ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"ความรู้สึกที่ฝังแน่นอยู่ในจิตเรา ว่าจิตใจนี้เป็นตัวเรา มันอยู่ที่จิต ที่นี้เราภาวนาจนขันธ์แยก สภาวะทางนามธรรมแยกเป็นส่วน ๆ เราก็ดูมันทำงานตามความเป็นจริง ถ้าเราดูไป วันหนึ่งมันเข้าใจความเป็นจริงเอง มันก็ย้อนมาดู จิตก็ไม่ใช่ตัวเรา ถ้าจิตไม่ใช่ตัวเรา ในโลกนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นตัวเรา ก็จะเข้าใจธรรมะขั้นพระโสดาบัน" --พระอาจารย์สมชาย คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: sci610702.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610616A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนามีหน้าที่อันหนึ่งที่สำคัญมาก คือต้องซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง ไม่ใช้ความคิด ผู้ชายจำนวนมากชอบดอกไม้ ไม่ใช่ว่าผู้ชายห้ามชอบดอกไม้ จิตของแต่ละคนเป็นอย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ก็ไม่ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนชอบดอกไม้ ไม่ชอบก็คือไม่ชอบ ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองอย่าใช้ความคิด อย่างนี้จะภาวนาง่าย พอเรากระทบอารมณ์แล้ว จิตเราจะปรุงความรู้สึกต่างๆ เราไม่หลอกตัวเอง แต่ไม่ว่ามันจะปรุงความรู้สึกแบบไหนก็ตาม ความรู้สึกต่างๆ ทั้งมวลเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้น เรามีหน้าที่กระทบอารมณ์ไป แล้วก็มีหน้าที่รู้ทันเวลาที่ความรู้สึกต่างๆ เปลี่ยน ไม่หนีอารมณ์ ไม่หนีการกระทบโลก" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610615C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาต้องเข้าถึงความเป็นธรรมดานี้ให้ได้ การเข้าถึงความเป็นธรรมดา ความเป็นธรรมชาตินี้ได้ นี่แหละ เราถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว เราจะไม่มีการแยกเลยว่า ขณะนี้ เป็นเวลาภาวนา ขณะนี้ เป็นเวลาปกติ มันกลืนอยู่ในชีวิตเราเลย" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610615B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 7:00am +07

การภาวนาต้องทำตลอดเวลา ยกเว้น ขณะทำงานที่ต้องคิด ขณะนั้น ต้องลืมตัวเอง ไปในเรื่องราว ของความคิด ยกเว้นอีกข้อ คือตอนนอนหลับ ที่เหลือ ตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมา ตั้งแต่เช้ายันเย็น คือเวลาภาวนาทั้งสิ้น มีสติรู้สึกตัวไป ร่างกายเคลื่อนไหว มีสติ เห็นร่างกายเคลื่อนไหว จิตใจเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลง มีสติ รู้ทัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610615A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"มีกิเลสก็ทำกรรม พอกระทำกรรมก็มีผลของกรรม พอได้รับผลของกรรมแล้วรู้ไม่ทัน ก็มีกิเลสอีก กิเลสก็จะบงการให้จิตกระทำกรรมต่อไป วงจรอุบาทว์นี้ก็เกิดขึ้นตลอดเวลาทุกภพทุกชาติ ในอดีตก็เป็นมาอย่างนี้ ปัจจุบันก็เป็นไปอย่างนี้ ในอนาคตก็จะเป็นไปอย่างนี้ เพราะฉะนั้นเรามีหน้าที่ มีสติ รู้ทันการปรุงแต่ง รู้เท่าทันความอยากก็ได้ เมื่อรู้เท่าทันความอยาก ความอยากดับ มันก็ไม่บงการให้ใจกระทำกรรม ถ้ารู้ไม่เท่าทันความอยากก็ให้รู้เท่าทันเวลาจิตกระทำกรรม ถ้ารู้ไม่เท่าทันความอยาก ไม่เห็นตอนที่มันกระทำกรรม ก็ต้องรับผลของกรรม รับผลของกรรมแล้วกิเลสอะไรเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันต่อไป" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610614C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนาที่ใช้การดูจิต จะใช้วิธีที่จะรู้ทันศัตรูของสมาธิ 5 ตัว พอใจ ไม่พอใจ สงสัย ฟุ้งซ่าน ซึมเซา ทั้ง 5 ตัวนี้คือกิเลส เมื่อใดมีสติเมื่อนั้นกิเลสดับ เมื่อมีสติรู้ทันศัตรูของสมาธิ 5 ตัวนี้ พอศัตรูของสมาธิ 5 ตัวนี้ดับไป สมาธิก็เกิดขึ้นฉับพลัน โดยไม่ต้องทำ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610614B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"จิตมีธรรมชาติ ไหลตามความเคยชิน แต่ว่าจิตมีธรรมชาติ ฝึกได้ เราฝึกจิตสร้างความคุ้นชินใหม่ มาอยู่ในภพที่มันเกื้อกูลกับการภาวนา จิตแบบไหนที่เกื้อกูลกับการภาวนา เป็นธรรมชาติ มีสติ ไม่บังคับ ไม่เครียด " --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610614A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ปัญหาคือ พวกเราคาดหวังอะไรบางสิ่งบางอย่าง คาดหวังผลอะไรบางอย่าง อย่าไปคาดหวัง ยอมรับที่มันเป็น มันง่ายที่สุดแล้ว แล้วจะรู้ว่าภาวนา ยังไงก็ได้ ยังไงก็ได้ วันนี้ไม่ดี ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะไม่ดี วันนี้ดี ก็ไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้จะดีอีก ดีก็ได้ ไม่ดีก็ได้ ยังไงก็ดูไปอย่างนั้น มันจะง่ายที่สุดแล้ว" --อาจารย์สุรวัฒน์และทันตแพทย์ณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"ทำยังไงก็ได้ให้มีความรู้สึกขึ้นมา ถ้ารู้สึกได้ มีกำลังแล้ว ทุกอย่างจะเข้าร่องเข้ารอยหมด แต่ทำยังไงให้มีความรู้สึก อันนี้ต้องทำให้ถูกหลัก แล้วความรู้สึกจะมา พอเกิดความรู้สึกชัด จิตมีสมาธิขึ้นมา ความสงสัยจะหายไปเกือบหมด เพราะทุกอย่างคือเรื่องเดียวกันหมด กี่ร้อยคำถาม เรื่องเดียวหมด" --ทันตแพทย์ณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

 

Direct download: nat610609B.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"การทำให้จิตหยุดคิด คือการทำสมถะ พักชั่วคราว เป็นการปรุงแต่งแบบหนึ่ง เพราะว่าสมถะหรือสมาธิเป็นของเสื่อม ของมีความเสื่อม แต่จิตปรุงเพื่อให้เกิดประโยชน์ มีจุดมุ่งหมายว่าจะทำมันเพื่ออะไร เพื่อเอาพลังงานนี้มาใช้ ปรุงแต่งดีก็ทำสมาธิ ที่เป็นฝ่ายกุศลก็เกิดพลังงานที่เป็นกุศลมากๆ จิตดวงนี้ก็จะเป็นจิตกุศล เพราะมันสร้างพลังงานของกุศลไว้เยอะ ก็เรียกว่าฝ่ายดี แต่ไม่หมดการปรุงแต่ง เพราะยังไม่มีปัญญาที่ทำให้เกิดการปล่อยวางให้ความปรุงแต่งมันหมด" --ทันตแพทย์ณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: nat610609A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนเราทั้งหมดก็คือ สอนให้เราทำอย่างไรให้หลุดพ้น วิธีหลุดพ้นท่านก็สอนไว้เสร็จแล้วก็คือ ต้องให้จิตมาเรียนรู้ความเป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา คือเรียนรู้ความเป็นไตรลักษณ์ ทำอย่างไรให้จิตเรียนรู้อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาได้ก็ต้องมีจิตตั้งมั่น" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ. กระบี่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องคิดว่าหลักการของเรา บริบททั้งหมดที่เราทำ เราต้องการความรู้สึก ต้องการความรู้สึกให้สติตัวนี้มีจิตที่มีความรู้สึกเป็นองค์ประกอบ สงบไม่ว่า สงบมันต้องเกิดอยู่แล้ว บางคนบอกทำอย่างนี้มันจะสงบยังไง สงบมันต้องค่อยๆ เพ่ง ดิ่ง ดิ่ง ดิ่งลงไป สงบอย่างนั้นเราไม่เอา สงบอย่างนั้นความรู้สึกไม่มี เราต้องการสงบที่มีความรู้สึกลงไปทุกขั้นของความสงบ เราต้องค่อยๆ สงบลงไป ค่อยๆ ลงไปพร้อมความรู้สึกตัว รู้เนื้อรู้ตัวต้องมีตลอด สุดท้าย ความสงบก็มากขึ้น แต่ความรู้สึกก็จะเด่นไปเรื่อยๆ เพราะอำนาจหรือกำลัง กำลังของจิตที่มันมากขึ้น ตัวรู้สึกก็จะเด่นสว่างไสวขึ้นมา เราต้องการสมาธิแบบนั้น พอมันเต็มที่ จิตมันถึงฐานจริงๆ ความรู้สึกมันก็เด่นเต็มที่ มันก็กลายเป็นผู้รู้ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เราต้องการอันนั้น" --ทันตแพทย์ณัฎฐ์ คอร์สรู้กาย รู้ใจ พื้นฐานสู่ความรู้แจ้ง จ.