวมันนะ เดี๋ยวมันก็มาใหม่ เพราะว่า ตราบใดที่ยังมีกิเลสอยู่ มันก็มาอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียดาย มาเยอะเลย เดี๋ยวได้ดูจนจำได้แน่นอน" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค. ๖๑ วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

Direct download: nat611015A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"เวลาที่เราพูดถึง สติ หลวงพ่อจะสอนลูกศิษย์อยู่เรื่อยๆ ว่า หลักการสำคัญในการเจริญสติปัฎฐาน หรือว่าเจริญภาวนา ท่านจะใช้คำว่า มีสติ รู้กาย รู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่น และเป็นกลาง อันนี้จะเป็นเวลาที่ภาวนาไปแล้วติดขัด นึกอะไรไม่ออก ก็กลับมาอยู่ที่ประโยคนี้ แล้วเราก็ค่อยๆ มาดูว่า เราสามารถรู้ตามอันนี้หรือเปล่า" --คุณวรรณพ คอร์สกลต. ต.ค. ๖๑ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

Direct download: wjs611020.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"ตอนให้เกิดความรู้สึกครั้งแรกมันยาก พอเกิดบ่อยเข้า มันเกิดร่องรอยในใจ มันเป็นทาง ที่เคยยกตัวอย่างว่า เหมือนคนขับรถกลับบ้านทุกวัน พอขาดสติ โทรศัพท์ไปมันก็พาไปบ้านได้ มันมีร่องมีรอยในใจอยู่ มันคุ้น มันจำได้ แบบเดียวกัน พอจำได้ปุ๊บ มันรู้แล้วว่า จิตที่จะไปรู้สึกมันเกิดยังไง มันเริ่มง่าย พอง่าย ก็เกิดบ่อยขึ้น ทำหิริเกิดบ่อย พอเกิดบ่อยขึ้น ขบวนการมันก็ค่อยๆ ดำเนินไปตามขั้นตอนของมัน มันยากตอนแรก พอทำได้แล้วมันก็ง่าย" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค.๖๑ วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

Direct download: nat611014.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

“ใจมันอยากตลอดเวลานะ อยากได้ อยากดี อยากมี อยากเก่ง มันห้ามไม่ได้หรอก แต่ให้รู้ว่ามันเป็นแบบนั้น ต้องรู้ ต้องดู ต้องเห็นสภาวะที่มันแสดงอยู่ในกายในใจเรา เห็นด้วยความรู้สึกที่ปรากฏออกมา วันนี้เราถามว่าทำไมมันยากเย็นนัก ทำไมไม่เห็นเข้าใจสักที มาถึงวันนี้เรารู้สึกว่ายาก แต่ถ้าวันหนึ่งเราตั้งใจว่าตั้งแต่วันนี้ต่อไป เราจะหมั่นเรียนรู้กายรู้ใจ วันหนึ่งมันก็จะง่ายขึ้น เพราะเราสะสมความเคยชินที่จะรู้กายรู้ใจอยู่เรื่อยๆ เมื่อเราได้มีโอกาสฟังธรรมของพระพุทธเจ้าโดยสัตบุรุษ ต้องเรียนรู้หลักให้แม่นแล้วนำมาปฏิบัติ ตั้งใจว่าไม่เลิก” --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สมหาวิทยาลัยหอการค้า วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610901.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ตัวชี้วัดว่าเรายังอยู่ในทางปฏิบัติภาวนา หรือเปล่า คือ สัมมาวายะมะ คือมีความเพียรแผดเผากิเลส มีความเพียรที่จะทำให้กิเลสที่มีอยู่หมดไป อกุศลที่มีอยู่ในดับไป อกุศลที่ยังไม่เกิดไม่ให้มันเกิด กุศลที่ยังไม่เกิด ทำให้มันเกิด กุศลที่มีอยู่แล้วทำให้งอกงามไพบูลย์มากขึ้น นอกเหนือจากขอบเขตนี้ บอกตามตรงผิดทั้งสิ้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610707A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ในชีวิตประจำวัน มีสภาวะอะไรเกิดขึ้น คอยรู้ทันใจ รู้ทันกายเอา รู้ทันใจเอา แค่นั้นเอง มันง่ายมากกว่าที่เราคิด" --คุณหมอม่อน คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610728.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"ศีลห้า จำเป็น สำคัญนะ ถ้าเราภาวนาเพื่อหวังให้บรรลุมรรคผล เพราะว่า ถ้าเราศีลห้าไม่ดี โอกาสที่บรรลุมรรคผลไม่มี เพราะว่า ศีลห้าก็เป็นคุณสมบัติข้อนึงของพระโสดาบัน" --พระอาจารย์สมชาย คอร์สมหาวิทยาลัยหอการค้า วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: sci610831.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"รักษาจิตไว้ภายในมันจะดูจิตไม่ได้ มันต้องออกมาข้างนอก ออกมากระทบรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส แล้วให้มันปรุงสุขทุกข์ดีชั่วกุศลอกุศล แล้วรู้ทัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ งานสนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610722B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราฟังคำสอนที่หลวงพ่อสรุป มีสติ รู้กายรู้ใจตามความจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ฟังง่ายไหม ฟังแล้วไม่เห็นมีอะไรเลย แต่โคตรยาก มันยากตรงไหน ยากตรงว่า ทำยังไงให้สามารถรู้ตามความเป็นจริง เพราะเราจะไม่ยอมรู้ตามความเป็นจริง เราชอบไปดัดแปลงการรู้ ชอบดัดแปลงว่า อย่างนี้ดีมั้ย ทำอย่างนี้ไม่ดี เอาอย่างนี้ละกัน อะไรอย่างนี้ ทั้งๆ ที่ของอยู่ตรงหน้า เค้าเรียก ปัจจุบันขณะข้างหน้านี่ เราไม่ได้ดูเลยว่าใจเราตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่ เราไม่รู้ตามความเป็นจริง เราข้าม ข้ามตัวที่อยู่ใกล้ที่สุดแล้วไปดูอีกตัวที่อยู่ไกลๆ เราไม่ยอมดูตามความเป็นจริง เพราะเราคิดว่า เราต้องหาอุบาย หาวิธีอะไรก็ได้ ที่มันพิสดาร หรือมันแปลกๆ เพราะว่า เราคิดว่าที่ง่ายที่สุดนี่ มันไม่ใช่ มันต้องไม่ง่ายขนาดนั้น ง่ายขนาดนั้นมันไม่มี มันต้องมีอะไรพิสดารหน่อย ต้องมีอะไรที่มัน ดูไฮโซหน่อย ไฮโซ จริงๆ ไม่มี มันง่ายที่สุดเลย ง่ายคือแค่ต้องรู้ตามความเป็นจริง ประเด็นคือ เมื่อเราไม่รู้ตามความเป็นจริง การพัฒนาให้สู่ความตั้งมั่นและเป็นกลาง ไม่มี เพราะตั้งมั่นคือ ต้องรู้สึกไปตามความเป็นจริง" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สการเจริญสติและสมาธิในชีวิตประจำวัน ต.ค ๖๑ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

Direct download: nat611013.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อไหร่ที่รู้ว่า จิตคิด เมื่อนั้นเป็นต้นทางของการปฏิบัติ จะเห็นเลยว่า มันไหลไป มันเคลื่อนไป มันก็เคลื่อนของมันเอง ตัวที่ไปรู้ว่า ตัวนี้ ไหลไปคิด ก็รู้ของมันเอง" --คุณนิติยา คอร์ตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610728.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

