ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"คนที่มีอินทรีย์อ่อนนะ (พระพุทธเจ้า) ท่านก็สอนให้รู้จักทำทาน รู้จักรักษาศีล ให้สร้างสมคุณงามความดีนะ ในระดับต้นๆ ก่อน เอาบุญนี้เป็นเครื่องอยู่ เป็นเครื่องอาศัย ที่จะท่องเที่ยวไปในวัฏฏะนี้ แล้วอาศัยการเวียนในวัฏฏะนี้ ค่อยๆ สร้างสมบารมีไป สร้างสมคุณงามความดีต่างๆ ไป หลายๆ ชาติ ได้ฟังธรรมะแท้ๆ สักครั้งหนึ่ง อินทรีย์ยังไม่แก่กล้า ฟังแล้วก็ลืมไปอีก อาศัยเวลานาน กว่าแต่ละคน จะสนใจธรรมะเพื่อการปฏิบัติจริงๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์ส กฟผ. วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn600512C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 8:26pm ICT

"พวกเราคอยรู้ทันกิเลสของตัวเองเรื่อยๆ กิเลสนี่แหละเป็นตัวที่ทำให้เรานะ ต้องเกิดแล้วเกิดอีก ทุกข์แล้วทุกข์อีก เกิดแล้วก็แก่ แล้วก็เจ็บ แล้วก็ตาย อยู่ร่ำไป แล้วก็เจอสิ่งที่ไม่รัก พลัดพรากจากสิ่งที่รัก มีความทุกข์เนืองๆ อยู่ร่ำไป และอย่ายอมเป็นทาสของมัน มีหน้าที่รู้เท่าทันมันเรื่อย รู้เท่าทันมันเรื่อย ใจมีกิเลสอะไรนะ คอยรู้ทัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์ส กฟผ. วันที่ 12 พฤษภาคม 2560

Direct download: psn600512A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 8:17pm ICT

"อย่าดูถูกการสวดมนต์นะ การสวดมนต์นะ ทำให้คนจำนวนมากได้ดิบได้ดีมาแล้ว ขณะที่สวดมนต์ เห็นร่างกายขยับ เห็นปากพงาบอยู่ ใจระลึกลงที่ร่างกายที่ตั้งอยู่ จิตนะ เดี๋ยวก็ลงไปจับที่ร่างกาย เดี๋ยวก็หนีไป เดี๋ยวก็หลงไปคิด ขณะที่มันแช่อยู่ในอารมณ์อันใดอันหนึ่งเป็นช่วงๆ มันก็ได้อะไร ได้สมถะ จิตหลงไปคิด เรารู้ทัน เราก็ได้ฝึกลักขณูปนิฌาน พอภาวนา พอสวดมนต์ไปช่วงหนึ่ง จิตเริ่มมีกำลังละ บางคนอาจจะเริ่มเห็นขันธ์ทำงาน เห็นสภาวะธรรมต่างๆทำงาน มันก็ได้เดินวิปัสสนา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สบ้านสติขอนแก่น วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn600506A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 5:30am ICT

"สิ่งที่สอนมะกี้นี้ เราไปซ้อมเรื่อยๆ ไม่จำเป็นจะต้อง ปลีกตัวไปอยู่ที่ไหนแล้วก็นั่งทำสมาธิทีนึง 20 นาที นั่งอยู่ในร้านกาแฟนะ 5 นาที นั่งทำแบบเนี้ย นึกออกป่ะ กินข้าว กินข้าวเสร็จ ไม่คุยกับเพื่อนเราก็นั่งรู้สึกไป วันนึงนะทำได้หลายๆ รอบ รอบละ 5 นาที 3 นาที ก็เอา อีกหน่อยจะชำนาญ ปกติพวกเราไม่อย่างนี้ 5 นาที เราก็เพลิน 10 นาที เราก็หลงไป หลงไปเรื่อยๆ ใช้รูรั่วพวกเนี้ย 3 นาที 5 นาที ทำระหว่างวันนะ จิตจะมีพลังมาก มากกว่าที่พวกเราจะนึกได้ คือใจที่มันคลอเคลียอยู่กับกรรมฐานเรื่อยๆ เนี่ย จิตจะมีแรงเรื่อยๆ งั้นพวกเราซ้อมบ่อยๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สบ้านสติขอนแก่น วันที่ 5 พฤษภาคม 2560