กระบี่ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: nat610608.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"ทุกคนตั้งแต่เด็กจนโต ถูกสอนว่า ต้องเป็นคนดี ห้ามมีกิเลส โลภ โกรธ หลง ไม่ดี คนที่ไม่เคยฟังธรรม พออยากเป็นคนดีต้องทำยังไง ก็ต้องดัดแปลง เมื่อใดที่โกรธ ก็ต้องทำยังไงก็ได้ให้หายโกรธ กิเลสเกิดขึ้นก็ดัดแปลง ทำยังไงก็ได้ให้กิเลสดับด้วยความรวดเร็ว เราจะได้เป็นคนดี อยากเป็นคนดีก็ต้อง ให้สิ่งดีๆ เกิดขึ้นในใจเยอะๆ เวลาที่กุศลเกิดก็ต้อง อยากให้มันอยู่นานๆ อยากให้มันอยู่นาน ก็ต้องดัดแปลง ประคองไว้ รักษาไว้ ปัญหาก็คือ คนดีกับคนมีปัญญา ไม่เหมือนกัน เราอยากเป็นคนดี เราดัดแปลงจิตใจ ไม่ชั่วตอนนี้ ก็เป็นคนดีได้แล้ว สิ่งที่เราพยายามทำให้เป็นคนดีด้วยการแก้ไข ขวางเรา จากการเข้าใจความจริงของตนเอง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คนดีกับคนมีปัญญา วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610507A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610527.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การที่เราจะเข้าใจหลักการปฏิบัติได้ ต้องให้ใจเข้าใจหลัก ไม่ใช่คิด ที่จะเข้าใจหลัก เราฟังหลักแล้วไปภาวนา ฟังหลักแล้วไปภาวนา ไม่ใช่ฟังเยอะๆ แล้วไปคิด มันจะไม่ได้มาเรียนรู้สภาวะของการเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้จริง" --หมอม่อน วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610506.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

ธรรมะต้องฟังให้เข้าใจ แล้วทำอย่างที่ครูบาอาจารย์สอน ทำถูกและก็ทำให้มาก แต่ถ้าทำผิดแล้วอย่างที่หลวงพ่อบอกว่า อย่าขยัน เพราะยิ่งขยันยิ่งผิด" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610701B.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราใช้คำบริกรรม เราก็ต้องอย่าเคร่งเครียด เพราะคำบริกรรม เราใช้คำที่มันทำให้จิตเราสบายอยู่แล้ว แต่เราไปทำใจให้เคร่งเครียดเสียก่อน แนวคิดหรือบริบท มันก็ผิดไป ต้องวางใจให้สบาย แล้วก็อย่าคิดว่า จะเอาความสงบ ถ้าคิดจะเอาความสงบ มันจะเกิดการต่อสู้ขึ้นมา ความอยากได้ ความต่อสู้ขึ้นมา จะบังคับ เกิดการบังคับ จิตมันประหลาดอย่าง ยิ่งบังคับ มันยิ่งไม่ยอม" ทันตแพทย์ณัฏฐ์ - บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: nat610210.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"ตัวจริงของเรามันไม่มีหรอก ทุกตัวเราปรุงขึ้นมาทั้งนั้น และทุกตัวที่ปรุงขึ้นมาเกิดแล้วก็ดับ มันจะมีตัวจริงได้ยังไง ไปดูจนเข้าตรงนี้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610701C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ธรรม เป็นของจริง เป็นสัจจะ พระพุทธเจ้าท่านเอาสัจจะที่มีอยู่แล้ว มาเปิดเผยให้ดู ให้คนที่มีตา พอเปิดไฟ ก็เห็นว่า ของจริงเป็นอย่างนี้ ในห้องนี้ของจริงเป็นแบบนี้ ก็เอาของจริงมาเล่าให้เราฟังว่า ให้เราเห็นของจริงของตัวเองว่า ในขันธ์ทั้งห้ากองนี้ที่ประกอบด้วยตัวเรานี้ ไม่ว่ารูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ล้วนแต่บังคับบัญชาไม่ได้ เป็นไปเพื่อความเสื่อม ไม่ใช่เรา และการเห็นแบบนี้ เห็นไม่ได้ด้วยการคิดเอา มันต้องเห็นได้ด้วยการเห็นสภาวะจริงๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610701B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พระพุทธเจ้าเวลาท่านเทศน์ท่านสอน มันเป็นไปตามลำดับ เช่น ในมรรคมีองค์แปด เริ่มจากสัมมาทิฐิ สัมมาสังกับปะ สัมมาทิฐิ ในเบื้องต้นเราก็ต้องมีสัมมาทิฐิในวิธีการปฏิบัติก่อน เรารู้ว่าทำอะไรเพื่ออะไร นี่เป็นสัมมาทิฐิของวิธีการปฏิบัติ ต่อมา ท่านพูดเรื่อง สัมมาสังกัปปะ สัมมาสังกับปะ ก็มาจากใจ คือ คิด คิดมาจากอะไร คิดมาจากใจ มีความดำริที่ถูกต้อง ดำริที่จะออกจากกาม ดำริออกจากการเบียดเบียนด้วยพยาบาท ด้วยโมหะ นี่เป็นเรื่องของความคืด เราก็คิดมาจากจิตเรานั่นแหละ พอจากจิตแล้ว จากใจแล้ว ก็มาเป็นวาจา จากวาจา ก็ค่อยมาเป็นพฤติกรรมต่างๆ คือ ศีล 5 สัมมาทิฐิ สัมมาสังกัปปะ ต่อมาเป็น สัมมาวาจา แล้วค่อย สัมมากัมมันตะ แล้วก็เป็นสัมมาอาชีวะ ก็เป็นพฤติกรรมอีก อยู่ในเรื่อง คีล สัมมาวายะ เป็นตัวบอก นับจากนี้ พฤติกรรมทางกาย ก็ดีแล้ว วาจาก็ดีแล้ว คิดก็ถูกต้องแล้ว เป้าหมายที่จะมุ่งไปสู่ เวลาที่เราจะภาวนา เป้าอยู่ที่ สัมมาวายามะ เป็นตัวชี้วัดว่า การภาวนายังอยู่ในร่องในลอยมั้ย ถ้าทำแล้ว กิเลสพอกพูน ก็ไม่ใช่แล้ว รักษาศีลแล้วกูเก่ง คนอื่นไม่รักษา กูดีอยู่คนเดียว ก็ไม่ใช่ สัมมาวายามะ สัมมาวายามะ เป็นตัวบอกเป้า ให้เรา เป็นกรอบให้เรา เสร็จแล้ว ค่อยพูดถึงว่า จะภาวานามันต้องใช้เครื่องมืออะไร ก็คือ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ งั้นการสอนของท่าน มันเป็นขั้นเป็นตอน งดงาม ไม่กระโดดไป กระโดดมาหรอก เวลาเรียน เราก็เรียนไปตามลำดับ พอเราถึงพร้อมด้วย สัมมาสติ สัมมาสมาธิ เกิดมรรคเกิดผล มันก็ได้สัมมาทิฐิจริงๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610701A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

ใจที่มันธรรมดาธรรมชาติ เป็นจิตที่ดี เพียงแต่ว่าเราต้องมีกำลังสมาธิพอสมควร กำลังสมาธิพอสมควรทำอย่างไร เรามีสติรู้ ยืน เดิน นั่ง นอน กิน ดื่ม ทำ พูด คิด คอยรู้สึกตัวเอาไว้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฏิแก้ว วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610630C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เราทำกรรมฐาน เพื่อรู้ทันใจตัวเอง รู้ทันจิต รู้ทันพฤติกรรมของใจ ตรงนี้ ต้องจับหลัก ให้แม่นมากๆ มิฉะนั้น ทำไปทั้งปีทั้งชาติ ได้แต่ทำ ทำแล้วไม่เข้าเป้า" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610630B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เคยได้ยินมั้ยว่า จิตมีธรรมชาติประภัสสร โดยตัวจิตมันเอง ถ้าเราไม่ไปวุ่นวายกับมัน มันก็ใสๆ เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมดา แต่มันเศร้าหมองเพราะกิเลสที่จรมา พอใจมันประภัสสรแล้ว มีอะไรจรมา มันเห็นง่าย" -- อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สวิถีแห่งธรรม วัดพระธาตุโกฎิแก้ว วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610630A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: nat610512C.