ฆราวาสธรรม เพื่อการเจริญสติ

"รู้ทันการกระทำกรรมของใจเนืองๆ ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันทำ เมื่อใดก็ตามที่ห้ามไม่ให้มันทำ ขณะนั้นก็กระทำกรรมอยู่ ไปทำตามความอยากก็ทำ ห้ามไม่ให้มันทำก็ทำ - กำลังทำอยู่ กำลังห้ามมันอยู่ รู้อย่างที่มันเป็น รู้สึกมั๊ยมันคลายตัวออก ทำไมมันคลายตัวออก มันเข้าใจ มันคือจิต ไม่ใช่เรา" -- อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว วันที่ 27 สิงหาคม 2559 (psn590827B)

Direct download: psn590827B.mp3
Category:Prasan -- posted at: 12:10am ICT

"วันหนึ่ง บารมีแก่รอบแล้ว มันคลิกเลย บารมีที่แก่รอบ ก็มาจากที่พยายามทำมาทั้งหมดนั่นแหละ เพราะฉะนั้น ไม่ทำก็ไม่ได้ แต่หลักคือไม่ทำ... หนทางเป็นอย่างนี้ ทุกครั้งทีทำ สติ สมาธิ ปัญญา จะกล้าแข็งขึ้น ทำเพื่อจะคลิกทุกครั้งว่า นี่ไม่ใช่ มันต้องภาวนาจนถึงจุดที่ว่า สม่ำเสมอยังไงก็ทำอะไรไม่ได้จริง จิตก็จะคลายตัวจากการทำมากขึ้น คือมันยอมมากขึ้น ทุกครั้งที่เราไม่ทำ คือเรายอม จนในทุกสุดใจมันยอมจริงๆ ยอมกับทุกสภาวะ ไม่ดิ้นไม่สู้ ก็อดทนรู้อย่างที่มันเป็นไป ตอนนั้นก็สบายแล้ว แล้วก็สบายชั่วคราว แล้วก็สู้อีก เป็นอย่างงี้แหละ" -- อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว 27 สิงหาคม 2559

Direct download: psn590827A.mp3
Category:Prasan -- posted at: 12:04am ICT

"หลักของวิปัสนา: วิแปลว่าชัด ปัสนะแปลว่าเห็น...ไม่ได้แปลว่า ทำรู้สึกตัว  เข้าใจหลักก่อนนะคะ ในเมื่อเราจะเอาความจริง จะรู้สึกก็ได้ ไม่รู้สึกก็ได้ ทุกอย่างเป็นสภาวะนึง เพราะทั้ง 2 สภาวะนั้นต่างเป็นไตรลักษณ์ รู้สึกตัวแล้วเดี๋ยวมันก็ไหลไปอีกละ ไม่รู้สึกตัว... ทันทีที่รู้ว่าไม่รู้สึกตัว มันก็รู้สึกตัว นี่คือหลักของมัน" -- คุณมาลี ปาละวงศ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ (mle590827B)

Direct download: mle590827B.mp3
Category:Malee -- posted at: 2:01pm ICT

"เราไม่ต้องไปคิดว่าจะทำยังไงให้สติมันเกิด สติไม่มีเลย... ย้อนดูกายย้อนดูใจสติก็เกิดแล้วค่ะ ทันทีที่สติเกิด สิ่งที่ตามมาคืออะไรคะ - จิตตั้งมั่น" -- คุณมาลี ปาละวงศ์ วัดพระธาตุโกฏิแก้ว ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ (mle590827A)

Direct download: mle590827A.mp3
Category:Malee -- posted at: 1:54pm ICT

"อยากรู้ตัวเยอะๆ ข้อเท็จจริงคือไม่ได้ทำให้รู้สึกตัวนะคะ แค่ให้รู้ว่ามันไม่รู้สึกตัว ทันทีที่เรารู้ว่าไม่รู้สึกตัว มันก็จะรู้สึกตัวเลย"

Direct download: mle590821.mp3
Category:Malee -- posted at: 10:17pm ICT

"จิตที่มาเรียนรู้ ศีล สมาธิ ปัญญาแล้ว ทำทุกอย่างตามที่บอก คือเรียน ศีลสิกขา จิตตสิกขา ปัญญาสิกขา ทำไปเรื่อย ไม่มีหน้าที่ทำอะไรไปมากกว่า เรียนรู้ความเป็นจริงของรูปนามกายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดา ใจเป็นอย่างไรก็รู้ไป กายเป็นอย่างไรก็รู้ไป มันจะถูกกระแสของสัมมาทิฐิ พัดไปสู่พระนิพพานเอง..... มันไปเอง เรามีหน้าที่รู้กายรู้ใจไปตามธรรมชาติธรรมดา มีพระนิพพาน คือมีความสุขที่เที่ยง ยิ่งใหญ่ ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นไม่เสียดแทงอีก รออยู่ข้างหน้า แล้วไม่ต้องกลับมาทนทุกข์ในวัฏฏะนี้ตลอดไป ใครทำใครได้" -- อ.ประสาน พุทธกุลสมศิริ "จิตที่มีสัมมาทิฐิจะมีกระแสโน้มเอียงสู่พระนิพพาน" คอร์สรินรสธรรม 14 ส.ค. 59