หลักการนี้ ศีล สติ สมาธิ ปัญญา อยู่ในองค์มรรค ถ้าหลักการอันนี้หายไป ศาสนาพุทธ ก็จะไม่มีแล้ว ถ้าองค์มรรคยังอยู่ ศาสนาพุทธ ก็ยังอยู่ ถ้าไม่มีมรรค ศาสนาพุทธ ก็ไม่มี ถ้ายังมีคนเดินมรรคอยู่ พระโสดาบัน พระสกิทาคา พระอนาคา พระอรหันต์ ก็ยังอยู่ ตราบใดที่คนปฏิบัติอยู่ในแนวทางที่ถูก โลกไม่ว่างจากพระอรหันต์" --พระอาจารย์สมชาย คอร์ตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: sci610728.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"จะได้ธรรมะต้องภาวนาเยอะๆ ภาวนาเยอะไม่ได้แปลว่า เดินจงกลมวันละกี่ชั่วโมงหรือว่านั่งสมาธิวันละกี่ชั่วโมง ภาวนาเยอะๆแปลว่า ต้องสนใจร่างกายจิตใจตัวเองให้เยอะๆ คือมีความใส่ใจรูปนามกายใจของตัวเองให้มาก" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาลฯ ๒๖ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610722A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาสำคัญคือรู้ทันความรู้สึก การเจริญสติในชีวิตประจำวัน ไม่ใช่กลับไปเดินจงกรม 15 นาที สวดมนต์ไหว้พระ แล้วนี้คือการภาวนา ถ้าคิดอย่างนี้ แล้วยังแบ่งชีวิตอย่างนี้ หรือรีบๆ ทำงานให้เสร็จ เดี๋ยวจะกลับไปเดินจงกรม อันนี้ยังภาวนาไม่เป็นเลย เพราะการภาวนาอยู่ในชีวิตประจำวันเรา" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติ จ.ขอนแก่น วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610826B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"หลวงพ่อก็จะเน้นอยู่เรื่อยๆ ว่า เวลาที่เราภาวนา มีเพื่อนเป็นกำลังใจกัน โอเคดี แต่ว่าอย่าไปถึงกับขนาดที่ว่า ไปใช้เวลาในการคุยกันเยอะเกินไป เพราะว่าสุดท้าย การภาวนาต้องอาศัยตัวเอง ครูบาอาจารย์ ก็แค่บอกทาง เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าสอน แค่บอกทาง การศึกษาธรรมะ สิ่งที่สำคัญเลยคือ ความอดทน และเข้มแข็งของตัวเอง ถึงจะผ่านได้ --คุณวรรณพ คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: wjs610729.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"ดูหนังดูซีรี่ย์แล้วฟุ้งซ่าน ดีที่รู้จุดด้อยจุดอ่อนตัวเอง แต่ไม่แก้ตัวให้กิเลสนะ ถ้าเราแก้ตัวให้กิเลส ก็แก้ตัวไปเรื่อย ๆ เราจะอ่อนแอมากขึ้น ๆ ความอ่อนแอสะสมข้ามภพข้ามชาติ ชาติต่อไปบอกจะภาวนาให้พ้นทุกข์นะ ยาก เพราะเราสะสมอนุสัยที่อ่อนแอนี้ไป" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610826B.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"หลักของการดูจิต เวลาที่เราเดินปัญญา หรือว่ารู้จิตไปเรื่อยๆ มันเสียแรง มันเสียกำลัง เพราะฉะนั้น การที่จะดูไปต่อเนื่องจริงๆ แล้ว ถ้าเราสังเกต เริ่มมั่วๆ เมื่อไหร่ เริ่มเรื่องซ้อนๆ กันเมื่อไหร่ เริ่มไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ แสดงว่ากำลังไม่พอ กำลังไม่พอ ต้องทำสมถะก่อนให้ใจมันสบายมากขึ้น" -- คุณวรรณพ คอร์สตั้งใจธรรม ๒๕๖๑ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: wjs610728.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"ภาวนา เราตั้งเป้าว่าเราเรียนรู้กายเรียนรู้ใจของเรา แค่นั้นแหละ อย่าไปคิดว่า เดี๋ยวจะได้ไอ้นั่นไอ้นี่มา มันจะเป็นการตั้งเป้า แล้วมันจะคิดว่า เราภาวนาเพื่อได้อะไรอย่างใดอย่างหนึ่ง จริงๆ มันแค่ ภาวนามันแค่เรียนรู้ ตั้งเป้าแค่นี้นะ ทำถวายเป็นพุทธบูชา ถวายหลวงพ่อ ถวายเป็นอาจารยบูชา ทำได้ผลเท่าไหร่ ดีไม่ดี อย่าไปคาดหวัง" --คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สตั้งใจธรรม วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: nks610728.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"แต่ละคนก็มีนิสัยของตัวเองไม่เหมือนกัน บางคนก็นั่งใจลอย คิดโน่นคิดนี่ บางคนก็จะขี้โมโห บางคนอะไรนิดอะไรหน่อยก็หงุดหงิด บางคนเห็นอะไรไม่ได้ก็จะซื้อแหลกเลย นั่นแหละแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน เราเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นแหละ แค่เติม การรู้ ลงไปว่ามันมีสภาวะอันนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว พอเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นอีกแล้ว ก็จบ ปฏิบัติเสร็จแล้ว" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา คอร์สจีน ๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: swt610510.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"ภาวนาเอา พากเพียรเอา จำไว้นะ ฝึกเอาไว้ทุกวัน เราทำเหตุ ศาสนาพุทธเป็นเรื่องของเหตุของผล ไม่ใช่เรื่องโชคดี ไม่ใช้เรื่องอะไรทั้งสิ้นเลย ต้องทำเอาถึงจะได้ ถ้ารักตัวเองแบ่งเวลาซ้อมทุกวัน ดูจิตทุกวันไป จิตใจเราก็จะค่อยๆพัฒนาเติบโต ถึงวันหนึ่งเราก็เข้มแข็งพึ่งตัวเองได้ แล้วต่อไปก็จะได้ไปเป็นที่พึ่งของคนอื่นต่อไป" --คุณแม่ชีอรนุช คอร์ส กลต วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

Direct download: orn611020.mp3
Category:Khun Mae Oranuch -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อใดก็ตาม ที่เห็นสภาวธรรม ตรงตามความเป็นจริง เมื่อนั้นภาวนาถูก ไม่ต้องจำ จิตมีหน้าที่จำ ไม่ใช่เรา จิตเห็นบ่อยๆ แล้วก็จำได้เอง ไม่ใช่เรา ไปพยายามจำ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๙ วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610510B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การอดทนเป็นธรรมะที่ยิ่งใหญ่มาก เบื้องต้นที่สำคัญที่สุดคือ อดทนเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้าให้เข้าใจก่อน แล้วก็อดทนปฏิบัติให้ถูกต้อง ท้อได้แต่ไม่เลิก เบื่อได้แต่ไม่เลิก" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์ส กลต วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit611020.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"พอภาวนาถึงจุดนึง พวกเราต้องใช้ธรรมมะอีกตัวนึง คือ ความอดทน อดทน แล้วก็ สม่ำเสมอ การภาวนา มันถึงจะก้าวหน้า" --คุณแม่ชีอรนุช คอร์สมหาวิทยาลัยหอการค้า วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑

Direct download: orn610901.mp3
Category:Khun Mae Oranuch -- posted at: 6:00am +07

"เราวางใจว่าพุทโธแค่เป็นแบล็คกราวให้เราแค่พุทโธไปเรื่อยๆ พุทโธไปแล้วหลงไป ก็คอยรู้เอา พุทโธไปแล้วเพ่งเอา ก็รู้เอา ไม่จำเป็นต้องไม่เพ่งไม่เผลอ มันต้องเพ่งต้องเผลอแต่รู้ทันเอา" --คุณหมอม่อน คอร์ส กลต วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns611020.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"ชาตินี้ เป็นนาทีทองของสังสารวัฎ จริงๆ เป็นบุญจริงๆที่ได้เกิดมา ในแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนา ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้า โดยสัตบุรุษ มีโอกาสที่ไหน แล้วที่สำคัญนะ ได้มาปฏิบัติธรรม ตอนนี้มีหน้าที่ของเราแล้ว ปฏิบัติธรรมให้สมควรแก่ธรรม" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สมหาวิทยาลัยหอการค้า วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610831.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"หากคิดว่ากำลังปฏิบัติผิด อย่าตกใจ หลวงพ่อสอนว่า ตลอดสายของการภาวนา เราเรียนรู้สิ่งที่ผิด แล้วจะรู้ว่า ถูก เป็นอย่างไร ตอนที่รู้ว่าถูกเป็นอย่างไร ตอนนั้นคือได้มรรคผล" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติ จ.ขอนแก่น วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610826A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเห็นจิตโลภ จิตโกรธ จิตหลง แล้วมันยังไม่ดับ แสดงว่า จิตมันยังไม่ตั้งมั่น ตรงนั้นมันมีแค่ สติเฉยๆ พอจิตมันไม่ตั้งมั่น กิเลสมันไม่ดับ กิเลสไม่ดับ มันก็เจริญปัญญาไม่ได้" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวัฒนา สนทนาธรรมตามกาล ๒๗ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

Direct download: swt610826.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

“วางใจให้ถูกว่าทำสมาธิเพื่ออะไร ถ้าเราจะพัฒนาจิตนี้ให้มุ่งสู่การผลทุกข์ เราไม่ได้มุ่งสู่ความสงบ ไม่ได้มุ่งว่าจะไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ได้มุ่งว่าทำแล้วต้องมีสติ ไม่ได้มุ่งว่าทำแล้วต้องรู้สึกตัว หลักคือ รู้ ตามความเป็นจริง ความเป็นจริงคือจะเป็นอะไรก็ได้ นั่นคือการเรียนรู้ความเป็นจริงของกายและใจ” --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านสติ จ.ขอนแก่น วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: mle610408B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"การวัดผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติ เขาวัดกันที่คุณภาพของจิต ไม่ใช่อยู่ที่ว่าจิตมีสมาธิดี หรือว่าจิตฟุ้งซ่าน อันนั้นเป็นแค่ปรากฎการณ์ชั่วคราว แต่การที่เห็นความจริง เช่น เห็นสภาวะตัวนี้มาตัวนี้ไป เห็นสภาวะตัวนี้มาตัวนี้ไป สะสมไปเรื่อยๆ ตรงนี้ จิตจะค่อยๆ เติบโตขึ้น งั้นลองไปวัดดูว่าเราก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้า แต่ว่าทางเดินของพวกเรา มันจะเป็นอย่างนี้ตลอด" --คุณแม่ชีอรนุช สันตยากร คอร์สตั้งใจธรรม 2561 วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: orn610729.mp3
Category:Khun Mae Oranuch -- posted at: 6:00am +07