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"คำบริกรรมเป็นความคิด เป็นความคิดที่เราเจตนาสร้างขึ้น มักจะนิยมใช้คำพูดที่ไม่ยาวเกินไป และเป็นคำที่สื่อความหมายถึงอารมณ์ที่เป็นกุศล" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สจีน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: nat610512B.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"การทำสมาธิ กับการทำความสงบทั่วๆไป มีความแตกต่างกัน ไม่ว่าความสงบนั้น จะเป็นความสงบที่ถูก มีจิตที่เป็นกุศล มีความสว่าง มีความเบิกบาน มีความสุข จิตมีปิติ หรือมีอารมณ์กุศลต่างๆ ในจิต เราก็ยังเรียกจิตอันนั้นว่า เป็นจิตที่สงบ หรือสมาธิทั่วๆไป ยังไม่เรียกว่า เป็นสมาธิที่ต้องการที่จะใช้ เจริญปัญญา เพราะขาดคุณสมบัติอันนึงของจิต ที่พูดไปแต่แรกคือ ความรู้สึกตัว ถึงจะให้สงบลึกขนาดไหนก็ตาม มีความสงบ มีความสุขมากแค่ไหนก็ตาม ถ้าขาดซึ่งความรู้สึกตัว ก็ยังไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพุทธศาสนา" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สจีน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

 

Direct download: nat610512A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"ทางขึ้นเขามีหลายทาง จุดมุ่งหมายมีอันเดียวคือ พ้นทุกข์ ที่นี้ถ้าเราเลือกทางที่ถูกจริต อยู่ในสภาวะที่เราเดินได้ อันนี้มีประโยชน์ที่สุด" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610512.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ซึ้งได้ ปลื้มได้ มีกุศลก็ได้ มีอกุศลก็ได้ อะไรก็ได้ แต่ว่าให้รู้ทัน สภาวะทั้งปวง เมื่อใดก็แล้วแต่ ที่เรารู้สึกว่า เราสุข เราทุกข์ เราดี เราชั่ว หรือเราเสวยธรรมะอย่างนั้น ธรรมมะอย่างนี้ ผิดทั้งนั้น ธรรมทั้งปวง ถูกรู้ถูกดู ทั้งสิ้น อย่างนี้ธรรมมะจะก้าวหน้าเร็ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน วันที่ ๑๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610511B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนา ไม่ใช่ภาวนาอย่างเดียว ต้องแยกแยะให้ออกว่า อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำเวลาไหน รู้เหตุ รู้ผล รู้ตน รู้ประมาณ รู้กาล รู้เวลา รู้จักชุมชน รู้จักบริษัท รู้จักว่าเวลาไหนควรทำอะไร รู้จักว่ากับใคร เราควรมีท่าทาง ปฏิกริยา มีปฏิสัมพันธ์ในลักษณะใด ถ้าทำได้จะงดงาม" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610511A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะไม่เข้าใจเรา ไม่เข้าไปในใจเรา ธรรมะเรียนด้วยการถ่ายทอดด้วยคำพูด แต่ว่า คำพูดเป็นหนึ่งในวิธีการสื่อสาร เป็นหนึ่งในเครื่องมือการสื่อสารเท่านั้น ธรรมมะจริงๆ ครูบาอาจารย์บอกว่า ถ่ายทอดจาก จิตสู่จิต ไม่ได้ถ่ายทอด จากปากสู่หู แล้วก็เข้าสมอง แล้วให้พวกเราคิดเอา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610317B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ร่างกายถ้าเราดูบ่อยๆนานเข้า เราจะเห็นความจริงว่า มันไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่ อย่างครูบาอาจารย์บอกว่า ร่างกายนี้นะเหมือนถุงหนังใบหนึ่ง มีรูรั่วใหญ่ๆเก้ารู มีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วน มีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิตย์ เรารู้สึกร่างกายไปเรื่อย คนที่หลงรักตัวเองมากๆ ว่าตัวเองสวย ตัวเองหล่อ หรือชอบหลงไหลในตัวเอง รักร่างกายตัวเอง ท่านก็นิยมให้ดูร่างกาย เพราะว่ามันจะเห็นความจริงของร่างกาย ว่าร่างกายมันสกปรก เห็นความจริงของร่างกายนะ มันไม่ใช่ตัวดีนะ เดี๋ยวมันก็เจ็บ เดี๋ยวมันก็ปวด เดี๋ยวมันก็เมื่อย มันมีแต่ความทุกข์บีบคั้นอยู่เนืองๆเลย ความทุกข์บีบอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก หรือ อยู่ทุกอิริยาบถเลย จะค่อยๆเห็นความจริงว่า มันไม่ใช่ตัวดี ตัววิเศษเท่าไหร่ ในที่สุดใจมันจะค่อยๆ คลายจากความยึดร่างกาย" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610317A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ทำไมต้องเน้นที่ความรู้สึกตัว เพราะมันคือตัวตั้งต้นทั้งหมด การให้ทานถือศีลทั้งหลายมันก็เป็นขั้นตอนพื้นฐาน เราจะไม่พูุดที่นี่ ถ้าความรู้สึกตัวเกิด สมาธิก็จะเกิด ก็จะเข้าใจว่า สมาธิที่จิตติดความนิ่งหรือยู่ในอารมณ์ กับสมาธิที่มีความตื่นรู้ หรือมีผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นคนละอัน" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: nat601111.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"โดยความเป็นจริง เราหลงเป็นพื้น สติแค่เกิดขึ้นเป็นจุดในแต่ละครั้ง ขึ้นมา เพียงแต่ว่า ทำยังไงให้จุดนี้มันเยอะขึ้น มันบ่อยขึ้น อันนี้เค้าเรียกว่าเป็น สมาธิแบบสั้น เรียกว่า ขณิกสมาธิ สติเกิดขึ้น 1 ครั้ง ก็คือ ขณิกสมาธิเกิดขึ้น 1 ครั้ง" --คุณวรรณพ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: wjs610309.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"วิหารธรรมคือ สิ่งที่เราใช้เป็นเครื่องอาศัยแบบสบายๆ เป็นเครื่องทำให้เราอยู่กับสิ่งนั้น รู้สึกกับสิ่งนั้นได้เรื่อยๆ แต่เราไม่ได้เอาวิหารธรรมเป็นตัวภาวนา สติคือ เมื่อจิตออกจากวิหารธรรมไปแล้ว เรารู้ นั่นคือ สติเกิด เหมือนกับเป็นฉากไว้ เวลาอะไรผ่านเข้ามาในฉาก เราก็จะเห็นได้ชัด ถ้ามันมีฉากขาวๆอยู่ ถ้ามีอะไรแปลกปลอมเข้ามาเนื่ย มันจะเห็นได้ --คุณวรรณพ จันสว่าง คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

Direct download: wjs610310.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเราปฏิบัติไปและเราเห็นจิตที่ไหลไปบ่อยๆ ถ้าเราเห็นจิตที่เคลื่อนออกไปขณะนั้น จิตมันจะตั้งขึ้นมาแว๊ปหนึ่ง ก็คือเป็น ขณิกสมาธิ หรือเห็นจิตเคลื่อนอีก จิตก็จะตั้งขึ้นมา ตั้งขึ้นมา นี่แหละเป็นการซ้อมให้เกิดจิตตั้งมั่น ซึ่งตรงนี้เป็นหัวใจ ที่พวกเรายังปฏิบัติตรงนี้น้อย" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สวิถีแห่งธรรม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610701A.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ตายตรงไหน ตายเมื่อไหร่ ยังไม่รู้ ผมเตรียมตัวเองให้ตายตรงไหนก็ได้ ตายตรงไหน ตายเมื่อไหร่ ที่ไหน มีใครหรือไม่มีใครก็ได้ จะเจอสิ่งที่ไม่อยากเจอ เหตุการณ์ที่ไม่อยากเจอ เจอคนที่ไม่อยากเจอ เรียนเพื่อเจอสิ่งเหล่านั้น เจอสิ่งที่ไม่น่าเจอ เจอความกดดันที่ไม่อยากเจอ เจอความทุกข์รุนแรงที่ไม่อยากเจอ เรียนมาเพื่อสิ่งเหล่านั้น โดยการทำวันนี้ให้พร้อมสำหรับวันนั้น" --คุณหมอเกิ้น คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: ppn610701.mp3
