ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"สมมุติว่าเรารู้สึกว่าเราทำอะไรไม่เหมาะสม และเราได้ขอขมาแล้ว สิ่งที่สมควรทำ ทำครบแล้ว พอทำเสร็จแล้ว ใจยังไม่วาง ต้องรู้ทันว่าจิตยังยึดเรื่องนี้อยู่ จำไว้อย่างหนึ่ง ติดดีก็ทุกข์ ติดชั่วก็ทุกข์ เจตนาปล่อยไม่ได้ มีแต่ว่า ยึดอยู่ให้รู้ว่ายึดอยู่ แล้วก็เรียนรู้ว่า ยึดสิ่งใด ก็ทุกข์เพราะสิ่งนั้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610506B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เราค่อยๆ เรียนรู้ตัวเอง เรามีอะไรอยู่กับตัว ก็ใช้ตัวนั้นแหละเป็นเครื่องมือของการศึกษา เช่น เราได้ยินว่า เพื่อนเราภาวนาดีละ จิตใช่แล้ว ตรงเป๊ะเลย เรารู้สึกอิจฉา เราก็เอาอิจฉาเป็นอาจารย์เรา อิจฉามาแล้วก็ไป ใช่มั้ยหล่ะ บังคับก็ไม่ได้ ใช่มั้ยหล่ะ อะไรเกิดขึ้น ก็ใช้ตัวนั้นเป็นครู ไม่ใช่ว่า กุศลเท่านั้นจะเป็นครูเรา เพราะจริงๆ ทั้งกุศลหรืออกุศล ก็เหมือนกัน เพราะว่า มาแล้วก็ไป เกิดแล้วก็ดับ บังคับไม่ได้ อยากให้กุศลอยู่นานทำไม่ได้ อยากให้อกุศลดับไปเร็วๆทำไม่ได้ งั้นเราไม่เลือกหรอก นักภาวนา รู้ซื่อๆ อะไรเกิดขึ้นก็รู้ไปอย่างงั้นแหละ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610506A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเรายืนมีสติ เดินมีสติ นั่งมีสติ นอนมีสติ ก็มีสติได้เกือบทั้งวัน ทั้งวันนะ ไม่หายใจออกก็หายใจเข้า ทั้งวันไม่เคลื่อนไหวก็หยุดนิ่ง แค่ต้องการ ความใส่ใจ ใส่ใจแค่รู้สึก ไม่เพ่ง นานๆ เข้า จิตมันจะเริ่มคุ้นชินกับความรู้สึกตัว ในกรรมฐานที่เราฝึกบ่อยๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610505A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การเจริญวิปัสสนา เราจะขาดตัวใดตัวหนึ่งไม่ได้ คือ 1. สติ 2. จิตที่ตั้งมั่น และมีจิตที่มีพลัง ซึ่งเกิดจากการทำอารัมมณูปนิชฌานเป็นตัวเสริม ถ้าใครมีครบ 3 ตัวก็ดี แต่ถ้าใครฝึกสมาธิเพื่อการพักผ่อน เพื่อให้จิตมีพลังไม่ได้ ก็ให้มุ่งไปฝึกให้จิตตั้งมั่นก่อน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610505B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สภาวะอะไรก็แล้วแต่ ไม่ได้มีนัยยะอะไรกับเรื่องภาวนา ขึ้นอยู่กับว่า จิตที่ไปเห็นสภาวะถูกหรือผิดแค่นั้นเอง ถ้าเราไปเห็นร่างกายแต่จิตไปเพ่งร่างกายก็ผิด แต่ถ้าเราเห็นร่างกาย จิตเป็นคนรู้คนดู เห็นร่างกายอยู่ต่างหาก อย่างนี้ถูก หรือว่าเราไปเห็นไหวๆ จิตไปเพ่งไหวๆก็ผิด แต่ถ้าเราเห็นเลยว่า จิตเป็นคนรู้คนดู ไหวๆถูกรู้ถูกดู อย่างนี้ถึงจะถูก เราเห็นอะไร เราก็ดูไป แต่ว่าให้จิตมันถูกก็พอ" --พระอาจารย์อ๊า วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: sci610507.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องแยกให้ชัดเจนว่าอะไรคือธรรม อะไรคือ ขนมธรรมเนียมวิธีปฏิบัติ มันเป็นคนละเรื่องกัน เรามาเรียนธรรม เราไม่ต้องเรียนวัฒนธรรม บางเรื่องไม่คุ้นกับเราก็ไม่จำเป็น อย่างความคุ้นชินของอาจารย์ อาจารย์สวดมนต์เป็นภาษาบาลี เลยพาพวกเราสวดด้วย ไม่จำเป็น นี่ก็ไม่ใช่ธรรม อย่างวัตถุประสงค์ของการไหว้พระสวดมนต์ ก็คือ รำลึกถึงพระคุณของพระรัตนตรัย นี่เราใช้ภาษาของเรา เรานึกถึงพระพุทธเจ้า นึกถึงพระธรรม นึกถึงพระสงฆ์ได้ จิตเป็นกุศล จิตทรงสมาธิ ก็ใช้ได้แล้ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610504.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราผิดศีล เราก็ต้องรับทุกรับโทษ คนที่เศร้าหมองก่อนก็คือเราเอง อดีตมันผ่านมาแล้ว ตั้งใจเอาใหม่ เราจะต้องอดทน ในชีวิตเราไม่ใช่ว่าเราจะรักษาศีลเหมือนที่โบราณท่านว่า เหมือนหอยสังข์ที่ขัดดีแล้ว ยากนะ มันยากจริงๆ ในชีวิตฆราวาส แต่ถ้าเมื่อไหร่ เราฝึกฝนจนมันเป็นหอยสังข์ที่ขัดดีแล้ว เราจะภูมิใจ แต่ระหว่างทางมันก็ดำบ้าง เทาบ้าง มีเขม่ามาบ้าง เราก็ต้องสู้เอา" --หมอม่อน - วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: tns610429.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าต้องการเจริญปัญญา คือมาภาวนาวิปัสสนา ต้องเห็นรูปนามแสดงไตรลักษณ์ เริ่มจากมีสติก่อน พอมีสติระลึกสภาวะได้ เห็นสภาวะไหลไป เกิดขึ้นไหลไป จิตตั้งมั่นขึ้นมา เห็นสภาวะเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เราบ้าง เกิดขึ้นแล้วดับไปบ้าง บังคับไม่ได้บ้าง นั่นคือการเจริญปัญญา" --หมอม่อน วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: tns610428.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"ทำในรูปแบบคืออะไร คือเหมือนเราปลีกเวลามาคอร์ส วันละ 30 นาที เดินจงกรมก็คือเดินไปกลับ ลดผัสสะ ก็คือการลดการกระทบกับคนข้างนอก การที่เราอยู่กับตัวเอง เราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใจได้เรื่อยๆ เดี๋ยวก็หลงไปคิด พอคิดแล้วมีความสุข ก็รู้ว่าเรามีความสุข คิดแล้วทุกข์ ก็รู้ว่าเราทุกข์ คิดแล้วเครียดก็รู้ว่าเครียด" --หมอม่อน คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610309.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"พ้นจากชาตินี้ไป สมมติว่าได้เกิดเป็นคนอีก.. กว่าจะรู้เดียงสาจนได้ฟังธรรม สมมติบุญให้ผลก็ต้องอีกตั้งนาน จะเสียเวลาในวัฏฏะนี้ ยาวๆทำไม วัฏฏะนี้ ยิ่งอยู่ยิ่งนาน ก็ยิ่งทุกข์ ก็มีแค่นั้นเอง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610623B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ความรู้ทั้งปวงในธรรมที่เคยได้ยินได้ฟังมา เวลาภาวนาต้องลืมให้หมด สภาวะเป็นยังไง ก็รู้ไปยังงั้น ซื่อๆ ไม่มุ่งไปพยายามที่จะทำให้จิตมันมีสภาวะที่ดี ที่ใช่ อย่างที่ได้ยินได้ฟังมาว่าดี ไม่มุ่งไปแก้ไขสภาวะที่คิดว่าไม่ดีและก็ไม่ใช่... โง่เข้าไว้ ความฉลาดรอบรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งของพวกเรา เป็นเครื่องมือของกิเลส เป็นเครื่องมือของมาร.. ภาวนาไปซื่อๆ และก็โง่ๆเข้าไว้ ไม่ต้องรู้อะไรเยอะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610622B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การที่เราจะทำในรูปแบบ จะนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม พวกนี้มันแค่เปลือก แต่หัวใจคือรู้ทันใจ มันเป็นเครื่องมือในการที่จะให้เห็นให้รู้ทันใจแค่นั้นเอง" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว จ.เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610429.