ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"จิตจะยอมรับความจริงได้ เกิดจากกระบวนการที่จิตเห็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ซ้ำแล้ว ซ้ำเล่า ไม่ได้ยอมรับด้วยกระบวนการคิด ไม่ได้ยอมรับด้วยกระบวนการทำความเข้าใจ ในระดับสัญญา ในระดับความปรุงแต่ง ไม่ใช่ แต่เป็นการยอมรับด้วยการเห็นสิ่งนั้น ซ้ำๆๆๆ" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: swt600513.mp3
Category:Surawat -- posted at: 7:00am +07

"การที่เราไปคิดบวก มันทำให้ได้แค่ความสงบ มันไม่ได้ทำให้เกิดจิตตั้งมั่น มันไม่ได้ทำให้เห็นไตรลักษณ์ เมื่อไหร่ที่ ไม่เห็นไตรลักษณ์ เมื่อไหร่ที่ จิตไม่ตั้งมั่นเห็นไตรลักษณ์ ไม่ใช่วิธีการปฏิบัติของพุทธ" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรมตามกาล 13 ณ M Academy วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

Direct download: swt600625.mp3
Category:Surawat -- posted at: 7:00am +07

"แค่เรายอมรู้กายรู้ใจอย่างที่เค้าเป็น แค่นี้ ตัวอื่นมันมาหมดเอง เพราะงั้นนักภาวนาไม่ต้องทำ รู้อย่างที่เค้าเป็น แล้วเราทำเหตุทุกวัน เหตุคืออะไร รู้กายรู้ใจอย่างที่เค้าเป็น แค่นี้แหละ ที่เหลือจิตตั้งมั่น สติเกิด จิตมีกำลัง เป็นผลทั้งหมดเลย ที่เค้าตามมา" --คุณมาลี ปาละวงศ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600527B.mp3
Category:Malee -- posted at: 7:00am +07

"เราภาวนาน เราไม่ได้ทำอะไรขึ้นมาเลย ไม่ได้ทำแม้กระทั่งจิตต้องถึงฐาน เราไม่ได้ทำว่าจิตต้องมีสติ ถ้าเมื่อไรเราภาวนาเรายังเอาอยู่ ยังไม่ใช่ เรารู้อย่างที่มันเป็น" --คุณมาลี ปาละวงค์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๐

Direct download: mle600507A.mp3
Category:Malee -- posted at: 7:00am +07

"เราภาวนาเข้าใจหลักก่อน หลักคือเราไม่ได้ทำให้รู้สึกตัว เพราะฉะนั้น วันที่รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกตัว ถ้าเรารู้ทันว่ามันไม่รู้สึกตัว มันคือความจริง ว่า จิตขณะนั้นไม่รู้สึกตัว เมื่อเรารู้ทัน มันก็รู้สึกตัวเลย" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600507B.mp3
Category:Malee -- posted at: 7:00am +07

"ทำในรูปแบบเนี่ย จริงๆ แล้ว มันคือการที่เราเอาเวลามาอยู่กับตัวเอง เราไม่สนใจโลกภายนอก โลกภายนอกจะเป็นยังไง เราตัดทิ้งหมดเลย เรามาอยู่กับตัวเราเอง หากิจกรรมทำ อะไรก็ได้นะ กระทั่งกวาดบ้าน ก็ยังเป็นรูปแบบได้ ออกไปเดินเล่นโดยที่ไม่สนใจใครเลย ก็ได้" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐

Direct download: swt600311.mp3
Category:Surawat -- posted at: 7:00am +07

"จำหลักหลวงพ่อไว้ให้ได้เลย มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง พี่พลาดตรงไหนพี่เอาหลักนี้ทาบลงไป ก่อนรู้อย่าตั้งใจรู้ รู้แล้วอย่าถลำ รู้แล้วจิตนั้นยินดียินร้ายให้รู้ตาม" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Direct download: mle600205B.mp3
Category:Malee -- posted at: 7:00am +07

"เราเรียนรู้สิ่งที่ผิด ไม่งั้นเราจะไม่รู้เลยว่าที่ถูกคืออะไร เพราะอันที่ถูกไม่ต้องทำ มันเกิดเอง ถ้าเมื่อไรมันต้องทำ นี่คือไม่ใช่" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Direct download: mle600205A.mp3
Category:Malee -- posted at: 7:00am +07

"เวลาที่สภาวะใดๆเกิดขี้นกับจิตเรา ถ้าเราไม่ยอมรู้อย่างที่มันเป็น จิตตัวนี้ยังอยู่ แล้วมันจะคลุมไปเรื่อยๆ ที่เราเรียกว่าโมหะครอบ แต่ถ้าเรารู้ปุ๊บ มันดับ นี่แหละที่เราจะไปเห็นไตรลักษณ์ มันเกิดแล้วมันดับ" --คุณมาลี ปาละวงศ์ วัดพระธาตุโกฎิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600527A.mp3
Category:Malee -- posted at: 7:00am +07

"หน้าที่เราไม่มีทำให้มันไม่เพ่ง หน้าที่เราไม่มีห้ามคิด คิดรู้ว่าคิด เพ่งรู้ว่าเพ่ง บังคับรู้ว่าบังคับ พามันดูของจริง ว่าที่เพ่งไว้ บังคับไว้แล้วมันอึดอัด แบบนี้ชอบไหม พอมันดูของจริง จริงๆแล้วว่ามันอึดอัด มันบังคับไว้ มันดับ พอดับปุ๊บของจริงๆมันขึ้นมาแล้ว ที่กดๆไว้จิตมันไม่เอาแล้ว จิตวางเอง จิตไม่เพ่งเอง จิตไม่บังคับเอง" --คุณมาลี ปาละวงค์ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: mle600402B.mp3
Category:Malee -- posted at: 7:00am +07