Category:Pacharapol -- posted at: 6:00am +07

"ให้เราฝึกสติเรื่อยๆ ไม่เอาความว่างเป็นหลัก เราฝึกสติ ดูว่าการเปลี่ยนแปลงของกายของใจมันเกิดขึ้น และเราควรมีกรรมฐานอย่างหนึ่ง ไม่ฉะนั้นมันจะไม่อยู่กับเนื้อกับตัว ต้องมีกรรมฐานจริงๆนะ ทั้งวัน ถ้าตอนไหนไม่ได้ใช้ความคิด ว่างปุ๊บ ก็มาอยู่กับ ร่างกายลมหายใจ หรืออยู่กับคำบริกรรม" --คุณหมอม่อน คอร์สวิถีแห่งธรรม วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610701.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนามันนับหนึ่งตลอด ทุกวันนับหนึ่งตลอดนะ ที่เหลือเป็นผล ผลเกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: nat610630B.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เราดูร่างกายขยับ ถ้ามองผิดมุมและมองไปเรื่อยๆ จะเผลอไปเพ่งร่างกาย เพราะฉะนั้น มีอยู่ 2 วิธีคือ ถ้าเผลอไปเพ่ง ย้อนมาดูใจแทน เห็นว่าเพ่ง อีกวิธีหนึ่งคือกลับไปทำความรู้สึกกายให้เกิดสัมปชัญญะ โดยไปจับเคลื่อนไหวรู้สึก เคลื่อนไหวหยุดนิ่ง แล้วให้รู้สึก ถอยไปไม่ดูรูป มาดูอาการเคลื่อนไหว ใจจะเลิกเพ่ง เพราะเป็นการรับรู้ที่ใจ" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๓๐ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: nat610630A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"การทำวิปัสสนากรรมฐาน ซึ่งเป็นใจความสำคัญของศาสนาพุทธ เป้าหมายหลักของการทำวิปัสสนากรรมฐาน ก็เพื่อให้เราเห็นความจริง ของกาย ของใจ เป้าหมายหลักอันนี้ เกิดจากการที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบอกว่า ให้เรา มาศึกษาตัวเราเอง ย้อนกลับมาดูตัวเราเอง ให้เห็นความจริง ท่านบอกอีกว่าถ้าเห็นความจริงจึงเบื่อหน่าย เพราะเบื่อหน่าย จึงคลายความยึดถือ เพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้น นี่คือหลักใจความของศาสนาพุทธ ทำยังไงเราถึงหลุดพ้นจากความทุกข์โดยสิ้นเชิง การที่จะหลุดพ้นได้ ต้องเห็นความจริงของกาย ของใจ อย่างแจ่มแจ้ง" --คุณแม่ชีอรนุช คอร์สการเดินทางสู่ความสว่างของใจ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: orn610629.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เวลาที่เราขวนขวายมาวัด มีบุญจากการฟังธรรม มีบุญจากการที่ต้องสู้กิเลสของตัวเองที่ขี้เกียจที่จะมา มาแล้ว เราได้ฟังธรรม ได้ภาวนาในศาลา ได้เห็นคนจำนวนมากที่มีความมุ่งมั่นมีศรัทธาเหมือนกัน ตรงนี้เป็นกำลังใจ ใจของคนที่มีกระแสเดียวกันมาอยู่ด้วยกัน มันเกื้อกูลให้ใจมีกำลัง กลับไปก็มีกำลังใจในการภาวนา เป็นวิธีได้กำลังใจ ได้เรี่ยวได้แรงในการภาวนาง่ายๆ เอาร่างกายที่มีใจครอง มารับธรรม ฉะนั้นอย่าขี้เกียจมาวัด มาได้มาเถอะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610625.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พวกเราอย่ากลัวผิดนะ จำไว้ ยังไงก็ผิด ผิดแล้วรู้ ผิดแล้วรู้ ผิดแล้วรู้ อย่ากลัว ภาวนาไป แล้วเรียนรู้จากสิ่งที่เราทำผิดไปเรื่อยๆ จนในที่สุด ก็รู้ว่าตรงนี้ก็ผิด ตรงนี้ก็ผิด ตรงนี้ก็ผิด ในที่สุดมันก็จะถูกมากขึ้นๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610624C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: swt610624.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"สติเป็นฐานของคุณธรรมทั้งปวง เพราะเวลาที่เรารู้ทันจิตที่หลงก็ต้องใช้สติ เวลาเราจะรู้ทันศัตรูของสมาธิ 5 ตัว ก็อาศัยสติ ฉะนั้นอาศัยสติรู้ทันนิวรณ์ นิวรณ์ดับ สมาธิก็เกิด ฐานที่สำคัญที่สุด ที่มุ่งไปให้เรียน คือเรื่องสติ พอสติเราดี สติเราถูกต้อง เรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงได้มาก จิตจำสภาวะธรรมได้มากๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวะที่เราลืมตัวเอง จำสภาวะของความไม่ตั้งมั่น จำสภาวะของความฟุ้งซ่านได้ มันก็ตั้งมั่น มันก็อยู่กับเนื้อกับตัว มันก็ได้สมาธิเอง ฉะนั้นมุ่งไปที่การเจริญสตินะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610624B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"จริงๆ ก็คือ ธรรมดาที่สุดดีที่สุด เราต้องรู้ทันใจที่ไม่ธรรมดา... ผมไม่ต้องการให้พวกเราทำถูกเลย เพราะที่ถูก ทำไม่ได้ ผมต้องการให้พวกเรารู้ทันสิ่งที่ผิด แล้วมันถูกเอง ใครก็แล้วแต่ที่มุ่งทำถูก ขณะนั้นทำผิดอยู่" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610624A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาเราเห็นอะไรก็ได้ สติมันไประลึกรู้ตรงที่เบาหรือหนัก ก็ดูตรงนั้น หรือสติไประลึกรู้กาย เมื่อกี้ไปรู้กายแป๊บนึง เราก็รู้ทันว่า มันไปจับที่กาย ก็รู้อย่างที่มันเป็น จิตเดินถูกเมื่อไหร่ คือเห็นสภาวธรรมตรงตามความเป็นจริง เมื่อไหร่รู้อย่างที่มันเป็น ใจมันก็จะตื่นขึ้นมา มันจะรู้ ตื่น เบิกบาน ขึ้นมา แต่ว่าชั่วขณะ เดี๋ยวมันก็หลงไปเข้าร่องความคุ้นชินเดิมอีก" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610623A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"อดทนนะ เก่งไม่สำคัญ ต้องอดทน อดทนที่จะอ่านหนังสือแค่บรรทัดเดียว มีสติ รู้กาย รู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง ในชีวิตที่เหลืออยู่ เป็นโอกาสที่จะทำประโยชน์ให้แก่ตนเองแล้ว" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610511.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

  1. "จิต ซึ่งไม่ใช่เรา บางทีก็ไปเพ่ง บางทีก็ประคอง บางทีก็หลงไปคิด บางทีจิตก็จมแช่กับอารมณ์ บางทีจิตก็ถอนตัวขึ้นมา บางจิตก็ปรุงแต่งในรูปแบบต่างๆ ฟุ้งซ่านบ้าง สงบลงมาบ้าง แล้วก็เห็นว่ามันล้วนแต่ทำงานเอง ไม่เกี่ยวกับเรา มีแต่สภาวธรรมทำงานเอง ไม่ใช่บุคคล ไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เรา ไม่ใช่เขา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๙ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