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เราต้องเห็นสภาวะเป็นไตรลักษณ์ สภาวะอย่างเช่น ความโกรธ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราเห็นสภาวะ เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป เราถึงจะเห็นความจริงได้ว่า เรารู้สภาวะนั้นว่า มันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันเป็นอนัตตา ไม่ใช่เรา แต่มันไม่ได้เกิดจากความคิด มันเกิดจากการเห็น เหมือน ผมโยนมือถือขึ้นมา แล้วมือถือมันตกลงมา ก็เหมือนเราเห็นสภาวะมันขึ้นมา มันลงไปของมันเอง โดยที่เราไม่ได้ไปแทรกแซง หรือถลำเข้าไปดู มันถึงจะเข้าใจว่า สภาวะต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นของมันเอง" --คุณหมอม่อน คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: tns610422.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"จำหลักไว้แล้วกันว่า ถ้าเราต้องการรู้ความจริงของสิ่งใด เราจะไม่บังคับสิ่งนั้น เราจะปล่อยให้สิ่งนั้นเป็นอย่างที่มันเป็น แล้วเรามีหน้าที่สังเกต มีหน้าที่ดูมัน มีหน้าที่เห็นมัน แล้วมันจะสอนเอง แล้วเราจะเห็นว่าของจริงคืออะไร ของจริงเป็นอย่างไร" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610422.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่สำคัญที่พระพุทธเจ้าหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านจะบอกอยู่เสมอว่า สิ่งที่ต้องมีในเส้นทางการปฏิบัติก็คือ โยนิโสมนสิการกับกัลยาณมิตร แต่ถ้าเราอยู่ไกลพ่อแม่ครูอาจารย์ หรือกัลยาณมิตร โอกาสที่กัลยาณมิตรหรือพ่อแม่ครูอาจารย์จะคอยชี้บอกทาง หรือปรับหลายๆอย่างๆในกรณีที่ปฏิบ้ติไปหรืออาจจะติดขัดติดข้อง สิ่งที่ช่วยพวกเราได้ก็คือ โยนิโสมนสิการ ก็คือต้องเข้าใจหลักที่พ่อแม่ครูอาจารย์ท่านสอน หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่า ร่างกายจิตใจนี้ เป็นไตรลักษณ์ ไตรลักษณ์ คือ ไม่คงที่ ไม่แน่นอน ถ้ามันคงที่ มันแน่นอน ภาวนาไปสักพัก มันมีความสุขมาก แล้วมันก็สุขอยู่อย่างนั้น อันนี้ให้สังเกตเลยว่า มันผิดปกติแล้ว เพราะความสุขก็เป็นไตรลักษณ์ เหมือนกัน ดังนั้นโยนิโสมนสิการ สำคัญมากในการปฏิบัติ ในกรณีที่พวกเราอยู่ไกล" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610422.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"อย่างเราเอาร่างกายเป็นกรรมฐาน เวลาที่เรานึกถึงร่างกาย จิตมันจะเคลื่อนมาที่ร่างกาย ให้เรารู้ทันขณะแรกเลยที่จิตเคลื่อนมาจับที่ร่างกาย เราจะได้สมาธิที่ถูกต้องชั่วขณะหนึ่ง ถ้าไม่ได้บังคับอย่างรุนแรง ใจมันจะหนี เรารู้ทันใจที่ทิ้งร่างกายนี้ไป ด้านหนึ่งรู้ทันจิตที่วิ่งมาจับที่กรรมฐาน อีกด้านหนึ่งรู้ทันจิตที่ทิ้งกรรมฐาน ต้องรู้ทั้งสองด้าน ไม่ใช่รู้ด้านเดียว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชาวแคนาดา วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610321.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ศีลสำคัญ ศีลเป็นพื้นฐานสำคัญ เพราะศีลอยู่ในพื้นฐานองค์มรรคเลย ศีลมันย้อนมาที่การไม่เบียดเบียน จิตที่มันไม่เบียดเบียนคนอื่น ไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่น มีศีล มีสมาธิ มีปัญญา ที่ถูกต้อง แล้ววันหนึ่ง จิตมันจะเดินด้วยตัวของมันเอง พอมันถึงมันพอ มันรวมตัวข้ามของมันไปเอง แล้วเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่หรอก แต่เมื่อไหร่ที่เรามีสติที่ถูกต้อง มีสัมมาสติ มีสัมมาสมาธิ และมีการเดินปัญญาที่ถูกต้อง ทุกขณะจิตที่เราเห็นถูกต้องขึ้นมา มันเกิดอริยมรรคได้ทั้งนั้น" --คุณซอง ณพัทธ์พล คุณาธนะเศรษฐ์ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: nks610309.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาของคนมีปัญญา ไม่ใช่เดินดุ่ยๆไป ฝาอยู่ที่นี่ก็เดินชนไปเรื่อยๆ มีสติมีปัญญาดูสิ่งแวดล้อมแล้วเดินอ้อมไป มันก็สบายหน่อย รู้เหตุรู้ผลรู้อัตรู้ธรรม รู้ประมาณในการเป็นอยู่ รู้กำลังของตนเองว่าเหมาะกับอะไร รู้เวลาว่าเวลานี้ควรถามธรรมะ เวลานี้ควรปลีกตัวไปภาวนา เวลานี้ควรฟังธรรม มีเวลาเฉพาะที่สมควร ทำอะไรก็ต้องให้ทันเวลาให้ตรงเวลาให้ถูกเวลา ไม่ใช่เอาเปรียบผู้อื่นด้วยการให้ผู้อื่นทั้งหมดมารอเรา ในทางโลกก็ต้องใช้ ในทางธรรมก็ต้องใช้ มันต้องมีสติมีปัญญานะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติขอนแก่น วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610318.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เวลาภาวนา มีผิดแค่สองด้านเอง คือสุดโต่งด้านบังคับ และสุดโต่งด้านหลง เมื่อใดก็ตามที่สุดโต่งด้านบังคับ ใจของเราก็จะหนักๆแน่นๆ ซึมๆบ้าง เวลาสุดโต่งด้านบังคับ มันมาเพ่งที่จิตก็ได้ หรือบางทีก็ไปเพ่งที่อารมณ์กรรมฐาน ดังนั้นให้คอยรู้ทัน สมมุติว่าร่างกายเป็นอารมณ์กรรมฐานของเรา เห็นร่างกายหายใจเข้าออกเวลาที่นึกถึง ถ้าเรานึกถึงอย่างรุนแรง หรือว่าเราอยากรู้ชัด สมมุติว่านี่คือร่างกาย จิตมันวิ่งมาจับที่ร่างกาย ให้รู้ให้ทันว่าจิตมันเคลื่อนมาจับ ตัวที่เคลื่อนมาจับ ถ้าเรารู้ทัน จิตจะตั้งมั่นขึ้นมา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn601222B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"หลักของวิปัสสนากรรมฐานมีแต่ว่ามีหน้าที่เป็นผู้เห็น เห็นร่างกาย เห็นจิตใจทำงาน ร่างกายจิตใจก็แสดงความจริงให้ดู คือแสดงไตรลักษณ์ในมุมใดมุมหนึ่ง พอเห็นมากๆ เข้า ใจจะค่อยฉลาดขึ้นเอง ใจก็จะเริ่มเข้าใจความเป็นจริงของรูป นาม กาย ใจ ก็จะเริ่มเบื่อหน่ายคลายความกำหนัด วันนึงก็จะถึงความหลุดพ้นเอง หลักของมันมีเท่านี้เอง ไม่ได้ยาก ไม่ได้ซับซ้อน แต่กว่าจะทำตรงนี้ได้ ก็ต้องได้สมาธิที่ถูกต้อง ได้ใจที่ตั้งมั่น เป็นผู้รู้ ผู้ดู" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเจริญสติในภาคปฏิบัติ บ้านสติ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn601222A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ตอนนี้อยากรู้ว่าทำไมมันแน่น เรารู้ทันใจที่อยากรู้ก่อน เรายังไม่ต้องหาสาเหตุ ตรงที่ไม่ต้องหาสาเหตุนี่แหละ คือวิธีรู้ซื่อๆ ถ้ารู้ไม่ซื่อคือมันจะคิดค้นหาเหตุหาผลมันอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านั้นมันอยู่ในความคิดหมดเลย มันฟุ้งซ่าน แต่ให้เรารู้ซื่อๆคือมันเป็นอย่างไร เราก็รู้อย่างนั้น" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ 1 กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๐