"พวกเรามีหน้าที่ต่อตนเอง ไปภาวนา ไปเรียนรู้ความจริงของชีวิตของตนเอง ไปทำพระนิพพานให้แจ้ง อย่าปล่อยให้เวลามันเนิ่นนานไป ชีวิตมีแต่แก่ลง เรี่ยวแรงในการภาวนาก็ลดลง ความกระฉับกระเฉงต่างๆ ลดลง แต่ละคนเหลือเวลาไม่มาก ไม่ใช่ว่ามาก ฉะนั้นอย่าประมาท ต้องฉลาดที่จะเลือก เลือกทำในสิ่งที่มีประโยชน์ มีสาระ เป็นแก่นเป็นสารจริงๆ อย่าไปใช้เวลาแทบทั้งหมดของชีวิต แสวงหาสิ่งที่ จนลมหายใจสุดท้ายแล้วต้องทิ้งไว้ในโลกนี้ทั้งหมด" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610714D.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สติกับสมาธินั้นเป็นองค์ธรรมที่ทำหน้าที่คนละตัว สติทำหน้าที่รู้ว่า ตอนนี้อะไรเกิดขึ้น เช่น มีความโกรธ มีความโลภ มีความหลง เบื่อเซ็ง ตัวสมาธิทำหน้าที่ เช่นสมมติว่า คนๆหนึ่งอยู่บนตึก อยู่ข้างบน มองลงมาข้างล่าง เห็นหมดเลยว่า รถวิ่งไปวิ่งมา ตัวที่รู้ว่า รถข้างล่างวิ่งไปวิ่งมา ตัวที่รู้ว่า เด็กเดินมา ผู้ใหญ่เดินมา หมาวิ่งมา คือสติ ตัวสมาธิทำหน้าที่เป็นผู้ลอยอยู่ต่างหาก อยู่ข้างบน มองลงมาดูข้างล่าง เมื่อใดก็ตามที่สมาธิเราผิด เราจะลงมาจากตึก ลงมาอยู่บนถนนด้วย เห็นเหมือนกัน เห็นคนวิ่งไปวิ่งมา เดินไปเดินมา แต่เราคลุกอยู่กับมัน เพราะฉะนั้นตัวสมาธิที่ถูกต้อง มันทำหน้าที่เป็นตัวผู้ดู ก็คือ มันแยกต่างหากออกจากสิ่งที่ถูกดู" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610714C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ใครก็แล้วแต่ถ้าปักใจเชื่อว่า ทำสมาธิอยู่นี่ ถูกแล้ว ใช่แล้ว นับแต่นี้ คุณจะหยุดอยู่ที่ตรงนี้ตลอดไป ผมขอยืนยันว่าในห้องนี้ ทุกคนยังต้องพัฒนาเพิ่มขึ้นกว่านี้ ที่ทำอยู่นี้ ยังไม่ใช่ แต่ดีขึ้น จะได้พร้อมที่จะพัฒนาตัวเองต่อ ถ้าตรงนี้ยังไม่ชัด คุณจะพัฒนาต่อไม่ได้ เพราะเราจะคิดว่า เราดีอยู่แล้ว แค่ทำตามนี้ไปเรื่อยๆ ยังไม่ใช่หรอกนะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610714A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราดูผู้อื่น ก็จะไม่ได้ดูตัวเอง แปลว่าเรากำลังสร้างความคุ้นชิน ที่จะทำให้จิตออกนอกไปเรื่อยๆ ขณะที่ดูผู้อื่น ก็ไม่ได้ดูตัวเอง ขณะนั้นก็เสียคะแนนแล้ว เพราะคำสอนคือ อย่าส่งจิตออกนอก แปลว่าอะไร แปลว่าส่งจิตออกนอกแล้วให้รู้ทัน ไปสู้เอานะ ไปสู้เอาคืออะไร สู้กิเลสตัวเอง เรายอมมัน มันจะขี่คอเรา จำไว้ ทุกครั้งที่ดูผู้อื่น วัฎฎะของเรายาวขึ้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๔ กรกฏาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610714B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ความสามารถในการรู้เห็นสิ่งต่างๆในโลก หรือ ฤทธิ์ต่างๆ เป็นคนละเรื่องกับความฉลาดของจิตในการเข้าใจสัจจะ เทวทัตมีฤทธิ์ มีอภิญญา 5 ตัว ขาดตัวสุดท้าย คือล้างกิเลสไม่ได้ จิตไม่ฉลาด เหาะเหินเดินอากาศ แล้วก็รู้เห็นอะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมด แต่ลงนรก ความรู้ความสามารถต่างๆ ที่ได้มา ไม่ได้ชวยทำให้จิตฉลาดมากขึ้นเลย เราจะพ้นทุกข์ได้ จิตต้องฉลาด เพราะฉะนั้นคนละเรื่องกัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๓ กรกฏาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610713C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"หนูต้องเริ่มฝึกที่จะทำตัวเองให้แข็งแกร่ง เพราะป๊าไม่ได้อยู่ตลอดชีวิต ใครจะคุ้มหัวหนูตลอดชีวิต หนูก็ต้องโตขึ้นมา ทางธรรมก็ต้องโตขึ้นมาด้วยตัวเอง ทางโลกก็ต้องรับผิดชอบตัวเองได้ อย่างเราใช้เงิน เราหาเงินไม่เป็น อย่างนี้ใช้ไม่ได้ ใครจะหาเงินให้เราใช้ทั้งชาติ เพราะฉะนั้นอย่ากลัว อย่ากลัวผิด อย่ากลัวล้มเหลว คนที่ประสบความสำเร็จทุกคนล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610713B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"กรรมฐานทั้งสองตัว ไม่ว่าจะเป็นอารัมมณูปนิชฌาน หรือ ลักขณูปนิชฌาน มันมีหลักอันหนึ่งเดียวกันก็คือ เราจะไม่ดัดแปลงจิต ไม่แต่งจิต ไม่บังคับจิต หลักอันหนึ่งที่เราต้องจำให้แม่นคือ เรามีหน้าที่เห็นอย่างที่มันเป็น ความสงบก็ไม่เอา สงบเป็นเรื่องของจิต ไม่สงบก็เป็นเรื่องของจิต ไม่ใช่เรื่องของเรา เรามีหน้าที่เห็นสภาวะอย่างที่มันเป็น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610713A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"คนไหนทนได้ อดทนได้ ผมก็จะทุบแล้วทุบอีก คนไหนมีมรรคมีผลเป็นแก่นสารก็จะทนได้ โตแล้ว เรียนแบบเด็กอนุบาลไม่ได้ต่อไป" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๒ กรกฏาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610712B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ทางที่จะออกจากวัฎฎะ มีแต่ว่า ใส่ใจในร่างกายจิตใจตัวเอง โดยไม่บังคับมัน ไม่ดัดแปลงมัน ใส่ใจมัน ก็สนใจ จิตก็อยู่กับเนื้อกับตัว จิตก็มีสมาธิเลย เพราะว่าไม่ฟุ้งซ่าน สัดส่ายไปที่อื่น ใส่ใจมัน มันสนใจ มันไม่ได้บังคับจิตให้มาแช่กับร่างกาย เพราะมันใส่ใจ มันอยากรู้ มันสนใจที่จะเรียนรู้ว่าจิตนี้เป็นอย่างไร สนใจที่จะเรียนรู้ร่างกายจิตใจตัวเอง พอสนใจก็มีสมาธิ พอมีสมาธิ ร่างกายจิตใจตัวเองเป็นยังไง ก็เห็น เห็นมากๆ ก็เข้าใจเอง ว่าไม่เที่ยง ว่าเป็นทุกข์ ว่าเป็นอนัตตา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610712A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราจับหลักให้แม่น เมื่อไหร่ก็ตามที่พวกเราพยายามทำสิ่งที่ถูก พยายามนั่งสมาธิให้ถูก พยายามเดินให้ถูก พยามยามเดินให้ใช่ ไม่ใช่ ผิด มีแต่เดินไปตามธรรมชาติธรรมดา แล้วรู้ทันสิ่งที่ผิด นั่งไปตามธรรมชาติธรรมดา แล้วรู้ทันสิ่งที่ผิด ก็เดินมาอย่างไรชั่วชีวิต ก็เดินอย่างนั้น สิ่งที่ผิดมีอะไรบ้าง มีไม่ตึงไปก็หย่อนไป มีไม่หลงก็เพ่ง ให้รู้ทันจุดนี้ เสร็จแล้วต่อยอดขึ้นไปด้วยการมุ่งไปสู่การรู้ทันจิต ไม่ใช่มุ่งไปสู่การรู้ทันอารมณ์" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610708.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"จิตที่ไปดู บางทีก็เห็นอยู่ต่างหาก บางทีก็วิ่งลงไปแล้วก็ถลำลงไป แล้วก็ไปคลอเคลียกับสิ่งที่ถูกรู้ เราก็เห็นว่าจิตมันถลำลงไปแล้วจิตมันก็คลอเคลียอยู่ เห็นในมุมมองที่ว่า มันไม่ใช่เรา ไม่เกี่ยวกับเรา เราเป็นผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นสภาวธรรม สักแต่ว่าเป็นสภาวธรรม ไม่ใช่สัตว์ ตัวตน บุคคล เรา เขา คือไม่ใช่ เรา เราไม่ใช่สภาวธรรมต่างๆเหล่านั้น สภาวธรรมต่างๆเหล่านั้น ก็ไม่ใช่เรา จำไว้นะ มีหลักสำคัญอันนึง สภาวะอันใดก็ตาม ถ้าเราหมายเอา หรือเราคิด ว่าจิตเราเสวยสภาวะนั้นอยู่หรือเราเป็นสภาวะนั้นอยู่ ผิดทั้งสิ้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610707B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"จากปุถุชนไปเป็นพระโสดา อาจไม่ต้องใช้สมาธิเยอะ ฝึกอย่างที่ผมบอกไป ได้จิตที่ตั้งมั่น เป็นขณะ ขณะ จากพระโสดา เป็นพระสกิทาคา แค่นี้ก็ไม่พอแล้ว ทุกอย่างก็ต้องประณีตขึ้น ก็มาจากอันเดิมนั่นแหละ มาจากมีสติรู้กายรู้ใจ ตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง มาจากศีล ต้องรักษา ความชั่วทั้งปวงต้องละ ความดีทั้งปวงต้องเจริญ ทำจิตให้ผ่องแผ้ว ด้วยวิปัสสนากรรมฐานบ้าง สมถะกรรมฐานบ้าง ก็หลักอันเดียวกัน แล้วธรรมะของพระพุทธเจ้า ก็มีความอัศจรรย์อันหนึ่ง ธรรมะเดียวกัน ปุถุชนฟังเพื่อไปเป็นพระโสดา ก็ฟังธรรมะอันนี้ พระโสดาฟังเพื่อไปเป็นพระสกิทาคา ก็ฟังธรรมะอันนี้ ความรู้ความเข้าใจของจิตต่างหาก ที่เปลี่ยนไป --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610706B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พวกเรามีปกติ ไม่รู้อย่างที่มันจิตเป็น ลึกลงไปในใจ มีแต่เป้าอันหนึ่งว่า อะไรถึงใช่ อะไรถึงถูก อะไรถึงดี ลึกลงไปในใจมุ่งแต่แต่งจิตไปในทางที่ใช่ ทำจิตไปในทางที่เราคิดว่าดี คิดว่าถูกแล้ว ที่จริงทำอย่างไรก็ไม่ถูก เพราะที่ถูกคือไม่ได้ทำ หรือที่ถูกคือเห็นที่มันทำ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิธีสู่ความรู้แจ้ง นครสวรรค์ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610706A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610616B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610509B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610615D.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักปฏิบัตินะมีสิ่งที่ท่านเรียกว่า สีลัพพตปรามาส มันจะมีความคิดว่านักภาวนา ห้ามทำนู่น นี่ก็ห้ามทำ ทีวีก็ดูไม่ได้ ไปเที่ยวก็ไม่ได้ ก็สมมุติว่าไปเที่ยว เที่ยวแล้วจิตเบิกบาน เห็นว่าจิตเบิกบาน มันก็ภาวนาแล้ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610507B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: mle610408A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ความรู้สึกที่ฝังแน่นอยู่ในจิตเรา ว่าจิตใจนี้เป็นตัวเรา มันอยู่ที่จิต ที่นี้เราภาวนาจนขันธ์แยก สภาวะทางนามธรรมแยกเป็นส่วน ๆ เราก็ดูมันทำงานตามความเป็นจริง ถ้าเราดูไป วันหนึ่งมันเข้าใจความเป็นจริงเอง มันก็ย้อนมาดู จิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าจิตไม่ใช่ตัวเรา ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเรา ก็จะเข้าใจธรรมะขั้นพระโสดาบัน" --พระอาจารย์สมชาย คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: sci610702.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610616A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนามีหน้าที่อันหนึ่งที่สำคัญมาก คือต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง ไม่ใช้ความคิด ผู้ชายจำนวนมากชอบดอกไม้ ไม่ใช่ว่าผู้ชายห้ามชอบดอกไม้ จิตของแต่ละคนเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนชอบดอกไม้ ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอย่าใช้ความคิด อย่างนี้จะภาวนาง่าย พอเรากระทบอารมณ์แล้ว จิตเราจะปรุงความรู้สึกต่างๆ เราไม่หลอกตัวเอง แต่ไม่ว่ามันจะปรุงความรู้สึกแบบไหนก็ตาม ความรู้สึกต่างๆ ทั้งมวลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้น เรามีหน้าที่กระทบอารมณ์ไป แล้วก็มีหน้าที่รู้ทันเวลาที่ความรู้สึกต่างๆ เปลี่ยน ไม่หนีอารมณ์ ไม่หนีการกระทบโลก" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610615C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาต้องเข้าถึงความเป็นธรรมดานี้ให้ได้ การเข้าถึงความเป็นธรรมดา ความเป็นธรรมชาตินี้ได้ นี่แหละ เราถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เราจะไม่มีการแยกเลยว่า ขณะนี้ เป็นเวลาภาวนา ขณะนี้ เป็นเวลาปกติ มันกลืนอยู่ในชีวิตเราเลย" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610615B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 7:00am +07