Direct download: psn610508B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าจิตต้องการจะพัก เราอย่าไปฝืนมัน มีสติรู้ว่า จิตลงไปพัก ด้วยใจที่สบาย ไม่ได้ภาวนาเพื่อเอา ความมืด หรือสว่าง ทุกสภาวะเหมือนกัน คือเกิดและดับ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610508A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่เหมาะสม และเราได้ขอขมาแล้ว สิ่งที่สมควรทำ ทำครบแล้ว พอทำเสร็จแล้ว ใจยังไม่วาง ต้องรู้ทันว่าจิตยังยึดเรื่องนี้อยู่ จำไว้อย่างหนึ่ง ติดดีก็ทุกข์ ติดชั่วก็ทุกข์ เจตนาปล่อยไม่ได้ มีแต่ว่า ยึดอยู่ให้รู้ว่ายึดอยู่ แล้วก็เรียนรู้ว่า ยึดสิ่งใด ก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610506B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เราค่อยๆ เรียนรู้ตัวเอง เรามีอะไรอยู่กับตัว ก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นเครื่องมือของการศึกษา เช่น เราได้ยินว่า เพื่อนเราภาวนาดีละ จิตใช่แล้ว ตรงเป๊ะเลย เรารู้สึกอิจฉา เราก็เอาอิจฉาเป็นอาจารย์เรา อิจฉามาแล้วก็ไป ใช่มั้ยหล่ะ บังคับก็ไม่ได้ ใช่มั้ยหล่ะ อะไรเกิดขึ้น ก็ใช้ตัวนั้นเป็นครู ไม่ใช่ว่า กุศลเท่านั้นจะเป็นครูเรา เพราะจริงๆ ทั้งกุศลหรืออกุศล ก็เหมือนกัน เพราะว่า มาแล้วก็ไป เกิดแล้วก็ดับ บังคับไม่ได้ อยากให้กุศลอยู่นานทำไม่ได้ อยากให้อกุศลดับไปเร็วๆทำไม่ได้ งั้นเราไม่เลือกหรอก นักภาวนา รู้ซื่อๆ อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างงั้นแหละ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610506A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเรายืนมีสติ เดินมีสติ นั่งมีสติ นอนมีสติ ก็มีสติได้เกือบทั้งวัน ทั้งวันนะ ไม่หายใจออกก็หายใจเข้า ทั้งวันไม่เคลื่อนไหวก็หยุดนิ่ง แค่ต้องการ ความใส่ใจ ใส่ใจแค่รู้สึก ไม่เพ่ง นานๆ เข้า จิตมันจะเริ่มคุ้นชินกับความรู้สึกตัว ในกรรมฐานที่เราฝึกบ่อยๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610505A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การเจริญวิปัสสนา เราจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ คือ 1. สติ 2. จิตที่ตั้งมั่น และมีจิตที่มีพลัง ซึ่งเกิดจากการทำอารัมมณูปนิชฌานเป็นตัวเสริม ถ้าใครมีครบ 3 ตัวก็ดี แต่ถ้าใครฝึกสมาธิเพื่อการพักผ่อน เพื่อให้จิตมีพลังไม่ได้ ก็ให้มุ่งไปฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610505B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สภาวะอะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้มีนัยยะอะไรกับเรื่องภาวนา ขึ้นอยู่กับว่า จิตที่ไปเห็นสภาวะถูกหรือผิดแค่นั้นเอง ถ้าเราไปเห็นร่างกายแต่จิตไปเพ่งร่างกายก็ผิด แต่ถ้าเราเห็นร่างกาย จิตเป็นคนรู้คนดู เห็นร่างกายอยู่ต่างหาก อย่างนี้ถูก หรือว่าเราไปเห็นไหวๆ จิตไปเพ่งไหวๆก็ผิด แต่ถ้าเราเห็นเลยว่า จิตเป็นคนรู้คนดู ไหวๆถูกรู้ถูกดู อย่างนี้ถึงจะถูก เราเห็นอะไร เราก็ดูไป แต่ว่าให้จิตมันถูกก็พอ" --พระอาจารย์อ๊า วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: sci610507.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือธรรม อะไรคือ ขนมธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ มันเป็นคนละเรื่องกัน เรามาเรียนธรรม เราไม่ต้องเรียนวัฒนธรรม บางเรื่องไม่คุ้นกับเราก็ไม่จำเป็น อย่างความคุ้นชินของอาจารย์ อาจารย์สวดมนต์เป็นภาษาบาลี เลยพาพวกเราสวดด้วย ไม่จำเป็น นี่ก็ไม่ใช่ธรรม อย่างวัตถุประสงค์ของการไหว้พระสวดมนต์ ก็คือ รำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย นี่เราใช้ภาษาของเรา เรานึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระสงฆ์ได้ จิตเป็นกุศล จิตทรงสมาธิ ก็ใช้ได้แล้ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610504.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราผิดศีล เราก็ต้องรับทุกรับโทษ คนที่เศร้าหมองก่อนก็คือเราเอง อดีตมันผ่านมาแล้ว ตั้งใจเอาใหม่ เราจะต้องอดทน ในชีวิตเราไม่ใช่ว่าเราจะรักษาศีลเหมือนที่โบราณท่านว่า เหมือนหอยสังข์ที่ขัดดีแล้ว ยากนะ มันยากจริงๆ ในชีวิตฆราวาส แต่ถ้าเมื่อไหร่ เราฝึกฝนจนมันเป็นหอยสังข์ที่ขัดดีแล้ว เราจะภูมิใจ แต่ระหว่างทางมันก็ดำบ้าง เทาบ้าง มีเขม่ามาบ้าง เราก็ต้องสู้เอา" --หมอม่อน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: tns610429.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าต้องการเจริญปัญญา คือมาภาวนาวิปัสสนา ต้องเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ เริ่มจากมีสติก่อน พอมีสติระลึกสภาวะได้ เห็นสภาวะไหลไป เกิดขึ้นไหลไป จิตตั้งมั่นขึ้นมา เห็นสภาวะเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เราบ้าง เกิดขึ้นแล้วดับไปบ้าง บังคับไม่ได้บ้าง นั่นคือการเจริญปัญญา" --หมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: tns610428.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"ทำในรูปแบบคืออะไร คือเหมือนเราปลีกเวลามาคอร์ส วันละ 30 นาที เดินจงกรมก็คือเดินไปกลับ ลดผัสสะ ก็คือการลดการกระทบกับคนข้างนอก การที่เราอยู่กับตัวเอง เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจได้เรื่อยๆ เดี๋ยวก็หลงไปคิด พอคิดแล้วมีความสุข ก็รู้ว่าเรามีความสุข คิดแล้วทุกข์ ก็รู้ว่าเราทุกข์ คิดแล้วเครียดก็รู้ว่าเครียด" --หมอม่อน คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610309.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"พ้นจากชาตินี้ไป สมมติว่าได้เกิดเป็นคนอีก.. กว่าจะรู้เดียงสาจนได้ฟังธรรม สมมติบุญให้ผลก็ต้องอีกตั้งนาน จะเสียเวลาในวัฏฏะนี้ ยาวๆทำไม วัฏฏะนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งนาน ก็ยิ่งทุกข์ ก็มีแค่นั้นเอง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610623B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ความรู้ทั้งปวงในธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมา เวลาภาวนาต้องลืมให้หมด สภาวะเป็นยังไง ก็รู้ไปยังงั้น ซื่อๆ ไม่มุ่งไปพยายามที่จะทำให้จิตมันมีสภาวะที่ดี ที่ใช่ อย่างที่ได้ยินได้ฟังมาว่าดี ไม่มุ่งไปแก้ไขสภาวะที่คิดว่าไม่ดีและก็ไม่ใช่... โง่เข้าไว้ ความฉลาดรอบรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพวกเรา เป็นเครื่องมือของกิเลส เป็นเครื่องมือของมาร.. ภาวนาไปซื่อๆ และก็โง่ๆเข้าไว้ ไม่ต้องรู้อะไรเยอะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610622B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การที่เราจะทำในรูปแบบ จะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม พวกนี้มันแค่เปลือก แต่หัวใจคือรู้ทันใจ มันเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เห็นให้รู้ทันใจแค่นั้นเอง" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610429.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์ สภาวะอย่างเช่น ความโกรธ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราเห็นสภาวะ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราถึงจะเห็นความจริงได้ว่า เรารู้สภาวะนั้นว่า มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา แต่มันไม่ได้เกิดจากความคิด มันเกิดจากการเห็น เหมือน ผมโยนมือถือขึ้นมา แล้วมือถือมันตกลงมา ก็เหมือนเราเห็นสภาวะมันขึ้นมา มันลงไปของมันเอง โดยที่เราไม่ได้ไปแทรกแซง หรือถลำเข้าไปดู มันถึงจะเข้าใจว่า สภาวะต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นของมันเอง" --คุณหมอม่อน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: tns610422.