Direct download: mle600923B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

Direct download: swt610429.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"โดยคำสอน โดยสภาวะ ครูบาอาจารย์สอนว่า จิตไม่มีรูปลักษณ์ จิตเป็นอรูปคือ มันไม่มี รูป เสียง กลิ่นรส คือให้มาวัดได้ว่าจิตคือ จิตดวงนี้ กับดวงนี้ มันต่างกันยังไง สิ่งที่ทำให้จิตแต่ละดวงต่างกัน คือตัวที่มาประกอบกับจิต คือความรู้สึกต่างๆที่อยู่กับจิต เวทนา หรือว่าความปรุงสุข ทุกข์ ดี ชั่ว จิตที่เป็นกุศล อกุศล ที่มันอยู่กับจิต คือเวลาดูจิต หรือเจตสิก คือดูตัวที่เกิดร่วมกับจิต ดังนั้น เราจะพบว่า จิตโกรธ โลภ ก็คนละดวงกัน จิตหลงกับจิตที่รู้สึก ก็คนละดวงกัน จิตที่มีสติ กับจิตที่ไม่มีสติ ก็คนละดวงกัน ตัวนี้ไม่ต้องถลำไปดู มันก็เห็นอยู่แล้ว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610429B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สำหรับคนที่ทำสมาธิยาก ครูบาอาจารย์จะให้ดูจิต เพราะว่า ดูจิตไม่ต้องใช้สมาธิอะไรเยอะ อย่างความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในใจพวกเรา พวกเราต้องใช้สมาธิอะไรมากไหมในการรู้ว่า ขณะนี้โกรธ หรือขณะนี้โลภ หรือขณะนี้เบื่อ ขณะนี้เซ็ง มันไม่ได้ใช้สมาธิอะไรเยอะหรอก มันแค่อยู่กับเนื้อกับตัวพอสมควรและก็ไม่หลงไป เวลากระทบอารมณ์แล้วใจเป็นอย่างไร มันก็รู้สึกขึ้นมาได้เลย จิตมันไม่ต้องทรงสมาธิมาก ดังนั้นเบื้องต้น คนที่ทำสมาธิไม่ได้ ครูบาอาจารย์ท่านก็ว่า เป็นคนยุคนี้แหละ ว่าส่วนใหญ่เหมาะกับการดูจิต" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว เชียงราย วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610429A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ต้นทางของการปฏิบัติคือไม่ลืมกาย ไม่ลืมใจ หัวใจของการปฏิบัติทั้งหมดคือ รู้ทันความรู้สึกตนเอง" --คุณมาลี ปาละวงศ์ โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610311B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"เราไม่ได้ทำวิหารธรรมเพื่อให้รู้สึกตัว ไม่ใช่ หลักมันคือเราเห็นทันว่ามันไม่รู้สึกตัว พอทันทีที่เรารู้ลงปัจจุบันขณะน้้นว่าจิตนี้ไม่รู้สึกตัว ความรู้สึกตัวดับ จิตที่รู้สึกตัวเกิดขึ้นมาเป็นคนดู จิตขณะนั้นเป็นกุศลเรียบร้อยแล้ว" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: mle601105C.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"จิตนี้ที่มันเห็นสภาวะซ้ำๆๆๆ มันจำสภาวะได้ ความรู้สึกเกิดขึ้น หัดรู้สึก หัดรู้สึก จนในที่สุดวันหนึ่ง เช่น คนไหนมีความโกรธบ่อย ความโกรธบ่อย มันเกิดถี่ใช่ไหม โกรธบ่อย ก็คือโกรธถี่ โกรธถี่ก็ดูถี่ ดูถี่ เราเห็นมันบ่อย เห็นมันบ่อย ในที่สุด จิตจำได้ วันที่จิตจำได้ก็คือจิตนี้ มันไม่ได้เจตนา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610310A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อเช้าที่หลวงพ่อเทศน์ ลักษณะของอารมณ์โกรธ จำได้มั้ย ผลักออก คือไม่ชอบ แล้วอารมณ์โลภหรือว่าอารมณ์อยากจะ เป็นอารมณ์แบบไหน ดึงเข้า อารมณ์ตัวสุดท้ายที่เป็นโมหะหรือหลง เป็นอารมณ์แบบไหน วนเวียนไม่ชัดเจน ทั้ง 3 ตัวนี้ ถ้าเราสังเกตได้บ่อยๆ เช่น อารมณ์ที่เราผลักออก เราไม่ชอบเนี่ย มันเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็สังเกต เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็สังเกต เราก็จะจำอารมณ์นั้นได้ พอจำได้ พอเวลาอารมณ์นั้นเกิดขึ้นมา สติก็จะเกิดขึ้นมาเอง" --คุณวรรณพ จันสว่าง คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. วันที่ ๗ เดือนเมษายน ๒๕๖๑

Direct download: wjs610407.mp3
Category:Wannop -- posted at: 6:00am +07

"อย่าว่าแต่สภาวะที่ชั่ว แม้แต่สภาวะที่ดี เราก็ไม่ยอมให้ย้อมจิต เรามีหน้าที่รู้ทันไปเรื่อย อย่าให้กระทั่ง ศรัทธา ปิติ หรือกุศล หรือคุณงามความดีทั้งปวง สามารถย้อมใจเราได้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610408.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งในการปฏิบัติ ก็คือการรู้สึกตัว ถ้ายังไม่เคยรู้จักคำว่ารู้สึกตัว ไม่เห็นสภาวะที่เกิดขึ้นในกายในใจนี้ ภาวนาไม่ได้ เดินต่อไม่ได้ คือการคิดเอาเองทั้งสิ้น มันจะไม่เห็นของจริง" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610408.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"จะให้เกิดสติได้ มันต้องเห็นสภาวะก่อน ที่นี้จะเห็นสภาวะได้ มันต้องจดจำสภาวะได้ สติแปลว่าระลึกได้ จะระลึกได้ต้องจดจำสภาววะได้ จะจดจำสภาวะได้ มันต้องเคยเห็น ถ้าไม่เคยเห็น ยังไงก็ไม่มีทาง ปฏิบัติยังไง เดินจงกรมวันละ 5 ชม. นั่งสมาธิอีก 5 ชม. ถ้าไม่มีสตินะ ขณะที่ทำในรูปแบบ อันนั้นมันแค่เปลือก แต่ทั้งหมดอยู่ที่ใจ ถ้าคุณไม่เห็นความจริงที่เกิดขึ้นที่ใจ อันนั้นไม่เรียกว่ามีความเพียร ไม่มีประโยชน์ ดังนั้น สำคัญอย่างยิ่งคือ สติ" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: nit610406.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อก่อนผมก็ชอบถาม อยากรู้โน่น รู้นี่นั่น อะไรอย่างนี้ แต่พอเข้าใจแล้วว่า แค่รู้ เรารู้ว่าสงสัย รู้ว่าใจเราสงสัย ก็ไม่ต้องมีคำตอบ สำหรับคำถามหลายๆ คำถาม เห็นใจว่ากำลังสงสัย ก็จบแล้ว คำตอบไม่จำเป็น" --คุณหมอเกิ้น คอร์สเจริญสติในชีวิตประจำวัน ศูนย์ฝึกอบรมบางปะกง กฟผ. วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: ppn610407.mp3
Category:Pacharapol -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนา ต้องออกมากระทบโลกให้ได้ ปล่อยให้ใจมันปรุง สุข ทุกข์ ดี ชั่ว แล้วเดินปัญญาไปตรงที่ว่า เห็นสุขก็ไม่เที่ยง ทุกข์ก็ไม่เที่ยง ดีก็ไม่เที่ยง ชั่วก็ไม่เที่ยง ไม่ได้รักษาอยู่ภายในแบบนี้ตลอดเวลา ไม่ดี" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สรินรสธรรม วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610622A.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"พอเราฟังธรรมที่ถูกแล้ว ก็เหลืออย่างเดียวที่เราต้องไปฝึกตัวเอง แล้วก็สำรวจตัวเองว่าเราติดข้องตรงไหน เราแพ้กิเลสตัวไหนอยู่บ้าง หรือเราพลาดพลั้งตรงไหนที่ทำให้ศีลของเราบกพร่อง เราก็ต้องอุดรอยรั่วต่างๆ แล้วเราก็พัฒนา สติ สมาธิ ปัญญาไป มีศีลเข้าไว้ แล้วก็เจริญปัญญาอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ ดูตัวเองเรื่อย ๆ มันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ มันไม่ได้ยาก แต่ต้องอาศัยความอดทน" --หมอม่อน คอร์สเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: tns610401.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ สามารถพัฒนาจิตใจตนเองได้ ที่ชาตินี้ ที่ภพนี้ ฉะนั้นอยู่ในภพที่ เป็นหัวเลี้ยวหัวต่อ เลือกที่จะสามารถพัฒนาตนเองก็ได้ หรือจะปล่อยมันไปตามยถากรรม ปล่อยมันไปตามกิเลส ก็เอา ก็ไปทำเอา ก็ได้แต่กระตุ้น เชียร์ ชี้ให้เห็นทุกข์เห็นโทษ เห็นว่าอะไรเป็นประโยชน์ อะไรไม่ใช่ประโยชน์ อะไรมีสาระ อะไรไม่ใช่สาระ ฉะนั้นพวกเรามีหน้าที่ ตัดสินใจชีวิตของตัวเอง และเราก็จะได้ผลของการกระทำของเราเองอย่างยุติธรรม" -- อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑

Direct download: psn610401.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เราสร้างคุณงามความดี เป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้าคุณงามความดีย้อมจิต ไม่ดีเท่าไหรแล้ว ถ้าสำหรับคนภายนอกถือว่าดีกว่า แต่ถ้าเป็นนักภาวนาเพื่อหวังพ้นทุกข์ เราจะเป็นอิสระจากสิ่งทั้งหลายทั้งปวง กระทั่งความดีก็ไม่ยอมให้ย้อมจิต" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเรียนรู้กายใจ นครสวรรค์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610331C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ส่งจิตไปดู กับดูจิตไม่เหมือนกัน การเห็นสภาวะธรรมทางร่างกายทางจิตใจ จำไว้นะ แค่รู้สึก มิฉะนั้นท่านจะไม่เรียกว่า รู้สึกตัว รู้สึกตัวไม่ใช่ว่าต้องไปเพ่ง ไปจ้องร่างกาย มันใช้ใจที่เป็นธรรมชาติธรรมดามาก เป็นใจที่ไม่ผิดปกติอะไรเลย คือ เป็นใจของคนธรรมดา ที่ไม่ได้พยายามแต่งให้มันดีจนเกินจริง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สเรียนรู้กายใจ จ.นครสวรรค์ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610331B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

Direct download: psn610331A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่ชาวพุทธต้องมีคือ โยนิโสมนสิการ คือสิ่งที่เราใคร่ครวญตัวเองว่าหลักของการปฎิบัติคืออะไรที่พระพุทธเจ้าสอนเรา เราปฎิบัติได้ตรงหลักนั้นหรือไม่ แล้วเราจะตอบตัวเองได้ด้วยตนเอง โดยที่เราไม่จำเป็นต้องถามใครเลย" --คุณมาลี ปาละวงศ์ โรงแรมเดอะมันตรินี เชียงราย วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610311A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนา ถ้าเราฝึกบ่อยๆ มันก็จะชำนาญ เดี๋ยวนั่งอยู่ เดี๋ยวก็เผลอแล้ว เดี๋ยวไปกินข้าว เดี๋ยวก็เผลอแล้ว เผลอไปคิดบ้าง เผลอไปโกรธบ้าง เผลอไปโลภบ้าง ถ้าเราได้ฝึกในชีวิตประจำวัน ก็จะทำให้เรา เจริญขึ้นๆ เจริญขึ้น คืออะไร เข้าใจมันมากขึ้น คือว่า เจริญขึ้น เข้าใจกาย กับ เข้าใจใจ ของเรานี้ ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด" --หมอม่อน คอร์สการเจริญสติฯ บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610317.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"เริ่มต้นภาวนา ถ้าเราเริ่มเห็นสภาวะ เราจะภาวนาง่าย ให้อยู่กับตัวเอง หมั่นฟังซีดีหลวงพ่อ แล้วเรียนรู้กายใจตัวเองไป ที่หลวงพ่อสอน หลักตรงนั้น ใช้ได้ตลอดเส้นทาง มันไม่มีนัยยะว่าอะไรดีหรือไม่ดี แต่มันอยู่ที่ว่า รู้หรือไม่รู้" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610310.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"เมื่อใดก็ตามที่เรา เพ่งไว้ ประคองไว้ รักษาไว้ ก็คือสุดโต่งด้านบังคับ เมื่อใดก็ตามที่เรา พักอยู่ ก็คือสุดโต่งด้านหลง นั่นเอง จริงๆ ก็คืออยู่ใน ธรรมจักรกัปปวัฒนสูตร ท่อนแรก ก็เป็นความสุดโต่งสองอย่างที่บรรพชิตหรือนักภาวนาไม่ควรทำ เพราะฉะนั้น เราห้ามไม่ได้ เมื่อใดก็ตามที่ ใจมันพักอยู่ เราก็รู้ทัน เมื่อใดก็ตามที่ ใจมันเพียร ก็คือ บังคับไว้ ประคองไว้ เพ่งไว้ รักษาไว้ เราก็คอยรู้ทัน นานๆ เข้า ใจมันก็เข้าสู่ทางสายกลาง เข้าสู่ทางสายกลางได้แล้ว จึงจะเจริญสติปัฎฐานได้ดี ถึงจะเจริญมรรคได้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610310B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ความรู้สึกตัว ถ้ามีกำลังมาก โดยมีอารมณ์ของความสงบเป็นตัวหนุน ก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า ผู้รู้ (จิตผู้รู้) ขึ้นมา ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน" --ทันตแพทย์ณัฏฐ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐

Direct download: nat601014.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"การทำในรูปแบบเป็นเพียงส่วนนึงเท่านั้น หัวใจจริงๆ คือในชีวิตประจำวัน ที่เรารู้ทันความรู้สึกของเราได้มาก ได้น้อย อันนี้สำคัญมาก" --คุณมาลี ปาละวงศ์ กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610225B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ผู้ช่วยสอนทั้งหมดที่มาสอน ยังไม่เคยมีใครเรียนธรรมะแล้วจดเอา เพราะอะไรรู้ไหม ธรรมะ ไม่ได้เรียนด้วยสมอง และไม่ได้เรียนด้วยการท่องเนื้อหาทั้งหมดได้ ธรรมะ เรียนด้วยใจ ใช้ใจที่ฟังแล้วก็เข้าใจ เข้าใจแล้วก็รับธรรมะนั้นเข้าไปในใจเลย โดยที่ ไม่ได้เสียเวลามานั่งจด ขณะที่เราจด เราจดเผื่อไว้เพื่อประโยชน์ในอนาคต แต่เวลาฟังธรรมเพื่อการปฏิบัติ เรามุ่งเน้นประโยชน์ในปัจจุบันมากที่สุด" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610309B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ท่านสอนให้เราพิจารณาเนืองๆ ว่า แต่ละคน มีกรรม เป็นของๆ ตน มีกรรมเป็นผู้ให้ผล ไม่มีอะไรใหญ่เกินกรรม ใครก็ช่วยไม่ได้ ใครก็แทรกแซงเราไม่ได้จริง ท่านสอนอีกว่า แต่ละคนจะเป็นผู้รับผลของกรรม" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610309A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"บุคคลถึงความบริสุทธิด้วยปัญญา ปัญญาคือความเข้าใจความเป็นจริงของ รูปนาม กายใจของตนเอง พอเข้าใจแล้วมันถึงจะเบื่อหน่าย เบื่อหน่ายแล้วถึงจะคลายกำหนัด คลายกำหนัดแล้วถึงจะหลุดพ้น แล้วถ้าเรามาปฏิบัติธรรมไม่ใช่มุมมองแบบนี้ ไม่ใช่มุมมองที่ว่า เราจะพยายาม เรามาปฎิบัติมาศึกษาธรรมะ เพื่อมาศึกษาเพื่อมาเรียนรู้รูปนามกายใจของตนเอง ถ้าไม่ใช่มีมุมมองนี้ ไม่ถูกล่ะ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจิตหนึ่ง วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610208.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เป็นกลางด้วยปัญญา คือใจมันเข้าใจจริง ๆ ว่าทุกสิ่งมาแล้วก็ไป เพราะฉะนั้น พอสภาวะเกิดขึ้น ใจมันเลยไม่ยินดียินร้ายกับสภาวะนั้น ก็เลยเห็นสภาวะนั้นเหมือนเห็นแมวชาวบ้าน เพราะสภาวะนั้น ดีอย่างไรเราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย ชั่วอย่างไร เราก็ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย นี่คือเป็นกลางด้วยความเข้าใจว่ามาแล้วก็ไป บังคับไม่ได้ มันก็เป็นของมันอย่างนั้นแหละ ไม่เกี่ยวกับเรา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ 22 ณ M Academy วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610325B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ยังรู้สึกตัวไม่เป็น คล้ายยังไม่มีสติ ยังไม่มีสมาธิที่ถูกต้อง ช่วงนี้เป็นช่วงแรก เราต้องฝึกจากคนที่ไม่มีสติ เป็นผู้ที่มีสติขึ้นมา จากคนที่ไม่มีสมาธิ สมาธิในที่นี้ หมายถึง สมาธิที่เราเป็นผู้รู้ เราเป็นผู้ดู เป็นผู้อยู่กับเนื้อกับตัว" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาลครั้งที่ 22 M Academy วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610325A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"หน้าที่เรา ต้องฝึก ก็คือ ถ้าไม่ฝึกให้ตัวให้สติเกิดขึ้นก่อน โอกาสที่จะภาวนาก้าวหน้าไม่มี เพราะว่าอะไร เพราะว่าสติ มันเป็นองค์ธรรมอันแรก ที่ต้องฝึกให้เกิดให้ได้ก่อน เพราะว่าถ้าไม่มีสติ เราทำอะไรไปมันก็ไม่อยู่ในข่ายของเรื่องการภาวนา เพื่อความพ้นทุกข์" --พระอาจารย์อ๊า คอร์สเนยยะ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: sci610323.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ภาวนาผิดหรือไม่ผิด ขึ้นอยู่กับว่า เราเห็นสภาวะตามความเป็นจริงได้ไหม" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610316B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"หัวใจสำคัญของการปฏิบัติทั้งหมดทั้งมวล เริ่มต้นจากสติ ไม่ใช่เริ่มต้นจากสมาธิ พอได้สติ ถึงเวลาสมาธิเกิดขึ้นเองอัตโนมัติ อันนี้ถึงจะเป็นสมาธิที่ดี เป็นสมาธิที่มีเฉพาะในพุทธศาสนาเท่านั้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สการเจริญสติในขั้นพื้นฐาน บ้านสติ ขอนแก่น วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610316A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ไม่ใช่ว่านั่งสมาธิเยอะๆ แล้วจะพ้นทุกข์ ไม่ใช่ นั่งสมาธิเยอะๆ แล้วจะเกิดปัญญา ไม่ใช่ ต้องเจริญสติก่อน ให้ได้จิตที่ถูกต้อง ที่เรามาเรียนเพื่อให้ได้จิตที่ถูกต้อง เพื่อพร้อมเจริญปัญญา แต่เบื้องต้นต้องเจริญสติให้ได้ก่อน นี่เป็นฐานที่เราจะพัฒนาต่อไปได้" --หมอม่อน คอร์สชัยรัชการ วันที่ ๑๐ มีมาคม ๒๕๖๑