การภาวนาต้องทำตลอดเวลา ยกเว้น ขณะทำงานที่ต้องคิด ขณะนั้น ต้องลืมตัวเอง ไปในเรื่องราว ของความคิด ยกเว้นอีกข้อ คือตอนนอนหลับ ที่เหลือ ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา ตั้งแต่เช้ายันเย็น คือเวลาภาวนาทั้งสิ้น มีสติรู้สึกตัวไป ร่างกายเคลื่อนไหว มีสติ เห็นร่างกายเคลื่อนไหว จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มีสติ รู้ทัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610615A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"มีกิเลสก็ทำกรรม พอกระทำกรรมก็มีผลของกรรม พอได้รับผลของกรรมแล้วรู้ไม่ทัน ก็มีกิเลสอีก กิเลสก็จะบงการให้จิตกระทำกรรมต่อไป วงจรอุบาทว์นี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกภพทุกชาติ ในอดีตก็เป็นมาอย่างนี้ ปัจจุบันก็เป็นไปอย่างนี้ ในอนาคตก็จะเป็นไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ มีสติ รู้ทันการปรุงแต่ง รู้เท่าทันความอยากก็ได้ เมื่อรู้เท่าทันความอยาก ความอยากดับ มันก็ไม่บงการให้ใจกระทำกรรม ถ้ารู้ไม่เท่าทันความอยากก็ให้รู้เท่าทันเวลาจิตกระทำกรรม ถ้ารู้ไม่เท่าทันความอยาก ไม่เห็นตอนที่มันกระทำกรรม ก็ต้องรับผลของกรรม รับผลของกรรมแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันต่อไป" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610614C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนาที่ใช้การดูจิต จะใช้วิธีที่จะรู้ทันศัตรูของสมาธิ 5 ตัว พอใจ ไม่พอใจ สงสัย ฟุ้งซ่าน ซึมเซา ทั้ง 5 ตัวนี้คือกิเลส เมื่อใดมีสติเมื่อนั้นกิเลสดับ เมื่อมีสติรู้ทันศัตรูของสมาธิ 5 ตัวนี้ พอศัตรูของสมาธิ 5 ตัวนี้ดับไป สมาธิก็เกิดขึ้นฉับพลัน โดยไม่ต้องทำ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610614B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"จิตมีธรรมชาติ ไหลตามความเคยชิน แต่ว่าจิตมีธรรมชาติ ฝึกได้ เราฝึกจิตสร้างความคุ้นชินใหม่ มาอยู่ในภพที่มันเกื้อกูลกับการภาวนา จิตแบบไหนที่เกื้อกูลกับการภาวนา เป็นธรรมชาติ มีสติ ไม่บังคับ ไม่เครียด " --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610614A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ปัญหาคือ พวกเราคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่าง คาดหวังผลอะไรบางอย่าง อย่าไปคาดหวัง ยอมรับที่มันเป็น มันง่ายที่สุดแล้ว แล้วจะรู้ว่าภาวนา ยังไงก็ได้ ยังไงก็ได้ วันนี้ไม่ดี ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ดี วันนี้ดี ก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะดีอีก ดีก็ได้ ไม่ดีก็ได้ ยังไงก็ดูไปอย่างนั้น มันจะง่ายที่สุดแล้ว" --อาจารย์สุรวัฒน์และทันตแพทย์ณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"ทำยังไงก็ได้ให้มีความรู้สึกขึ้นมา ถ้ารู้สึกได้ มีกำลังแล้ว ทุกอย่างจะเข้าร่องเข้ารอยหมด แต่ทำยังไงให้มีความรู้สึก อันนี้ต้องทำให้ถูกหลัก แล้วความรู้สึกจะมา พอเกิดความรู้สึกชัด จิตมีสมาธิขึ้นมา ความสงสัยจะหายไปเกือบหมด เพราะทุกอย่างคือเรื่องเดียวกันหมด กี่ร้อยคำถาม เรื่องเดียวหมด" --ทันตแพทย์ณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