Direct download: psn600505B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 10:01am ICT

"พวกเราก็เป็นความหวังของครูบาอาจารย์นะ เป็นความหวังของพระศาสนา แต่ละคนสำคัญนะ ในโลกนี้มีคนตั้งกี่พันล้านคน คนสนใจธรรมมีนิดเดียว ในบรรดาคนที่สนใจธรรม ก็มีน้อยนักที่ได้ฟังธรรมที่ลัดสั้น ตัดตรงสู่ความพ้นทุกข์ ธรรมที่หลวงพ่อสอนเนี่ย ที่แสดงอยู่ทุกวันนี้ ไม่ค่อยมีเปลือก ไม่มีพิธีกรรม ไม่มีพิธีรีตรองอะไร มีหลักล้วนๆเลย ไม่มีวิธีการปฏิบัติที่ไม่มีอะไรรุ่มร่าม ทำตามนี้ ง่ายๆ สั้นๆ ธรรมจะค่อยๆพัฒนาไป" -- อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สบ้านสติขอนแก่น วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn600505A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 10:37am ICT

"จริงๆ เวลาครูบาอาจารย์ให้พร ก็มีอานิสงค์อยู่ เพราะจิตครูบาอาจารย์สะอาด เจตนาที่ท่านให้เนี่ย ให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจ และท่านมีสมาธิ เวลาท่านให้พรก็มีอานิสงค์ เป็นผลของสมาธิ เป็นผลของคุณงามความดีที่ท่านให้ แต่ว่า พรที่ประเสริฐที่สุดคือ ความดีที่พวกเราทำเอง พวกเราก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ ตัวเราจะเป็นพร ตัวเราจะประเสริฐ ถึงเวลานะ เราก็เอาคุณงามความดีของเราเนี่ย แผ่ไปถึงบุคคลอื่นๆด้วย ทำให้ทุกคนมีความสุข ผมก็โมทนา การที่พวกเรามาฟังธรรมร่วมกันก็เป็นบุญอย่างหนึ่ง การที่พวกเราตั้งใจรักษาศีลเมื่อกี้ บุญก็เกิดขึ้น นั่งฟังธรรม มีสมาธิ บุญก็เกิดขึ้น ได้เห็นขันธ์แยกก็มีบุญที่สูงขึ้นไปอีก เห็นขันธ์แสดงไตรลักษณ์ก็ได้บุญจากการเดินปัญญา เราก็ทำบุญอย่างนี้ เรื่อยๆ ทำไปเรื่อยๆ ในที่สุดนะ คุณงามความดีของเราก็มากขึ้น วันหนึ่งนะ เราก็จะพ้นออกจากห่วงทุกข์นี้ไป" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ ชมรมสารธรรมล้านนา เชียงใหม่ วันที่ 23 เมษายน 2560

Direct download: psn600423.mp3
Category:Prasan -- posted at: 9:56pm ICT

"สมถะกรรมฐาน เป็นไปเพื่อให้ใจมีความสุข มีความร่มเย็น มีความดี ให้จิตได้พักผ่อน วิปัสสนากรรมฐาน ทำให้จิตนี้ฉลาด เข้าใจความเป็นจริงของโลก เมื่อใจฉลาด มันจะยึดโลกน้อยลง ยึดสิ่งต่างๆ น้อยลง เมื่อมันยึดน้อยลง มันก็มีความสุขมากขึ้น คือมันสบายมากขึ้น มีภาระน้อยลง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเนยยะ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: psn600407B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 7:30am ICT