Direct download: tns610310.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 12:00pm +07

"ธรรมะของพระพุทธเจ้า ท่านสอนให้เรียนเข้ามาที่กายที่ใจตัวเอง เพราะว่ากายใจตัวเองนี่แหละ มันคือตัวทุกข์ ถ้าเราไปอ่านอริยสัจ ทุกขสัจ พระพุทธเจ้าก็แจกแจง คำว่าทุกข์ ไว้มากมาย มีความเกิด ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เป็นทุกข์ สุดท้ายท่านขมวดประโยคสุดท้ายว่า อุปทานขันธ์ทั้ง 5 เป็นตัวทุกข์ อุปทานขันธ์ทั้ง 5 คืออะไร คือร่างกาย จิตใจ เรานี่แหละ เป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่น ตัวนี้แหละคือตัวทุกข์" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา สนทนาธรรมตามกาล 21 M Academy วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: swt610225.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"หัวใจกรรมฐานจริงๆคือรู้ทันความรู้สึกของตนเองให้ได้" --คุณมาลี ปาละวงศ์ กลุ่มธรรมปฏิบัติ ภูเก็ต วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: mle610225A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"สิ่งที่จะทำให้เราเข้าใจหลักได้ก็คือ เมื่อเราภาวนาแล้วเกิดสภาวะใด เราเอาหลักนี้ทาบลงไป พอเราเอาหลักทาบแล้วก็คือการเรียนรู้จิตใจอย่างที่มันเป็นนี่แหละ" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610113A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"อย่างที่หลวงพ่อบอกว่า ตื่นนอนมาหลวงพ่อก็ดูแล้ว ดูไปตั้งแต่ตื่นจนหลับ แต่ถามว่าเราทำได้มั้ย? เราทำไม่ได้ ที่เราทำไม่ได้เพราะอะไร? เพราะว่าสมาธิเราไม่พอ อย่างเราฝึกกันสมาธิมันไม่พอ พอเราไปดู มันไม่ได้เจริญปัญญา มันไปเจริญสมถะแทน ส่วนใหญ่ร้อยทั้งร้อย เวลาเราไปดู เราบอกว่าดูจิต มันดูจิตจริง แต่มันไม่ใช่ดูจิตแบบวิปัสสนา มันดูจิตแบบเพ่งจิต" -- พระอาจารย์อ๊า คอร์สกลุ่มธรรมทาน วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: sci610223.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ปฏิบัติให้ตรงหลักได้อย่างไร เราตามรู้ความเป็นจริงได้ทีละขณะ มันประกอบด้วยขณิกสมาธิอยู่แล้ว มันไม่จำเป็นต้องเป็นอุปจจาระสมาธิหรืออัปณาสมธิก็ได้ สมาธิทีละขณะเกิดดับที่จิต เสร็จแล้วพอมันรู้ถี่ๆเข้า มันก็จะสว่างเหมือนไฟดวงนี้" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610113C.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"คำสอนทั้งปวงรวมลงที่ความไม่ประมาท คนในห้องนี้เหล่านี้ล้วนแต่เกิดแล้วตาย ตายแล้วเกิดวนเวียน ในภพภูมิที่ดีบ้าง ที่ไม่ดีบ้าง ไม่ว่าจะอยู่ในภพภูมิที่ดีหรือไม่ดี มันก็มีทุกข์ทั้งสิ้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สกลุ่มธรรมทาน วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610224.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"คนจำนวนมากพอเริ่มมีเครื่องอยู่แล้ว มันอดไม่ได้ที่จะมีเครื่องอยู่ เพื่อจะอยู่กับเครื่องอยู่ คล้ายว่ามันยังไม่คลิ๊กซะทีเดียว ว่ามีเครื่องอยู่เพื่อเปิดโอกาสให้มันลืม แล้วรู้ว่ามันหลง พวกเราจะมีปกติมีเครื่องอยู่แล้ว อยากอยู่กับเครื่องอยู่ให้มาก พออยากอยู่กับเครื่องอยู่ให้มาก แป๊บเดียวมันก็เพ่งแล้ว แต่ถ้ามีเครื่องอยู่แล้วอยู่กับมันเล่นๆ แป๊บเดียวก็ลืมแล้ว แป๊บเดียวก็ลืมแล้ว แป๊บเดียวก็ลืมแล้ว อย่างนี้จะไม่ค่อยเพ่ง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สกลุ่มธรรมทาน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610222A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"หลักของสัมมาวายามะ คือ มีความเพียรที่จะระวังรักษา ไม่ให้อกุศลที่ยังไม่เกิด ไม่ให้มันเกิด อกุศลที่เกิดแล้วให้มันลดลง ให้มันดับไป ทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิด ทำกุศลที่มีอยู่แล้ว ให้งอกงามไพบูลย์มากขึ้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สกลุ่มธรรมทาน วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610222B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ถ้านั่งสมาธิไม่เป็น นั่งไม่ได้ จิตไม่สงบ ฟุ้งตลอด หลับตลอด อันนี้เป็นตัวบ่งบอก ว่าจริตนิสัยเรา ไม่เหมาะที่จะทำฌาน แล้วให้เกิดจิตที่ตั้งมั่น เราก็ต้องอาศัยวิธีให้เกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาอีกวิธีหนึ่ง อาศัยการมีสติ รู้กาย รู้ใจ ตัวเองนี้แหละ วิธีนี้เป็นวิธีที่คนยุคนี้เหมาะที่จะใช้วิธีนี้มาก" --อ.สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา บ้านจิตสบาย วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐

Direct download: swt600909.mp3
Category:Surawat -- posted at: 6:00am +07

"เวลาเราภาวนา เราอดคำว่าทำไม่ได้ ยังไงเราต้องทำอะไรซักอย่าง แค่รู้มันไม่พอ ในความรู้สึกเรา เพราะอย่างนั้นเราก็อดทำไม่ได้ หน้าที่เรา เราไม่ได้มีหน้าที่ปฎิเสธการที่จิตจะไปทำ แต่เรารู้ทันว่าจิตขณะนี้มันไปทำ มันจะทำอะไรก็ได้ มันอยากบังคับก็ได้ อยากเพ่งก็ได้ เรามีหน้าที่รู้ว่ามันบังคับ มันเพ่ง" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: mle610113B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"หัวใจที่จะทำให้พวกเรามีสมาธิที่ถูกต้อง หลงแล้วรู้เร็ว แล้วก็มีสติอยู่กับเนื้อกับตัวมาก คือ ต้องมีเครื่องอยู่ มิฉะนั้นหลงยาวสะเปะสะปะ วันหนึ่งภาวนาได้ไม่ค่อยเท่าไหร่ หาเครื่องอยู่สักตัวที่อยู่แล้วไม่เครียด แล้วทดลองอยู่กับมันเยอะๆ ถ้าทำนะสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ ควรจะมีแรงมากขึ้น เพราะอะไรจิตมันอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรื่อยๆ มันจะได้สมาธิเพิ่มขึ้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สกลุ่มธรรมทาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610221A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะเป็นของสูง ไม่ใช่ของแบกะดิน เหมาะสำหรับ จิตใจ ที่สะอาดพอ ที่จะรับธรรมะเท่านั้น อวดดี อวดเก่ง ศึกษาเปรียบเทียบ รับธรรมะไม่ได้ รักหน้า รับธรรมะไม่ได้ รักหน้า ก็ได้หน้า ไม่ได้ธรรมะหรอก กลัวเสียหน้า ไม่กล้าถาม ก็ได้หน้าสิ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจิตหนึ่ง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610210C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ถ้ากำลังของสติเราดี เราเรียนรู้กายรู้ใจเรามาก เราจะพบว่า หลงเราก็รู้ ฟุ้งซ่านเราก็รู้ หดหู่เราก็รู้ เบื่อเราก็รู้ เซ็งเราก็รู้ ที่พูดมาทั้งหมด คือ กิเลสหยาบบ้าง กิเลสอย่างกลางบ้าง พอรู้ทัน ศัตรูของสมาธิพวกนี้ ศัตรูของสมาธิก็ดับไปเอง แล้วสมาธิก็เกิดเอง ไม่ได้เจตนาทำให้สมาธิเกิดขึ้นเลย เพราะฉะนั้น พวกเราไม่ต้องมุ่งอยู่ที่การทำสมาธิ เป็นหลัก สติ สำคัญที่สุด" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจิตหนึ่ง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610210B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ภาวนาเรียนธรรมะจำหลักให้แม่น เราเรียนเพื่อศึกษาตัวเอง เพื่อจะรู้จักตัวเอง หลวงพ่อสอนให้เรารักษาศีล เรื่องศีลเป็นเรื่องไม่ยากแล้ว พวกเราทั้งหมด ควรจะเข้าใจได้ง่าย แต่จริงๆรักษายากเหมือนกัน แป๊บเดียวก็พลาดแล้ว โดยเฉพาะข้อ4 พอขาดสติ ก็พูดเพ้อเจ้อ พูดฟุ้งซ่าน วันนี้ท่านบอกแล้ว ให้ตั้งใจรักษา ต่อมา มีหน้าที่ แค่ว่า เจริญสติในชีวิตประจำวันไปเรื่อยๆ ทั้งวันทั้งคืน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจิตหนึ่ง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610210A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"หลักของการภาวนาคือให้เราเรียนรู้สิ่งที่ผิด อย่าพยายามทำสิ่งที่ถูก สิ่งที่ผิดคืออะไร หลงไปไม่รู้สึกตัว สิ่งที่ผิดคืออะไร เพ่งไว้ บังคับไว้ ประคองไว้ ดัดแปลงร่างกาย ดัดแปลงจิตใจ มีหน้าที่ไม่ทำผิด 2 อย่าง แล้วมันจะถูก แต่ว่าเป็นไปไม่ได้ ที่เราจะไม่ทำผิด 2 อย่าง เรามีหน้าที่รู้ทันเวลาที่เราทำผิด เวลาไม่ผิด 2 อันนี้ มันถูกเอง เพราะมันสุดโต่ง 2ด้าน ถ้าไม่สุดโต่ง 2 ด้าน มันก็จะถูก" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจิตหนึ่ง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

Direct download: psn610209A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ธรรมะขั้นที่หนึ่งนี้จะต้องตัดสังโยชน์ไป 3 ตัว คือตัด สักกายทิฏฐิ คือตัดความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย กับสีลัพพตปรามาส ความลังเลสงสัยในพระรัตนตรัย ถ้าเราใช้ความคิด มันก็ดูยาก หรือว่า สีลัพพตปรามาส การถือศีลบำเพ็ญพรตอย่างงมงายนี้ก็ดูยาก ตัวที่ดูง่ายคือ ความเห็นว่าเรามีอยู่หรือเปล่า ตัวนี้ดูง่ายสุด เวลาที่ดูว่าตัวเรามีอยู่ไหม เราจะดูในขณะที่ใจไม่ได้ค้างอยู่ในภพใดภพหนึ่ง คนบางคนใจค้างอยู่ในภพโล่งๆว่างๆ ดูยังไง ก็มีแต่ความโล่ง ความว่าง ดูอะไรก็เห็นว่าเราไม่มี มีแต่รูปกับนาม เวลาดูแบบนี้ เขาถึงว่าต้องใช้เวลา ครูบาอาจารย์จึงบอกว่า ขั้นต่ำต้อง 3 เดือน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610104B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การกระทบกระทั่ง ระหองระแหง หรือว่า มีความคิดเห็นต่างกันบ้าง มันจะไม่มีปัญหาอะไรเลย ต่อเมื่อทุกคนเห็นกิเลสในใจตนว่า ขณะนี้เรามีโทสะ ขณะนี้เรายึดเพื่อนเรา ขณะนี้เราเปลี่ยนกรุณาเป็นโทสะ หรือเปลี่ยนเมตตาเป็นราคะแล้ว อย่างนี้กลุ่มเราจะเข้มแข็ง และก็จะทำงานด้วยกันได้ยาว อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ มีความรักมีความสามัคคีต่อกัน อันนี้เป็นประโยชน์มาก" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สกลุ่มธรรมทาน ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610221B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"อย่าใจร้อน การภาวนา มันต้องค่อยๆ สะสม มันสปีดเหมือนฉีดฮอร์โมนเพื่อให้มันโตเร็วๆ อย่างนี้ ทำไม่ได้หรอก แล้วดูว่า อะไรที่มันเป็นอุปสรรคกับการภาวนาของเรา อะไรที่ดีงใจเรา ไม่ให้เราอยู่กับเนื้อกับตัว บุคคล เหตุการณ์ เพื่อน อะไรก็แล้วแต่ ที่ล่อลวงใจเรา ให้เราหลงลืมตัวเอง สิ่งนั้น เป็นอุปสรรคกับการภาวนาของเรา" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจิตหนึ่ง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610209C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ขณะที่พวกเราคุยกัน พวกเราบริโภค พลังไร้สาระไป ทำเหตุให้ฟุ้งซ่าน เล่นเฟส เล่นไลน์ ดูโน่น ดูนี่ เป็นศัตรูของสมาธิทั้งสิ้น เราจะภาวนาเอามรรคเอาผล จิตไม่มีกำลัง ไม่มีทางได้มรรคได้ผลหรอก เหมือนเอามีด มีดฟันไป ร่องก็ถูกอยู่ แต่ว่ามันเฉือนไม่ขาด มันไม่มีแรง งั้นพลังของจิตนะ สำคัญ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจิตหนึ่ง วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610209B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พระราหุล เป็นเด็กชอบเล่น ชอบคุย ชอบพูดเล่นคะนอง ท่านชอบพูดเล่น พระพุทธเจ้า ท่านเตือนว่า ให้ระวังเรื่องนี้ ไม่ให้พูดเล่นไปด้วยความคะนอง (ชื่อคนถาม) มีจุดอ่อนตรงนี้คือเราคึกเราคะนองปากเราไว พูดยังความฟุ้งซ่านให้ตัวเอง บางทีโดยไม่ได้เจตนา ปากก็คม เชือดเฉือนได้ดี มันทำร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัว คอยรู้ทันใจที่คะนอง ชอบสนุก ชอบสนุกเป็นทุกคนมากบ้างน้อยบ้าง ถ้าเรารู้ทันใจเรา ความคะนองมันจะลดลง ลดลงโดยที่ไม่ต้องเจตนากดลงมา แค่เห็นว่าใจมันคะนอง ใจมันคึก ใจมันมัน ปรับตรงนี้ได้นะ สมาธิมันจะเพิ่มขึ้นอีก" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ เทือกเขานากาก๊อต เนปาล วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610203B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ปลิโพธ เป็นธรรมะที่เอามากดหน่วงจิต ทำให้จิตมีความกังวล แต่ละคนจะมีปลิโพธไม่เหมือนกัน นักภาวนา เริ่มต้น เรามีศีล เราเรียนหลักของวิธีการปฏิบัติ เนื่องจากแต่ละคนกระทำกรรมไม่เหมือนกัน เบี้องหลังของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ใจของแต่ละคนจะมีเครื่องกดหน่วงใจให้มีภาระไม่เหมือนกัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ เทือกเขานากาก๊อต ประเทศเนปาล วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