Direct download: nat610609B.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"การทำให้จิตหยุดคิด คือการทำสมถะ พักชั่วคราว เป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่ง เพราะว่าสมถะหรือสมาธิเป็นของเสื่อม ของมีความเสื่อม แต่จิตปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ มีจุดมุ่งหมายว่าจะทำมันเพื่ออะไร เพื่อเอาพลังงานนี้มาใช้ ปรุงแต่งดีก็ทำสมาธิ ที่เป็นฝ่ายกุศลก็เกิดพลังงานที่เป็นกุศลมากๆ จิตดวงนี้ก็จะเป็นจิตกุศล เพราะมันสร้างพลังงานของกุศลไว้เยอะ ก็เรียกว่าฝ่ายดี แต่ไม่หมดการปรุงแต่ง เพราะยังไม่มีปัญญาที่ทำให้เกิดการปล่อยวางให้ความปรุงแต่งมันหมด" --ทันตแพทย์ณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: nat610609A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราทั้งหมดก็คือ สอนให้เราทำอย่างไรให้หลุดพ้น วิธีหลุดพ้นท่านก็สอนไว้เสร็จแล้วก็คือ ต้องให้จิตมาเรียนรู้ความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ ทำอย่างไรให้จิตเรียนรู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ก็ต้องมีจิตตั้งมั่น" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ. กระบี่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องคิดว่าหลักการของเรา บริบททั้งหมดที่เราทำ เราต้องการความรู้สึก ต้องการความรู้สึกให้สติตัวนี้มีจิตที่มีความรู้สึกเป็นองค์ประกอบ สงบไม่ว่า สงบมันต้องเกิดอยู่แล้ว บางคนบอกทำอย่างนี้มันจะสงบยังไง สงบมันต้องค่อยๆ เพ่ง ดิ่ง ดิ่ง ดิ่งลงไป สงบอย่างนั้นเราไม่เอา สงบอย่างนั้นความรู้สึกไม่มี เราต้องการสงบที่มีความรู้สึกลงไปทุกขั้นของความสงบ เราต้องค่อยๆ สงบลงไป ค่อยๆ ลงไปพร้อมความรู้สึกตัว รู้เนื้อรู้ตัวต้องมีตลอด สุดท้าย ความสงบก็มากขึ้น แต่ความรู้สึกก็จะเด่นไปเรื่อยๆ เพราะอำนาจหรือกำลัง กำลังของจิตที่มันมากขึ้น ตัวรู้สึกก็จะเด่นสว่างไสวขึ้นมา เราต้องการสมาธิแบบนั้น พอมันเต็มที่ จิตมันถึงฐานจริงๆ ความรู้สึกมันก็เด่นเต็มที่ มันก็กลายเป็นผู้รู้ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เราต้องการอันนั้น" --ทันตแพทย์ณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: nat610608.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"ทุกคนตั้งแต่เด็กจนโต ถูกสอนว่า ต้องเป็นคนดี ห้ามมีกิเลส โลภ โกรธ หลง ไม่ดี คนที่ไม่เคยฟังธรรม พออยากเป็นคนดีต้องทำยังไง ก็ต้องดัดแปลง เมื่อใดที่โกรธ ก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้หายโกรธ กิเลสเกิดขึ้นก็ดัดแปลง ทำยังไงก็ได้ให้กิเลสดับด้วยความรวดเร็ว เราจะได้เป็นคนดี อยากเป็นคนดีก็ต้อง ให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในใจเยอะๆ เวลาที่กุศลเกิดก็ต้อง อยากให้มันอยู่นานๆ อยากให้มันอยู่นาน ก็ต้องดัดแปลง ประคองไว้ รักษาไว้ ปัญหาก็คือ คนดีกับคนมีปัญญา ไม่เหมือนกัน เราอยากเป็นคนดี เราดัดแปลงจิตใจ ไม่ชั่วตอนนี้ ก็เป็นคนดีได้แล้ว สิ่งที่เราพยายามทำให้เป็นคนดีด้วยการแก้ไข ขวางเรา จากการเข้าใจความจริงของตนเอง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คนดีกับคนมีปัญญา วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610507A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610527.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การที่เราจะเข้าใจหลักการปฏิบัติได้ ต้องให้ใจเข้าใจหลัก ไม่ใช่คิด ที่จะเข้าใจหลัก เราฟังหลักแล้วไปภาวนา ฟังหลักแล้วไปภาวนา ไม่ใช่ฟังเยอะๆ แล้วไปคิด มันจะไม่ได้มาเรียนรู้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้จริง" --หมอม่อน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610506.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะต้องฟังให้เข้าใจ แล้วทำอย่างที่ครูบาอาจารย์สอน ทำถูกและก็ทำให้มาก แต่ถ้าทำผิดแล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกว่า อย่าขยัน เพราะยิ่งขยันยิ่งผิด" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610701B.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราใช้คำบริกรรม เราก็ต้องอย่าเคร่งเครียด เพราะคำบริกรรม เราใช้คำที่มันทำให้จิตเราสบายอยู่แล้ว แต่เราไปทำใจให้เคร่งเครียดเสียก่อน แนวคิดหรือบริบท มันก็ผิดไป ต้องวางใจให้สบาย แล้วก็อย่าคิดว่า จะเอาความสงบ ถ้าคิดจะเอาความสงบ มันจะเกิดการต่อสู้ขึ้นมา ความอยากได้ ความต่อสู้ขึ้นมา จะบังคับ เกิดการบังคับ จิตมันประหลาดอย่าง ยิ่งบังคับ มันยิ่งไม่ยอม" ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: nat610210.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"ตัวจริงของเรามันไม่มีหรอก ทุกตัวเราปรุงขึ้นมาทั้งนั้น และทุกตัวที่ปรุงขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับ มันจะมีตัวจริงได้ยังไง ไปดูจนเข้าตรงนี้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610701C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ธรรม เป็นของจริง เป็นสัจจะ พระพุทธเจ้าท่านเอาสัจจะที่มีอยู่แล้ว มาเปิดเผยให้ดู ให้คนที่มีตา พอเปิดไฟ ก็เห็นว่า ของจริงเป็นอย่างนี้ ในห้องนี้ของจริงเป็นแบบนี้ ก็เอาของจริงมาเล่าให้เราฟังว่า ให้เราเห็นของจริงของตัวเองว่า ในขันธ์ทั้งห้ากองนี้ที่ประกอบด้วยตัวเรานี้ ไม่ว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ล้วนแต่บังคับบัญชาไม่ได้ เป็นไปเพื่อความเสื่อม ไม่ใช่เรา และการเห็นแบบนี้ เห็นไม่ได้ด้วยการคิดเอา มันต้องเห็นได้ด้วยการเห็นสภาวะจริงๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610701B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พระพุทธเจ้าเวลาท่านเทศน์ท่านสอน มันเป็นไปตามลำดับ เช่น ในมรรคมีองค์แปด เริ่มจากสัมมาทิฐิ สัมมาสังกับปะ สัมมาทิฐิ ในเบื้องต้นเราก็ต้องมีสัมมาทิฐิในวิธีการปฏิบัติก่อน เรารู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไร นี่เป็นสัมมาทิฐิของวิธีการปฏิบัติ ต่อมา ท่านพูดเรื่อง สัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกับปะ ก็มาจากใจ คือ คิด คิดมาจากอะไร คิดมาจากใจ มีความดำริที่ถูกต้อง ดำริที่จะออกจากกาม ดำริออกจากการเบียดเบียนด้วยพยาบาท ด้วยโมหะ นี่เป็นเรื่องของความคืด เราก็คิดมาจากจิตเรานั่นแหละ พอจากจิตแล้ว จากใจแล้ว ก็มาเป็นวาจา จากวาจา ก็ค่อยมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ คือ ศีล 5 สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ ต่อมาเป็น สัมมาวาจา แล้วค่อย สัมมากัมมันตะ แล้วก็เป็นสัมมาอาชีวะ ก็เป็นพฤติกรรมอีก อยู่ในเรื่อง คีล สัมมาวายะ เป็นตัวบอก นับจากนี้ พฤติกรรมทางกาย ก็ดีแล้ว วาจาก็ดีแล้ว คิดก็ถูกต้องแล้ว เป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่ เวลาที่เราจะภาวนา เป้าอยู่ที่ สัมมาวายามะ เป็นตัวชี้วัดว่า การภาวนายังอยู่ในร่องในลอยมั้ย ถ้าทำแล้ว กิเลสพอกพูน ก็ไม่ใช่แล้ว รักษาศีลแล้วกูเก่ง คนอื่นไม่รักษา กูดีอยู่คนเดียว ก็ไม่ใช่ สัมมาวายามะ สัมมาวายามะ เป็นตัวบอกเป้า ให้เรา เป็นกรอบให้เรา เสร็จแล้ว ค่อยพูดถึงว่า จะภาวานามันต้องใช้เครื่องมืออะไร ก็คือ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ งั้นการสอนของท่าน มันเป็นขั้นเป็นตอน งดงาม ไม่กระโดดไป กระโดดมาหรอก เวลาเรียน เราก็เรียนไปตามลำดับ พอเราถึงพร้อมด้วย สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เกิดมรรคเกิดผล มันก็ได้สัมมาทิฐิจริงๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610701A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