"พวกเราอย่าทิ้งกรรมฐาน อยู่ที่ไหนก็ภาวนาได้ เพราะอะไร? อยู่ที่ไหนก็มีกายมีใจ จะมาบอกว่าอยู่ที่นั้น ภาวนาไม่ได้ อยู่ที่นี่ภาวนาไม่ได้ ถ้าภาวนาอยากให้สภาวะเป็นอย่างงั้นอย่างงี้เนี่ย ภาวนายาก อยู่ในที่ๆไม่ชอบ ก็มีโทสะให้ดู ก็มีทุกขเวทนาให้ดู อยู่ในที่ๆ ชอบ ก็มีราคะ มีความเผลอเพลินให้ดู กายใจอยู่ที่ไหน กรรมฐานก็อยู่ที่นั้นแหละ งานเยอะแค่ไหนนะ ก็ภาวนาได้ อยู่ในสิ่งแวดล้อมแบบไหน ก็ภาวนาได้ ไม่มีข้ออ้างว่า ยุ่งไป หิวไป ร้อนไป หนาวไป ป่วย ตราบใดที่มีกิเลสเผารนจิตใจอยู่ กรรมฐานหยุดไม่ได้ ตราบใดเท่าที่พ้นจากอบายไม่ได้ ทุกคนยังมีความเสี่ยงที่จะลงอบายได้เสมอ อย่าประมาท งั้นอยู่กับกรรมฐานของตนเรื่อย ๆ อยู่กับกายกับใจตัวเอง อย่าเสียเวลาไปเปล่าๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเนยยะ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: psn600407A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 7:00am ICT

"หนึ่งในธรรมที่ทำให้กล้าหาญ คือ "ศีล" หนึ่งในธรรมที่ทำให้มีสมาธิ ก็คือ "ศีล" หนึ่งในเหตุปัจจัยที่ทำให้บรรลุมรรคผลนิพพาน ก็คือ"ศีล" งั้นทุกวัน นับแต่นี้เป็นต้นไป ให้คอยเตือนตนเองเรื่อยๆ ว่า "เราจะมีเจตนารักษาศีล" เมื่อใดก็ตามที่พลาดพลั้ง ทำผิดไปแล้ว ให้ตั้งใจรักษาเอาใหม่...... หลวงพ่อสอนอยู่เรื่อยว่า เช้า กลางวัน เย็น ก่อนนอน เหมือนกินยาเลย ตื่นขึ้นมา ก็ให้นึก เตือนตัวเองว่า เราจะรักษาศีล ก่อนกินข้าวเช้า เตือนตัวเอง เราจะรักษาศีล เราจะเป็นผู้มีศีล ก่อนกินข้าวกลางวัน ก็เตือนตัวเอง เตือนตัวเองบ่อยๆ เวลาที่ ได้รับการกระตุ้น หรือสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้ผิดศีล มันจะระลึกถึงศีลได้ง่ายขึ้น..... นับแต่นี้นะ ทำอะไรไม่ได้ รักษาศีล จนตาย ภาวนาไม่ได้ ก็ให้รักษาศีลเอาไว้ ศีลจะรักษาเรา ไม่ตกไปสู่ที่ชั่ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเนยยะ วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐

Direct download: psn600406.mp3
Category:Prasan -- posted at: 8:57am ICT

"เราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ อย่าประมาท เพราะฉะนั้น มีโอกาสฝึกสติได้ตอนไหนก็ฝึกไป อย่าเอาเวลาไปเที่ยวเล่นหมด ไม่มีประโยชน์ มีสติทีละแว๊บ ทีละแว๊บ ไปเรื่อยๆ มันก็จะได้สั่งสมสติปัญญาขึ้นมา เมื่อไหร่สติอัตโนมัติ ก็พร้อมตายแล้ว" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรมตามกาล 11 วันที่ 2 เมษายน 2560

Direct download: swt600402.mp3
Category:Surawat -- posted at: 8:50am ICT