Direct download: psn610203A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ชาวพุทธที่ถูกต้อง มีความศรัทธาในเรื่องของกรรมก็คือ มีความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลว่าทุกการกระทำ ไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือ ทางใจ ล้วนแต่เป็นเหตุ ซึ่งจะทำให้เกิดผลทั้งสิ้น อันนี้เป็นศรัทธาของชาวพุทธ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดเชตวันมหาวิหาร ประเทอินเดีย วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610129.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"(ถาม)หลักของหลวงพ่อสอนคือมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลาง อยากทราบว่าที่ตั้งมั่นตั้งอยู่ที่ไหน หรือว่ามีสมาธิ ? (ตอบ) เมื่อความรู้สึกเต็มที่จิตมันจะถึงฐาน ฐานของจิตอยู่ที่ความเป็นกลาง มันอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันเป็นกลางอยู่ตรงนั้น มันเป็นมิติอีกมิติหนึ่ง ณ.จุดนั้นมันจะรู้ชัดทั้งกายและใจ แต่จะหาว่ามันอยู่ตรงไหนของร่างกายก็ไม่รู้ เพราะว่ามันไม่มีที่ตั้ง มันมีแต่กระแสของความรู้สึกล้วนๆ" --หมอณัฏฐ์ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: nat610106C.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

Direct download: nat610106B.mp3
Category:Nat -- posted at: 12:00pm +07

"เราไม่รักษาจิตนะ เราไม่ได้พยายามทำให้มันถูก เราคอยรู้ทันสิ่งที่ผิด เช่น เวลาเราจะภาวนาทีไร เราคุ้นชินที่จะสร้างภพของนักปฏิบัติอันหนึ่ง ที่เราจะทำจิตของเราให้ยกขึ้นมานิดนึง เพื่อจะทำให้เห็นข้างล่าง นี่เป็นภพของนักปฏิบัติ มันกระทำกรรมแหละ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาล ครั้งที่ ๒๐ ณ M Academy วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610121B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พุทธศาสนามุ่งที่จะเข้ามารู้กายและใจของเรา สิ่งที่เป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เรามารู้กายและใจได้ คือตัวสติ และสมาธิ" --หมอณัฏฐ์ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: nat610106A.mp3
Category:Nat -- posted at: 6:00am +07

"จริงๆการภาวนามันไม่ได้ทำอะไรขึ้นมา แค่ให้เรารู้สึกกายรู้สึกใจเราได้อย่างที่เค้าเป็น" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: mle601105B.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ความต่างระหว่างปุถุชนกับพระโสดาบันก็คือ เวลาที่ปุถุชน ขันธ์แยก สบายๆ ใจเป็นผู้รู้ ใจเป็นผู้ดู ความเป็นเรา ถ้าคนภาวนาแล้วภาวนาถูก ความเป็นเราจะหายไปชั่วขณะ เวลาเจตนาทำอะไร หรือโลภ หรือมุ่งมั่นที่จะทำอะไร ก็รวมขันธ์เข้ามา และหมายเป็นหนึ่งว่าเป็นเราขึ้นมาอีก ก็กลายเป็นเราคิด เราพูด เราทำ เราเห็น ความต่างระหว่างปุถุชนกับพระโสดาบันก็คือ พระโสดาบัน ไม่ว่าจะหลงยังไง ไม่ว่าจะเจตนาทำยังไง ก็ไม่ได้มีความสำคัญมั่นหมาย ไม่ได้มีความรู้สึกว่า มีตัวเรา หรือตัวเรากลับมา เพราะฉะนั้นตอนนี้ เราไม่ถึงขนาดนั้น เราก็ดูตัวเรา มาๆ ไปๆ จนถึงวันนึง จิตมันยอมรับความจริงว่า เราไม่มี" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610104A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"การภาวนาไม่มีคำว่าทำเลย มีแต่คำว่ารู้ รู้อย่างที่เค้าเป็น แม้กระทั่งในพระสูตร ภิกษุทั้งหลาย จิตมีราคะรู้ว่ามีราคะ ให้รู้ว่ามีราคะไม่ใช่ให้ละ เพราะฉะนั้นเราอยากเรารู้ทันว่าอยาก เราอยากให้มันคลาย เรารู้ทันความอยากที่มันอยากให้มันคลาย ไม่ได้ไปทำให้มันคลาย แต่ถ้ามันทำเราก็รู้ทันว่ามันทำอีก" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

Direct download: mle601105A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ถ้าเรารู้ตามความเป็นจริงได้ มันจะมีความตั้งมั่นทีละขณะๆอยู่แล้ว ความเป็นกลางก็จะเกิดขึ้นเอง" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600806C.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"ศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาสิกขา ไม่มีบทเรียนไหนไม่สำคัญ ทำได้ไม่ครบ บารมีจะไม่เต็ม ไม่มีวันเกิดมรรคผล" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610106.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ข้อเท็จจริงเวลาเราภาวนาไม่ว่าจะนั่งสมาธิหรือเดินจงกลม เราไม่ได้เน้นให้รู้สึกตัว แต่เราจะไปดูสภาวะว่า จิตขณะนี้มันเคลื่อนไป มันไหลไป สภาวะนี้จิตไม่รู้สึกตัว แต่ถ้าเราเน้นเอาความรู้สึกตัว ตัวเราจะไม่เห็นธรรมชาติของจิตของเราจริงๆ" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600806B.mp3
Category:Malee -- posted at: 12:00pm +07

"อริยมรรคมีองค์แปดมีอะไรบ้าง ตอนที่ยังไม่เกิดอริยมรรค มันก็เป็นบุพภาคมรรค เราก็มีหน้าที่พัฒนาให้ทุกตัวให้มันงอกงามไป มันวุ่นวายนักก็ เริ่มต้นจากการมี"สติ"ก่อนก็ได้ พอมีสติเกิดกิเลสก็ดับ กิเลสดับก็ไม่ชั่ว ก็ไม่ผิดศีล พอมีสติแล้ว นานๆเข้า ถ้ามีสติถูกต้องก็จะได้สมาธิที่ถูกต้องด้วย มันก็ค่อยๆ พัฒนาขึ้นมา มีสติ มีสมาธิ มีศีล มีปัญญา ค่อยๆ ฉลาดขึ้น เรียนรู้ความจริง เรียนรู้สัจธรรมของรูปนามกายใจของตัวเองมากขึ้นๆ ในที่สุดก็เข้าใจตัวเอง เข้าใจโลก คลายจากความยึดแล้วก็บริสุทธิ์ผุดผ่องสะอาดขึ้นไปเป็นลำดับๆไป จนในที่สุดก็ทำที่สุดแห่งทุกข์ภายในวัฏฏะนี้ได้เอง" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ สนทนาธรรมตามกาล 20 ณ M Academy วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610121A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"นักภาวนาอย่าติดดี ติดดีรู้ว่าติดดีไว้ก่อน อยากดีรู้ว่าอยากดี ไม่ใช่ห้ามอยากดี แต่เรารู้ทันใจเรา เพราะตัวนี้คือตัวที่สร้างทั้งหมด ที่ทำให้เราเนิ่นช้า ถ้าเรายังติดดีอยู่" --คุณมาลี ปาละวงศ์ บ้านจิตสบาย วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๐

Direct download: mle600806A.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"มีสิ่งหนึ่ง ที่ผ่านมาได้จนวันนี้ คือมีความมุ่งมั่นที่จะพ้นทุกข์ ความอดทนและเข้มแข็ง เด็ดเดี่ยว ทุกวันที่มีการเทศน์ของหลวงพ่อ จะเดินทางมาฟังธรรมอยู่เสมอๆ แต่ก่อนที่ร่างกายแข็งแรง จะขับรถมาเอง... แต่พอช่วงหลังจากตัวเองเกิดอุบัติเหตุ หมอก็ไม่ให้ขับรถทางไกล ก็อาศัยญาติธรรม น้องๆหลายๆคนที่มาวัด เดี๋ยวขอมากับคนนั้นบ้าง ขอมากับคนนี้บ้าง อดทนที่จะลดทิฐิของตัวเอง เพราะตอนนั้นเราทำงานอยู่ในองค์กร ค่อนข้างที่เป็นระดับบริหารนิดนึง ก็จะมีความมั่นใจในตัวเองเยอะมาก ว่าจะทำอะไรจะต้องทำด้วยตนเอง แต่ด้วยอยากจะไปฟังธรรม จะเอาธรรม ต้องลดทิฐิตัวนี้ลง ขอคนอื่นเค้าอยู่เสมอ ทุกอาทิตย์ เพื่อมาฟังธรรม" --คุณนิติยา เพ็ชรไพบูลย์ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: nit610105.mp3
Category:general -- posted at: 6:00am +07