ใจที่มันธรรมดาธรรมชาติ เป็นจิตที่ดี เพียงแต่ว่าเราต้องมีกำลังสมาธิพอสมควร กำลังสมาธิพอสมควรทำอย่างไร เรามีสติรู้ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด คอยรู้สึกตัวเอาไว้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610630C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เราทำกรรมฐาน เพื่อรู้ทันใจตัวเอง รู้ทันจิต รู้ทันพฤติกรรมของใจ ตรงนี้ ต้องจับหลัก ให้แม่นมากๆ มิฉะนั้น ทำไปทั้งปีทั้งชาติ ได้แต่ทำ ทำแล้วไม่เข้าเป้า" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610630B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เคยได้ยินมั้ยว่า จิตมีธรรมชาติประภัสสร โดยตัวจิตมันเอง ถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับมัน มันก็ใสๆ เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา แต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมา พอใจมันประภัสสรแล้ว มีอะไรจรมา มันเห็นง่าย" -- อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610630A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: nat610512C.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"คำบริกรรมเป็นความคิด เป็นความคิดที่เราเจตนาสร้างขึ้น มักจะนิยมใช้คำพูดที่ไม่ยาวเกินไป และเป็นคำที่สื่อความหมายถึงอารมณ์ที่เป็นกุศล" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สจีน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: nat610512B.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"การทำสมาธิ กับการทำความสงบทั่วๆไป มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าความสงบนั้น จะเป็นความสงบที่ถูก มีจิตที่เป็นกุศล มีความสว่าง มีความเบิกบาน มีความสุข จิตมีปิติ หรือมีอารมณ์กุศลต่างๆ ในจิต เราก็ยังเรียกจิตอันนั้นว่า เป็นจิตที่สงบ หรือสมาธิทั่วๆไป ยังไม่เรียกว่า เป็นสมาธิที่ต้องการที่จะใช้ เจริญปัญญา เพราะขาดคุณสมบัติอันนึงของจิต ที่พูดไปแต่แรกคือ ความรู้สึกตัว ถึงจะให้สงบลึกขนาดไหนก็ตาม มีความสงบ มีความสุขมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าขาดซึ่งความรู้สึกตัว ก็ยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนา" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สจีน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

Direct download: nat610512A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"ทางขึ้นเขามีหลายทาง จุดมุ่งหมายมีอันเดียวคือ พ้นทุกข์ ที่นี้ถ้าเราเลือกทางที่ถูกจริต อยู่ในสภาวะที่เราเดินได้ อันนี้มีประโยชน์ที่สุด" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610512.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ซึ้งได้ ปลื้มได้ มีกุศลก็ได้ มีอกุศลก็ได้ อะไรก็ได้ แต่ว่าให้รู้ทัน สภาวะทั้งปวง เมื่อใดก็แล้วแต่ ที่เรารู้สึกว่า เราสุข เราทุกข์ เราดี เราชั่ว หรือเราเสวยธรรมะอย่างนั้น ธรรมมะอย่างนี้ ผิดทั้งนั้น ธรรมทั้งปวง ถูกรู้ถูกดู ทั้งสิ้น อย่างนี้ธรรมมะจะก้าวหน้าเร็ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610511B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนา ไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียว ต้องแยกแยะให้ออกว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำเวลาไหน รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้เวลา รู้จักชุมชน รู้จักบริษัท รู้จักว่าเวลาไหนควรทำอะไร รู้จักว่ากับใคร เราควรมีท่าทาง ปฏิกริยา มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะใด ถ้าทำได้จะงดงาม" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610511A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะไม่เข้าใจเรา ไม่เข้าไปในใจเรา ธรรมะเรียนด้วยการถ่ายทอดด้วยคำพูด แต่ว่า คำพูดเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสาร เป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้น ธรรมมะจริงๆ ครูบาอาจารย์บอกว่า ถ่ายทอดจาก จิตสู่จิต ไม่ได้ถ่ายทอด จากปากสู่หู แล้วก็เข้าสมอง แล้วให้พวกเราคิดเอา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610317B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ร่างกายถ้าเราดูบ่อยๆนานเข้า เราจะเห็นความจริงว่า มันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ อย่างครูบาอาจารย์บอกว่า ร่างกายนี้นะเหมือนถุงหนังใบหนึ่ง มีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารู มีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วน มีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิตย์ เรารู้สึกร่างกายไปเรื่อย คนที่หลงรักตัวเองมากๆ ว่าตัวเองสวย ตัวเองหล่อ หรือชอบหลงไหลในตัวเอง รักร่างกายตัวเอง ท่านก็นิยมให้ดูร่างกาย เพราะว่ามันจะเห็นความจริงของร่างกาย ว่าร่างกายมันสกปรก เห็นความจริงของร่างกายนะ มันไม่ใช่ตัวดีนะ เดี๋ยวมันก็เจ็บ เดี๋ยวมันก็ปวด เดี๋ยวมันก็เมื่อย มันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เนืองๆเลย ความทุกข์บีบอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หรือ อยู่ทุกอิริยาบถเลย จะค่อยๆเห็นความจริงว่า มันไม่ใช่ตัวดี ตัววิเศษเท่าไหร่ ในที่สุดใจมันจะค่อยๆ คลายจากความยึดร่างกาย" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610317A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ทำไมต้องเน้นที่ความรู้สึกตัว เพราะมันคือตัวตั้งต้นทั้งหมด การให้ทานถือศีลทั้งหลายมันก็เป็นขั้นตอนพื้นฐาน เราจะไม่พูุดที่นี่ ถ้าความรู้สึกตัวเกิด สมาธิก็จะเกิด ก็จะเข้าใจว่า สมาธิที่จิตติดความนิ่งหรือยู่ในอารมณ์ กับสมาธิที่มีความตื่นรู้ หรือมีผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคนละอัน" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: nat601111.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"โดยความเป็นจริง เราหลงเป็นพื้น สติแค่เกิดขึ้นเป็นจุดในแต่ละครั้ง ขึ้นมา เพียงแต่ว่า ทำยังไงให้จุดนี้มันเยอะขึ้น มันบ่อยขึ้น อันนี้เค้าเรียกว่าเป็น สมาธิแบบสั้น เรียกว่า ขณิกสมาธิ สติเกิดขึ้น 1 ครั้ง ก็คือ ขณิกสมาธิเกิดขึ้น 1 ครั้ง" --คุณวรรณพ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: wjs610309.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"วิหารธรรมคือ สิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องอาศัยแบบสบายๆ เป็นเครื่องทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้น รู้สึกกับสิ่งนั้นได้เรื่อยๆ แต่เราไม่ได้เอาวิหารธรรมเป็นตัวภาวนา สติคือ เมื่อจิตออกจากวิหารธรรมไปแล้ว เรารู้ นั่นคือ สติเกิด เหมือนกับเป็นฉากไว้ เวลาอะไรผ่านเข้ามาในฉาก เราก็จะเห็นได้ชัด ถ้ามันมีฉากขาวๆอยู่ ถ้ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนื่ย มันจะเห็นได้ --คุณวรรณพ จันสว่าง คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

