ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"พุทธศาสนามุ่งที่จะเข้ามารู้กายและใจของเรา สิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เรามารู้กายและใจได้ คือตัวสติ และสมาธิ" --หมอณัฏฐ์ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: nat610106A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"จริงๆการภาวนามันไม่ได้ทำอะไรขึ้นมา แค่ให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจเราได้อย่างที่เค้าเป็น" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: mle601105B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ความต่างระหว่างปุถุชนกับพระโสดาบันก็คือ เวลาที่ปุถุชน ขันธ์แยก สบายๆ ใจเป็นผู้รู้ ใจเป็นผู้ดู ความเป็นเรา ถ้าคนภาวนาแล้วภาวนาถูก ความเป็นเราจะหายไปชั่วขณะ เวลาเจตนาทำอะไร หรือโลภ หรือมุ่งมั่นที่จะทำอะไร ก็รวมขันธ์เข้ามา และหมายเป็นหนึ่งว่าเป็นเราขึ้นมาอีก ก็กลายเป็นเราคิด เราพูด เราทำ เราเห็น ความต่างระหว่างปุถุชนกับพระโสดาบันก็คือ พระโสดาบัน ไม่ว่าจะหลงยังไง ไม่ว่าจะเจตนาทำยังไง ก็ไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมาย ไม่ได้มีความรู้สึกว่า มีตัวเรา หรือตัวเรากลับมา เพราะฉะนั้นตอนนี้ เราไม่ถึงขนาดนั้น เราก็ดูตัวเรา มาๆ ไปๆ จนถึงวันนึง จิตมันยอมรับความจริงว่า เราไม่มี" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610104A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาไม่มีคำว่าทำเลย มีแต่คำว่ารู้ รู้อย่างที่เค้าเป็น แม้กระทั่งในพระสูตร ภิกษุทั้งหลาย จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะ ให้รู้ว่ามีราคะไม่ใช่ให้ละ เพราะฉะนั้นเราอยากเรารู้ทันว่าอยาก เราอยากให้มันคลาย เรารู้ทันความอยากที่มันอยากให้มันคลาย ไม่ได้ไปทำให้มันคลาย แต่ถ้ามันทำเราก็รู้ทันว่ามันทำอีก" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: mle601105A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงได้ มันจะมีความตั้งมั่นทีละขณะๆอยู่แล้ว ความเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นเอง" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600806C.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา ไม่มีบทเรียนไหนไม่สำคัญ ทำได้ไม่ครบ บารมีจะไม่เต็ม ไม่มีวันเกิดมรรคผล" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610106.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ข้อเท็จจริงเวลาเราภาวนาไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกลม เราไม่ได้เน้นให้รู้สึกตัว แต่เราจะไปดูสภาวะว่า จิตขณะนี้มันเคลื่อนไป มันไหลไป สภาวะนี้จิตไม่รู้สึกตัว แต่ถ้าเราเน้นเอาความรู้สึกตัว ตัวเราจะไม่เห็นธรรมชาติของจิตของเราจริงๆ" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600806B.mp3
Category:Malee -- posted at: 12:00pm +07

"อริยมรรคมีองค์แปดมีอะไรบ้าง ตอนที่ยังไม่เกิดอริยมรรค มันก็เป็นบุพภาคมรรค เราก็มีหน้าที่พัฒนาให้ทุกตัวให้มันงอกงามไป มันวุ่นวายนักก็ เริ่มต้นจากการมี"สติ"ก่อนก็ได้ พอมีสติเกิดกิเลสก็ดับ กิเลสดับก็ไม่ชั่ว ก็ไม่ผิดศีล พอมีสติแล้ว นานๆเข้า ถ้ามีสติถูกต้องก็จะได้สมาธิที่ถูกต้องด้วย มันก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา มีสติ มีสมาธิ มีศีล มีปัญญา ค่อยๆ ฉลาดขึ้น เรียนรู้ความจริง เรียนรู้สัจธรรมของรูปนามกายใจของตัวเองมากขึ้นๆ ในที่สุดก็เข้าใจตัวเอง เข้าใจโลก คลายจากความยึดแล้วก็บริสุทธิ์ผุดผ่องสะอาดขึ้นไปเป็นลำดับๆไป จนในที่สุดก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ภายในวัฏฏะนี้ได้เอง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาล 20 ณ M Academy วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610121A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนาอย่าติดดี ติดดีรู้ว่าติดดีไว้ก่อน อยากดีรู้ว่าอยากดี ไม่ใช่ห้ามอยากดี แต่เรารู้ทันใจเรา เพราะตัวนี้คือตัวที่สร้างทั้งหมด ที่ทำให้เราเนิ่นช้า ถ้าเรายังติดดีอยู่" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600806A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"มีสิ่งหนึ่ง ที่ผ่านมาได้จนวันนี้ คือมีความมุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์ ความอดทนและเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ทุกวันที่มีการเทศน์ของหลวงพ่อ จะเดินทางมาฟังธรรมอยู่เสมอๆ แต่ก่อนที่ร่างกายแข็งแรง จะขับรถมาเอง... แต่พอช่วงหลังจากตัวเองเกิดอุบัติเหตุ หมอก็ไม่ให้ขับรถทางไกล ก็อาศัยญาติธรรม น้องๆหลายๆคนที่มาวัด เดี๋ยวขอมากับคนนั้นบ้าง ขอมากับคนนี้บ้าง อดทนที่จะลดทิฐิของตัวเอง เพราะตอนนั้นเราทำงานอยู่ในองค์กร ค่อนข้างที่เป็นระดับบริหารนิดนึง ก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเยอะมาก ว่าจะทำอะไรจะต้องทำด้วยตนเอง แต่ด้วยอยากจะไปฟังธรรม จะเอาธรรม ต้องลดทิฐิตัวนี้ลง ขอคนอื่นเค้าอยู่เสมอ ทุกอาทิตย์ เพื่อมาฟังธรรม" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610105.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07