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"จำหลักไว้แล้วกันว่า ถ้าเราต้องการรู้ความจริงของสิ่งใด เราจะไม่บังคับสิ่งนั้น เราจะปล่อยให้สิ่งนั้นเป็นอย่างที่มันเป็น แล้วเรามีหน้าที่สังเกต มีหน้าที่ดูมัน มีหน้าที่เห็นมัน แล้วมันจะสอนเอง แล้วเราจะเห็นว่าของจริงคืออะไร ของจริงเป็นอย่างไร" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610422.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะบอกอยู่เสมอว่า สิ่งที่ต้องมีในเส้นทางการปฏิบัติก็คือ โยนิโสมนสิการกับกัลยาณมิตร แต่ถ้าเราอยู่ไกลพ่อแม่ครูอาจารย์ หรือกัลยาณมิตร โอกาสที่กัลยาณมิตรหรือพ่อแม่ครูอาจารย์จะคอยชี้บอกทาง หรือปรับหลายๆอย่างๆในกรณีที่ปฏิบ้ติไปหรืออาจจะติดขัดติดข้อง สิ่งที่ช่วยพวกเราได้ก็คือ โยนิโสมนสิการ ก็คือต้องเข้าใจหลักที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอน หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่า ร่างกายจิตใจนี้ เป็นไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์ คือ ไม่คงที่ ไม่แน่นอน ถ้ามันคงที่ มันแน่นอน ภาวนาไปสักพัก มันมีความสุขมาก แล้วมันก็สุขอยู่อย่างนั้น อันนี้ให้สังเกตเลยว่า มันผิดปกติแล้ว เพราะความสุขก็เป็นไตรลักษณ์ เหมือนกัน ดังนั้นโยนิโสมนสิการ สำคัญมากในการปฏิบัติ ในกรณีที่พวกเราอยู่ไกล" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610422.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"อย่างเราเอาร่างกายเป็นกรรมฐาน เวลาที่เรานึกถึงร่างกาย จิตมันจะเคลื่อนมาที่ร่างกาย ให้เรารู้ทันขณะแรกเลยที่จิตเคลื่อนมาจับที่ร่างกาย เราจะได้สมาธิที่ถูกต้องชั่วขณะหนึ่ง ถ้าไม่ได้บังคับอย่างรุนแรง ใจมันจะหนี เรารู้ทันใจที่ทิ้งร่างกายนี้ไป ด้านหนึ่งรู้ทันจิตที่วิ่งมาจับที่กรรมฐาน อีกด้านหนึ่งรู้ทันจิตที่ทิ้งกรรมฐาน ต้องรู้ทั้งสองด้าน ไม่ใช่รู้ด้านเดียว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชาวแคนาดา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610321.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ศีลสำคัญ ศีลเป็นพื้นฐานสำคัญ เพราะศีลอยู่ในพื้นฐานองค์มรรคเลย ศีลมันย้อนมาที่การไม่เบียดเบียน จิตที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่น มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ที่ถูกต้อง แล้ววันหนึ่ง จิตมันจะเดินด้วยตัวของมันเอง พอมันถึงมันพอ มันรวมตัวข้ามของมันไปเอง แล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรอก แต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติที่ถูกต้อง มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ และมีการเดินปัญญาที่ถูกต้อง ทุกขณะจิตที่เราเห็นถูกต้องขึ้นมา มันเกิดอริยมรรคได้ทั้งนั้น" --คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: nks610309.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาของคนมีปัญญา ไม่ใช่เดินดุ่ยๆไป ฝาอยู่ที่นี่ก็เดินชนไปเรื่อยๆ มีสติมีปัญญาดูสิ่งแวดล้อมแล้วเดินอ้อมไป มันก็สบายหน่อย รู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรม รู้ประมาณในการเป็นอยู่ รู้กำลังของตนเองว่าเหมาะกับอะไร รู้เวลาว่าเวลานี้ควรถามธรรมะ เวลานี้ควรปลีกตัวไปภาวนา เวลานี้ควรฟังธรรม มีเวลาเฉพาะที่สมควร ทำอะไรก็ต้องให้ทันเวลาให้ตรงเวลาให้ถูกเวลา ไม่ใช่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการให้ผู้อื่นทั้งหมดมารอเรา ในทางโลกก็ต้องใช้ ในทางธรรมก็ต้องใช้ มันต้องมีสติมีปัญญานะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610318.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เวลาภาวนา มีผิดแค่สองด้านเอง คือสุดโต่งด้านบังคับ และสุดโต่งด้านหลง เมื่อใดก็ตามที่สุดโต่งด้านบังคับ ใจของเราก็จะหนักๆแน่นๆ ซึมๆบ้าง เวลาสุดโต่งด้านบังคับ มันมาเพ่งที่จิตก็ได้ หรือบางทีก็ไปเพ่งที่อารมณ์กรรมฐาน ดังนั้นให้คอยรู้ทัน สมมุติว่าร่างกายเป็นอารมณ์กรรมฐานของเรา เห็นร่างกายหายใจเข้าออกเวลาที่นึกถึง ถ้าเรานึกถึงอย่างรุนแรง หรือว่าเราอยากรู้ชัด สมมุติว่านี่คือร่างกาย จิตมันวิ่งมาจับที่ร่างกาย ให้รู้ให้ทันว่าจิตมันเคลื่อนมาจับ ตัวที่เคลื่อนมาจับ ถ้าเรารู้ทัน จิตจะตั้งมั่นขึ้นมา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn601222B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"หลักของวิปัสสนากรรมฐานมีแต่ว่ามีหน้าที่เป็นผู้เห็น เห็นร่างกาย เห็นจิตใจทำงาน ร่างกายจิตใจก็แสดงความจริงให้ดู คือแสดงไตรลักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่ง พอเห็นมากๆ เข้า ใจจะค่อยฉลาดขึ้นเอง ใจก็จะเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของรูป นาม กาย ใจ ก็จะเริ่มเบื่อหน่ายคลายความกำหนัด วันนึงก็จะถึงความหลุดพ้นเอง หลักของมันมีเท่านี้เอง ไม่ได้ยาก ไม่ได้ซับซ้อน แต่กว่าจะทำตรงนี้ได้ ก็ต้องได้สมาธิที่ถูกต้อง ได้ใจที่ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ดู" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn601222A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ตอนนี้อยากรู้ว่าทำไมมันแน่น เรารู้ทันใจที่อยากรู้ก่อน เรายังไม่ต้องหาสาเหตุ ตรงที่ไม่ต้องหาสาเหตุนี่แหละ คือวิธีรู้ซื่อๆ ถ้ารู้ไม่ซื่อคือมันจะคิดค้นหาเหตุหาผลมันอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในความคิดหมดเลย มันฟุ้งซ่าน แต่ให้เรารู้ซื่อๆคือมันเป็นอย่างไร เราก็รู้อย่างนั้น" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ 1 กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

Direct download: mle600923B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

Direct download: swt610429.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"โดยคำสอน โดยสภาวะ ครูบาอาจารย์สอนว่า จิตไม่มีรูปลักษณ์ จิตเป็นอรูปคือ มันไม่มี รูป เสียง กลิ่นรส คือให้มาวัดได้ว่าจิตคือ จิตดวงนี้ กับดวงนี้ มันต่างกันยังไง สิ่งที่ทำให้จิตแต่ละดวงต่างกัน คือตัวที่มาประกอบกับจิต คือความรู้สึกต่างๆที่อยู่กับจิต เวทนา หรือว่าความปรุงสุข ทุกข์ ดี ชั่ว จิตที่เป็นกุศล อกุศล ที่มันอยู่กับจิต คือเวลาดูจิต หรือเจตสิก คือดูตัวที่เกิดร่วมกับจิต ดังนั้น เราจะพบว่า จิตโกรธ โลภ ก็คนละดวงกัน จิตหลงกับจิตที่รู้สึก ก็คนละดวงกัน จิตที่มีสติ กับจิตที่ไม่มีสติ ก็คนละดวงกัน ตัวนี้ไม่ต้องถลำไปดู มันก็เห็นอยู่แล้ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610429B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สำหรับคนที่ทำสมาธิยาก ครูบาอาจารย์จะให้ดูจิต เพราะว่า ดูจิตไม่ต้องใช้สมาธิอะไรเยอะ อย่างความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจพวกเรา พวกเราต้องใช้สมาธิอะไรมากไหมในการรู้ว่า