Direct download: wjs610310.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราปฏิบัติไปและเราเห็นจิตที่ไหลไปบ่อยๆ ถ้าเราเห็นจิตที่เคลื่อนออกไปขณะนั้น จิตมันจะตั้งขึ้นมาแว๊ปหนึ่ง ก็คือเป็น ขณิกสมาธิ หรือเห็นจิตเคลื่อนอีก จิตก็จะตั้งขึ้นมา ตั้งขึ้นมา นี่แหละเป็นการซ้อมให้เกิดจิตตั้งมั่น ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจ ที่พวกเรายังปฏิบัติตรงนี้น้อย" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สวิถีแห่งธรรม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610701A.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ตายตรงไหน ตายเมื่อไหร่ ยังไม่รู้ ผมเตรียมตัวเองให้ตายตรงไหนก็ได้ ตายตรงไหน ตายเมื่อไหร่ ที่ไหน มีใครหรือไม่มีใครก็ได้ จะเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอ เหตุการณ์ที่ไม่อยากเจอ เจอคนที่ไม่อยากเจอ เรียนเพื่อเจอสิ่งเหล่านั้น เจอสิ่งที่ไม่น่าเจอ เจอความกดดันที่ไม่อยากเจอ เจอความทุกข์รุนแรงที่ไม่อยากเจอ เรียนมาเพื่อสิ่งเหล่านั้น โดยการทำวันนี้ให้พร้อมสำหรับวันนั้น" --คุณหมอเกิ้น คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: ppn610701.mp3
Category:Pacharapol -- posted at: 6:00am +07

"ให้เราฝึกสติเรื่อยๆ ไม่เอาความว่างเป็นหลัก เราฝึกสติ ดูว่าการเปลี่ยนแปลงของกายของใจมันเกิดขึ้น และเราควรมีกรรมฐานอย่างหนึ่ง ไม่ฉะนั้นมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ต้องมีกรรมฐานจริงๆนะ ทั้งวัน ถ้าตอนไหนไม่ได้ใช้ความคิด ว่างปุ๊บ ก็มาอยู่กับ ร่างกายลมหายใจ หรืออยู่กับคำบริกรรม" --คุณหมอม่อน คอร์สวิถีแห่งธรรม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610701.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนามันนับหนึ่งตลอด ทุกวันนับหนึ่งตลอดนะ ที่เหลือเป็นผล ผลเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: nat610630B.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เราดูร่างกายขยับ ถ้ามองผิดมุมและมองไปเรื่อยๆ จะเผลอไปเพ่งร่างกาย เพราะฉะนั้น มีอยู่ 2 วิธีคือ ถ้าเผลอไปเพ่ง ย้อนมาดูใจแทน เห็นว่าเพ่ง อีกวิธีหนึ่งคือกลับไปทำความรู้สึกกายให้เกิดสัมปชัญญะ โดยไปจับเคลื่อนไหวรู้สึก เคลื่อนไหวหยุดนิ่ง แล้วให้รู้สึก ถอยไปไม่ดูรูป มาดูอาการเคลื่อนไหว ใจจะเลิกเพ่ง เพราะเป็นการรับรู้ที่ใจ" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: nat610630A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"การทำวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นใจความสำคัญของศาสนาพุทธ เป้าหมายหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ก็เพื่อให้เราเห็นความจริง ของกาย ของใจ เป้าหมายหลักอันนี้ เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่า ให้เรา มาศึกษาตัวเราเอง ย้อนกลับมาดูตัวเราเอง ให้เห็นความจริง ท่านบอกอีกว่าถ้าเห็นความจริงจึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่าย จึงคลายความยึดถือ เพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น นี่คือหลักใจความของศาสนาพุทธ ทำยังไงเราถึงหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง การที่จะหลุดพ้นได้ ต้องเห็นความจริงของกาย ของใจ อย่างแจ่มแจ้ง" --คุณแม่ชีอรนุช คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: orn610629.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เวลาที่เราขวนขวายมาวัด มีบุญจากการฟังธรรม มีบุญจากการที่ต้องสู้กิเลสของตัวเองที่ขี้เกียจที่จะมา มาแล้ว เราได้ฟังธรรม ได้ภาวนาในศาลา ได้เห็นคนจำนวนมากที่มีความมุ่งมั่นมีศรัทธาเหมือนกัน ตรงนี้เป็นกำลังใจ ใจของคนที่มีกระแสเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน มันเกื้อกูลให้ใจมีกำลัง กลับไปก็มีกำลังใจในการภาวนา เป็นวิธีได้กำลังใจ ได้เรี่ยวได้แรงในการภาวนาง่ายๆ เอาร่างกายที่มีใจครอง มารับธรรม ฉะนั้นอย่าขี้เกียจมาวัด มาได้มาเถอะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610625.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราอย่ากลัวผิดนะ จำไว้ ยังไงก็ผิด ผิดแล้วรู้ ผิดแล้วรู้ ผิดแล้วรู้ อย่ากลัว ภาวนาไป แล้วเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำผิดไปเรื่อยๆ จนในที่สุด ก็รู้ว่าตรงนี้ก็ผิด ตรงนี้ก็ผิด ตรงนี้ก็ผิด ในที่สุดมันก็จะถูกมากขึ้นๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610624C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: swt610624.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"สติเป็นฐานของคุณธรรมทั้งปวง เพราะเวลาที่เรารู้ทันจิตที่หลงก็ต้องใช้สติ เวลาเราจะรู้ทันศัตรูของสมาธิ 5 ตัว ก็อาศัยสติ ฉะนั้นอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์ นิวรณ์ดับ สมาธิก็เกิด ฐานที่สำคัญที่สุด ที่มุ่งไปให้เรียน คือเรื่องสติ พอสติเราดี สติเราถูกต้อง เรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงได้มาก จิตจำสภาวะธรรมได้มากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะที่เราลืมตัวเอง จำสภาวะของความไม่ตั้งมั่น จำสภาวะของความฟุ้งซ่านได้ มันก็ตั้งมั่น มันก็อยู่กับเนื้อกับตัว มันก็ได้สมาธิเอง ฉะนั้นมุ่งไปที่การเจริญสตินะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610624B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07