"ภาวนาได้หรือไม่ได้ตัวชี้ขาด ก็อยู่ที่ว่าเห็นสภาวะได้ไหม เพราะว่าเรียนธรรมะด้วยการเห็นสภาวะ ถ้าไม่เห็นสภาวะแปลว่ายังเรียนไม่ได้" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610105.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"บุญประกอบด้วยสติ ประกอบด้วยปัญญา เป็นบุญใหญ่ คนๆนึงทำบุญ 100 บาท ทำบุญแล้วหวังได้บุญ ก็ได้บุญเหมือนกัน แต่เป็นบุญไม่มาก เพราะทำแล้ว หวังเพื่อเอาบุญ แต่อีกคน ทำเพราะว่า เห็นประโยชน์ว่า เงินของเราจะสร้างประโยชน์ อย่างนี้มีสติ มีปัญญา มีเหตุผลกำกับ ได้บุญมากกว่า อีกคนบริจาคร้อยนึง มีเงินก็ไม่มากเท่าไหร่ แต่เห็นว่าจิตมันหวงเงิน ต้องการขัดเกลากิเลสตัวเอง ขัดเกลาความตระหนี่แล้วควักเงิน 100บาทออกไป เพื่อขัดเกลากิเลสตัวเอง คนนี้ได้บุญเยอะสุด เพราะบุญที่ขัดเกลากิเลส สนับสนุนให้ออกจากโลกนี้ไป งั้นทำทานเหมือนกัน วางจิตต่างกัน ผลของทานก็ไม่เท่ากัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610103.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"แผ่เมตตาจิตมันต้องมีเมตตาก่อน เวลาแผ่เมตตาไม่ใช่ว่าเจตนาต้องดันพลังอะไร หรือส่งพลังอะไรจากใจเรา แล้วก็ไม่ต้องเจตนาสร้างความรู้สึกเมตตาขึ้นมา เวลาที่เจตนาสร้างความเมตตา อันนี้ไม่ใช่เมตตาจริง มันแต่งเอา เวลาแต่งใจ จริงๆใจมีภาระ ตัวใจเองไม่มีความสุขอยู่แล้ว เพราะว่าพอไปบังคับมัน ไปแต่งมัน ตัวใจเครียด ไม่สบาย" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610102C.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"กรรมฐานมี ๒ ชนิด คือสมถกรรมฐานกับวิปัสสนากรรมฐาน สมถกรรมมฐานนี้ เป็นไปเพื่อให้ใจได้พักผ่อน ให้ใจมีความสุข สมถะ ต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ไจดี แต่วิปัสสนาไม่ได้ทำ แต่ให้เห็นอย่างที่มันเป็น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610102B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"จิตมีธรรมชาติอันหนึ่งคือฝึกได้ เราฝึกให้จิตเป็นอย่างไร นานๆเข้าจิตจะเป็นอย่างนั้น เช่นเราฝึกให้ใจเครียด นานๆเข้า จิตเครียดเองไม่ต้องฝึก เราสังเกตไหม คนบางคน เราอยู่ใกล้ๆเขา เรารู้สึกมีความสุข เรารู้สึกว่าเขามีเมตตา ขณะนั้นเขาไม่ได้ฝึกให้ใจเมตตา สังเกตไหมว่า เราอยู่ใกล้บางคน เขาไม่ได้ทำอะไร เขาอยู่เฉยๆของเขาแต่เราเครียด เพราะอะไร ก็คนนี้มันเครียดตลอดเวลา ไม่ได้ทำอะไรมันก็เครียด แต่ละคน ใจมันจะเมตตา ใจมันจะเครียด ผ่อนคลาย มีความสุข หรือบังคับ ฝึกมาเองทั้งนั้น เพราะฉะนั้น ใจของเราทุกคนจนถึงปัจจุบัน ก็เป็นผลมาจากที่เราฝึกมาเองทั้งสิ้น" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn601230A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ขณะที่เราเจตนาภาวนา มันจะเพ่ง จิตเราก็จะแน่นกว่าความเป็นธรรมชาติ แน่นกว่าความเป็นธรรมดา ให้รู้ทันว่าเพ่ง เพ่งก็เป็นอาการของใจแบบหนึ่ง ในกรณีที่เราทำไปเรื่อยๆ บางทีเพ่งมากแล้ว เพ่งมากรู้สึกแน่นเกินไป ให้หยุดก่อน นั่งเล่นๆไปก่อนแล้วค่อยทำ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: psn610102A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"เรียนไปว่า ทุกครั้งที่มีความอยาก จิตมันจะปรุงแต่ง เห็นว่ามันบังคับไม่ได้ จะห้ามไม่ให้มันอยากก็ทำไม่ได้ ไม่ให้มันปรุงก็ทำไม่ได้ ดูไปจนวันหนึ่งเข้าใจว่า ทุกสิ่งในกาย ในใจนี้ ล้วนแต่ไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับทั้งสิ้น เรียนไปเพื่อให้เห็นว่า ทุกสิ่งถูกรู้ถูกดู ร่างกายนี้ ก็ถูกรู้ถูกดู จิตใจ ความรู้สึกต่างๆก็ถูกรู้ถูกดู ความสุข ความทุกข์ ความเฉยๆ ถูกรู้ถูกดู ความปรุงแต่งต่างๆ ไม่ว่าดี หรือชั่ว ถูกรู้ถูกดู" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn601230B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ที่นี่ไม่ได้เริ่มต้นด้วยการสอนพวกเราว่า เริ่มต้นให้เดินจงกรม ให้ทำสมาธิ ที่จริง การเดินจงกรม การนั่งสมาธิ การขยับมือ การดูท้องพองยุบ เป็นเปลือกของวิธีการปฏิบัติเท่านั้นเอง คือเราไม่ได้เน้นสอนเปลือกนะ เปลือกนี้เหมาะสำหรับแต่ละบุคคล ในจริตนิสัยต่างๆกัน เพราะฉะนั้นคนที่เข้าใจแล้ว ในสำนักนี้ 20-30 คน ก็มีเปลือกในวิธีการปฏิบัติ ไม่เหมือนกัน" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สจีน ๘ วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn601229.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"ทุกคนอยากหมด แต่สำคัญคือเรารู้ว่าอยาก เมื่อเรารู้ว่าอยาก มันจะลดการกระทำหมด ความอยากมันสร้างสิ่งต่างๆมากมาย ทำให้เราช้า ถ้าเรารู้ไม่ทันตัวนี้" --คุณมาลี ปาละวงศ์ คอร์สการเจริญสติในภาคปฏิบัติ 1 ภูเก็ต วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐

Direct download: mle600924.mp3
Category:Malee -- posted at: 6:00am +07

"บางครั้งเราก็ดัดแปลงให้เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการ พอเป็นอย่างใจเราก็มีความสุข พอไม่เป็นอย่างใจ เราก็ทุกข์ จิตใจร่างกายเปลี่ยนไปอย่างไร เราค่อยๆรู้ทันเอา รู้อย่างที่มันเป็น ไม่ต้องให้มันดี ให้มันสุข ให้มันสงบ เมื่อไหร่ที่เราต้องการให้มันสุข ให้มันสงบ เราก็พลาดแล้ว" --หมอม่อน คอร์สจีน ๘ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: tns601231.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 6:00am +07

"ร่างกายเป็นของเสื่อม ความแข็งแรง ความสวยงาม ไม่เคยคงทน วันหนึ่งต้องแก่ วันหนึ่งต้องเจ็บ วันหนึ่งต้องตาย ชื่อเสียงก็ไม่คงทน เราจะแสวงหาความสุข จากเรื่องต่างๆ หาเงิน หรือว่าอะไร ในชาตินี้ก็ทำไป แต่ว่าอย่าใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตเพื่อสิ่งนี้ เจียดเวลา ส่วนหนึ่งมาทำสิ่งที่มีค่าอันหนึ่งคือ มาเรียนรู้ตัวเองเรื่อยๆ" --อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ คอร์สอินเตอร์ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐

Direct download: psn601209B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 6:00am +07

"พวกเรากลับไปบ้าน ไปจัดสรรเวลาของเราในชีวิตว่า เวลาไหน ควรจะทำมาหากิน เวลาไหน ควรจะพักผ่อน เวลาไหน ที่เราควรจะแบ่งเวลามาภาวนา คือถ้าเราไม่จัดการชีวิตของเรา เราแค่เข้าใจหลักการภาวนา แล้วเราคิดว่า เราจะเรียนรู้เอาในชีวิตประจำวันของเรานี้ มันไม่พอ การที่เราแบ่งเวลาไว้ ทำงานส่วนนึง พักผ่อนให้พอส่วนนึง พักผ่อนไม่พอ เราก็ภาวนายาก ใครนอนหลับไม่พอ มันไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ กำลังมันไม่พอ พักให้พอ แบ่งเวลา แล้วเราก็มาภาวนา" --คุณแม่ชีอรนุช คอร์สจีน ๘ วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๑

Direct download: orn610102.mp3
Category:Khun Mae Oranuch -- posted at: 6:00am +07

1 2 3 4 5 6 7 Next » 9