ขณะนี้โกรธ หรือขณะนี้โลภ หรือขณะนี้เบื่อ ขณะนี้เซ็ง มันไม่ได้ใช้สมาธิอะไรเยอะหรอก มันแค่อยู่กับเนื้อกับตัวพอสมควรและก็ไม่หลงไป เวลากระทบอารมณ์แล้วใจเป็นอย่างไร มันก็รู้สึกขึ้นมาได้เลย จิตมันไม่ต้องทรงสมาธิมาก ดังนั้นเบื้องต้น คนที่ทำสมาธิไม่ได้ ครูบาอาจารย์ท่านก็ว่า เป็นคนยุคนี้แหละ ว่าส่วนใหญ่เหมาะกับการดูจิต" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610429A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ต้นทางของการปฏิบัติคือไม่ลืมกาย ไม่ลืมใจ หัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดคือ รู้ทันความรู้สึกตนเอง" --คุณมาลี ปาละวงศ์ โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610311B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"เราไม่ได้ทำวิหารธรรมเพื่อให้รู้สึกตัว ไม่ใช่ หลักมันคือเราเห็นทันว่ามันไม่รู้สึกตัว พอทันทีที่เรารู้ลงปัจจุบันขณะน้้นว่าจิตนี้ไม่รู้สึกตัว ความรู้สึกตัวดับ จิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นมาเป็นคนดู จิตขณะนั้นเป็นกุศลเรียบร้อยแล้ว" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: mle601105C.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"จิตนี้ที่มันเห็นสภาวะซ้ำๆๆๆ มันจำสภาวะได้ ความรู้สึกเกิดขึ้น หัดรู้สึก หัดรู้สึก จนในที่สุดวันหนึ่ง เช่น คนไหนมีความโกรธบ่อย ความโกรธบ่อย มันเกิดถี่ใช่ไหม โกรธบ่อย ก็คือโกรธถี่ โกรธถี่ก็ดูถี่ ดูถี่ เราเห็นมันบ่อย เห็นมันบ่อย ในที่สุด จิตจำได้ วันที่จิตจำได้ก็คือจิตนี้ มันไม่ได้เจตนา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610310A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศน์ ลักษณะของอารมณ์โกรธ จำได้มั้ย ผลักออก คือไม่ชอบ แล้วอารมณ์โลภหรือว่าอารมณ์อยากจะ เป็นอารมณ์แบบไหน ดึงเข้า อารมณ์ตัวสุดท้ายที่เป็นโมหะหรือหลง เป็นอารมณ์แบบไหน วนเวียนไม่ชัดเจน ทั้ง 3 ตัวนี้ ถ้าเราสังเกตได้บ่อยๆ เช่น อารมณ์ที่เราผลักออก เราไม่ชอบเนี่ย มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็สังเกต เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็สังเกต เราก็จะจำอารมณ์นั้นได้ พอจำได้ พอเวลาอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมา สติก็จะเกิดขึ้นมาเอง" --คุณวรรณพ จันสว่าง คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. วันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

Direct download: wjs610407.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"อย่าว่าแต่สภาวะที่ชั่ว แม้แต่สภาวะที่ดี เราก็ไม่ยอมให้ย้อมจิต เรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อย อย่าให้กระทั่ง ศรัทธา ปิติ หรือกุศล หรือคุณงามความดีทั้งปวง สามารถย้อมใจเราได้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610408.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติ ก็คือการรู้สึกตัว ถ้ายังไม่เคยรู้จักคำว่ารู้สึกตัว ไม่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ ภาวนาไม่ได้ เดินต่อไม่ได้ คือการคิดเอาเองทั้งสิ้น มันจะไม่เห็นของจริง" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610408.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"จะให้เกิดสติได้ มันต้องเห็นสภาวะก่อน ที่นี้จะเห็นสภาวะได้ มันต้องจดจำสภาวะได้ สติแปลว่าระลึกได้ จะระลึกได้ต้องจดจำสภาววะได้ จะจดจำสภาวะได้ มันต้องเคยเห็น ถ้าไม่เคยเห็น ยังไงก็ไม่มีทาง ปฏิบัติยังไง เดินจงกรมวันละ 5 ชม. นั่งสมาธิอีก 5 ชม. ถ้าไม่มีสตินะ ขณะที่ทำในรูปแบบ อันนั้นมันแค่เปลือก แต่ทั้งหมดอยู่ที่ใจ ถ้าคุณไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นที่ใจ อันนั้นไม่เรียกว่ามีความเพียร ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น สำคัญอย่างยิ่งคือ สติ" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610406.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อก่อนผมก็ชอบถาม อยากรู้โน่น รู้นี่นั่น อะไรอย่างนี้ แต่พอเข้าใจแล้วว่า แค่รู้ เรารู้ว่าสงสัย รู้ว่าใจเราสงสัย ก็ไม่ต้องมีคำตอบ สำหรับคำถามหลายๆ คำถาม เห็นใจว่ากำลังสงสัย ก็จบแล้ว คำตอบไม่จำเป็น" --คุณหมอเกิ้น คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: ppn610407.mp3
Category:Pacharapol -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนา ต้องออกมากระทบโลกให้ได้ ปล่อยให้ใจมันปรุง สุข ทุกข์ ดี ชั่ว แล้วเดินปัญญาไปตรงที่ว่า เห็นสุขก็ไม่เที่ยง ทุกข์ก็ไม่เที่ยง ดีก็ไม่เที่ยง ชั่วก็ไม่เที่ยง ไม่ได้รักษาอยู่ภายในแบบนี้ตลอดเวลา ไม่ดี" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610622A.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"พอเราฟังธรรมที่ถูกแล้ว ก็เหลืออย่างเดียวที่เราต้องไปฝึกตัวเอง แล้วก็สำรวจตัวเองว่าเราติดข้องตรงไหน เราแพ้กิเลสตัวไหนอยู่บ้าง หรือเราพลาดพลั้งตรงไหนที่ทำให้ศีลของเราบกพร่อง เราก็ต้องอุดรอยรั่วต่างๆ แล้วเราก็พัฒนา สติ สมาธิ ปัญญาไป มีศีลเข้าไว้ แล้วก็เจริญปัญญาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ดูตัวเองเรื่อย ๆ มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ มันไม่ได้ยาก แต่ต้องอาศัยความอดทน" --หมอม่อน คอร์สเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: tns610401.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ สามารถพัฒนาจิตใจตนเองได้ ที่ชาตินี้ ที่ภพนี้ ฉะนั้นอยู่ในภพที่ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เลือกที่จะสามารถพัฒนาตนเองก็ได้ หรือจะปล่อยมันไปตามยถากรรม ปล่อยมันไปตามกิเลส ก็เอา ก็ไปทำเอา ก็ได้แต่กระตุ้น เชียร์ ชี้ให้เห็นทุกข์เห็นโทษ เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่ใช่ประโยชน์ อะไรมีสาระ อะไรไม่ใช่สาระ ฉะนั้นพวกเรามีหน้าที่ ตัดสินใจชีวิตของตัวเอง และเราก็จะได้ผลของการกระทำของเราเองอย่างยุติธรรม" -- อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610401.