Direct download: psn590814.mp3
Category:Prasan -- posted at: 11:41pm ICT

"ธรรมะ ทำไมคนเข้าถึงได้ยาก เพราะมันทวนกระแสทางโลกที่ต้องคิด แล้วมารู้เอา แต่มันไม่ยากเกินไปหรอกสำหรับเรา คนที่มีวุฒิภาวะเยอะ มันผ่านโลกมาเยอะ มันผ่านกระบวนการที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์ต่างๆ มันทำให้เรามีพฤติกรรม เข่น ชอบคิดหาคำตอบ มันเลยยากที่จะทวนเข้ามาหาใจ เพราะถ้าเราติดชอบคิดหาคำตอบเมื่อไหร่มันไปต่อไม่ได้ละ" -- สัตวแพทย์ธนุสรณ์ คอร์สรินรสธรรม 13 ส.ค. 59

Direct download: tns590813.mp3
Category:Thanusorn -- posted at: 11:34pm ICT

"เราไม่ได้เรียนเรื่องลึกลับหรอก เราเรียนเรื่องของจริง มันเป็นวิชาหนึ่งที่ เรียนจนเข้าใจ เรียนจนจบปริญญาเอก ก็จะพ้นทุกข์ไป วิชาที่เรียนก็ไม่ลึกลับอะไร ก่อนหน้านี้ มันเป็นสิ่งที่ลึกลับมาก ไม่มีใครรู้ ไม่มีครเข้าใจว่าต้องทำยังไง ถึงจะมีโอกาสพ้นทุกข์ไป นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ ก็ไม่ลึกลับอีกแล้ว เพราะท่านค้นคว้ามาจนได้วิชานี้มา แล้วเอาวิชา มาเผยแพร่ให้เราฟัง" -- อาจารย์ประสาน พุทธกุลสมศิริ - ธรรมะไม่ใช่เรื่องลึกลับ - คอร์สรินรสธรรม 13 สิงหาคม 2559 (psn590813)

Direct download: psn590813.mp3
Category:Prasan -- posted at: 11:30pm ICT

"อยากจะสงบ ก็บังคับจิตตัวเอง ฝืนๆ คอยบังคับ คอยทำสิ่งทุกอย่าง หาวิธี จนกระทั่งสุดท้าย ในหัวนี่หนักมาก ใครรู้สึกบ้างไหม ถ้าคนที่คอยบังคับจิตตัวเองไม่ให้คิดมากๆ เนี่ย บังคับไปๆ มันหนักเหมือนใครเอาครกหินมาใส่ไว้ในหัว ประมาณนั้นน่ะ พอมันหนักมากๆ มันเครียดมากๆ ร่างกายมันสู้ไม่ไหวมันก็จะหลับ ผมเป็นคนที่ไปนั่งตรงไหนก็จะหลับตรงนั้น เพราะความเครียดมาก แต่พอเลิกเพ่ง เลิกบังคับจิตตนเอง ปล่อยให้มันหลงแล้วรู้ๆ อาการพวกนั้นก็หายไป" -- อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา คอร์สรินรสธรรม 12 ส.ค. 59 (swt590812C)

Direct download: swt590812C.mp3
Category:Surawat -- posted at: 11:21pm ICT

"ถ้าติดเพ่ง แก้ยาก อะไรที่สุดโต่งไปข้างบังคับ แก้ยาก แต่อะไรสุดโต่งไปข้างเพลิดเพลิน เผลอเพลิน กลับมามีสติง่าย เพราะฉะนั้น นักปฏิบัติต้องพยายามทำตัวให้เป็นปกติธรรมดาที่สุด เท่าที่จะเป็นได้ สิ่งที่จะเติมลงไปก็คือ เติมความรู้สึกลงไป เติมความรู้สึกกาย เติมความรู้สึกใจลงไป" -- อาจารย์สุรวัฒน์ เสรีวิวัฒนา คอร์สรินรสธรรม วันที่ 12 ส.ค. 2559 (swt590812B)

Direct download: swt590812B.mp3
Category:Surawat -- posted at: 12:53am ICT