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เราสร้างคุณงามความดี เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคุณงามความดีย้อมจิต ไม่ดีเท่าไหรแล้ว ถ้าสำหรับคนภายนอกถือว่าดีกว่า แต่ถ้าเป็นนักภาวนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ เราจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง กระทั่งความดีก็ไม่ยอมให้ย้อมจิต" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610331C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ส่งจิตไปดู กับดูจิตไม่เหมือนกัน การเห็นสภาวะธรรมทางร่างกายทางจิตใจ จำไว้นะ แค่รู้สึก มิฉะนั้นท่านจะไม่เรียกว่า รู้สึกตัว รู้สึกตัวไม่ใช่ว่าต้องไปเพ่ง ไปจ้องร่างกาย มันใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดามาก เป็นใจที่ไม่ผิดปกติอะไรเลย คือ เป็นใจของคนธรรมดา ที่ไม่ได้พยายามแต่งให้มันดีจนเกินจริง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610331B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610331A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่ชาวพุทธต้องมีคือ โยนิโสมนสิการ คือสิ่งที่เราใคร่ครวญตัวเองว่าหลักของการปฎิบัติคืออะไรที่พระพุทธเจ้าสอนเรา เราปฎิบัติได้ตรงหลักนั้นหรือไม่ แล้วเราจะตอบตัวเองได้ด้วยตนเอง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องถามใครเลย" --คุณมาลี ปาละวงศ์ โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610311A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนา ถ้าเราฝึกบ่อยๆ มันก็จะชำนาญ เดี๋ยวนั่งอยู่ เดี๋ยวก็เผลอแล้ว เดี๋ยวไปกินข้าว เดี๋ยวก็เผลอแล้ว เผลอไปคิดบ้าง เผลอไปโกรธบ้าง เผลอไปโลภบ้าง ถ้าเราได้ฝึกในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้เรา เจริญขึ้นๆ เจริญขึ้น คืออะไร เข้าใจมันมากขึ้น คือว่า เจริญขึ้น เข้าใจกาย กับ เข้าใจใจ ของเรานี้ ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด" --หมอม่อน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610317.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"เริ่มต้นภาวนา ถ้าเราเริ่มเห็นสภาวะ เราจะภาวนาง่าย ให้อยู่กับตัวเอง หมั่นฟังซีดีหลวงพ่อ แล้วเรียนรู้กายใจตัวเองไป ที่หลวงพ่อสอน หลักตรงนั้น ใช้ได้ตลอดเส้นทาง มันไม่มีนัยยะว่าอะไรดีหรือไม่ดี แต่มันอยู่ที่ว่า รู้หรือไม่รู้" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610310.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อใดก็ตามที่เรา เพ่งไว้ ประคองไว้ รักษาไว้ ก็คือสุดโต่งด้านบังคับ เมื่อใดก็ตามที่เรา พักอยู่ ก็คือสุดโต่งด้านหลง นั่นเอง จริงๆ ก็คืออยู่ใน ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ท่อนแรก ก็เป็นความสุดโต่งสองอย่างที่บรรพชิตหรือนักภาวนาไม่ควรทำ เพราะฉะนั้น เราห้ามไม่ได้ เมื่อใดก็ตามที่ ใจมันพักอยู่ เราก็รู้ทัน เมื่อใดก็ตามที่ ใจมันเพียร ก็คือ บังคับไว้ ประคองไว้ เพ่งไว้ รักษาไว้ เราก็คอยรู้ทัน นานๆ เข้า ใจมันก็เข้าสู่ทางสายกลาง เข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ว จึงจะเจริญสติปัฎฐานได้ดี ถึงจะเจริญมรรคได้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610310B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ความรู้สึกตัว ถ้ามีกำลังมาก โดยมีอารมณ์ของความสงบเป็นตัวหนุน ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า ผู้รู้ (จิตผู้รู้) ขึ้นมา ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: nat601014.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"การทำในรูปแบบเป็นเพียงส่วนนึงเท่านั้น หัวใจจริงๆ คือในชีวิตประจำวัน ที่เรารู้ทันความรู้สึกของเราได้มาก ได้น้อย อันนี้สำคัญมาก" --คุณมาลี ปาละวงศ์ กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610225B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ผู้ช่วยสอนทั้งหมดที่มาสอน ยังไม่เคยมีใครเรียนธรรมะแล้วจดเอา เพราะอะไรรู้ไหม ธรรมะ ไม่ได้เรียนด้วยสมอง และไม่ได้เรียนด้วยการท่องเนื้อหาทั้งหมดได้ ธรรมะ เรียนด้วยใจ ใช้ใจที่ฟังแล้วก็เข้าใจ เข้าใจแล้วก็รับธรรมะนั้นเข้าไปในใจเลย โดยที่ ไม่ได้เสียเวลามานั่งจด ขณะที่เราจด เราจดเผื่อไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต แต่เวลาฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติ เรามุ่งเน้นประโยชน์ในปัจจุบันมากที่สุด" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610309B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ท่านสอนให้เราพิจารณาเนืองๆ ว่า แต่ละคน มีกรรม เป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล ไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรม ใครก็ช่วยไม่ได้ ใครก็แทรกแซงเราไม่ได้จริง ท่านสอนอีกว่า แต่ละคนจะเป็นผู้รับผลของกรรม" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610309A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"บุคคลถึงความบริสุทธิด้วยปัญญา ปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของ รูปนาม กายใจของตนเอง พอเข้าใจแล้วมันถึงจะเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายแล้วถึงจะคลายกำหนัด คลายกำหนัดแล้วถึงจะหลุดพ้น แล้วถ้าเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มุมมองแบบนี้ ไม่ใช่มุมมองที่ว่า เราจะพยายาม เรามาปฎิบัติมาศึกษาธรรมะ เพื่อมาศึกษาเพื่อมาเรียนรู้รูปนามกายใจของตนเอง ถ้าไม่ใช่มีมุมมองนี้ ไม่ถูกล่ะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจิตหนึ่ง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610208.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เป็นกลางด้วยปัญญา คือใจมันเข้าใจจริง ๆ ว่าทุกสิ่งมาแล้วก็ไป เพราะฉะนั้น พอสภาวะเกิดขึ้น ใจมันเลยไม่ยินดียินร้ายกับสภาวะนั้น ก็เลยเห็นสภาวะนั้นเหมือนเห็นแมวชาวบ้าน เพราะสภาวะนั้น ดีอย่างไรเราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ชั่วอย่างไร เราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย นี่คือเป็นกลางด้วยความเข้าใจว่ามาแล้วก็ไป บังคับไม่ได้ มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ ไม่เกี่ยวกับเรา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ 22 ณ M Academy วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610325B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ยังรู้สึกตัวไม่เป็น คล้ายยังไม่มีสติ ยังไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง ช่วงนี้เป็นช่วงแรก เราต้องฝึกจากคนที่ไม่มีสติ เป็นผู้ที่มีสติขึ้นมา จากคนที่ไม่มีสมาธิ สมาธิในที่นี้ หมายถึง สมาธิที่เราเป็นผู้รู้ เราเป็นผู้ดู เป็นผู้อยู่กับเนื้อกับตัว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ 22 M Academy วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610325A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"หน้าที่เรา ต้องฝึก ก็คือ ถ้าไม่ฝึกให้ตัวให้สติเกิดขึ้นก่อน โอกาสที่จะภาวนาก้าวหน้าไม่มี เพราะว่าอะไร เพราะว่าสติ มันเป็นองค์ธรรมอันแรก ที่ต้องฝึกให้เกิดให้ได้ก่อน เพราะว่าถ้าไม่มีสติ เราทำอะไรไปมันก็ไม่อยู่ในข่ายของเรื่องการภาวนา เพื่อความพ้นทุกข์" --พระอาจารย์อ๊า คอร์สเนยยะ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: sci610323.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07